16:00-22:00

 

wtorek:

środa:

 

 

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

OFERTA EDUKACYJNA

Physical and health education

 

Wychowanie fizyczne

 

Zajęcia wychowania fizycznego w systemie MYP mają za zadanie kształtować świadomość uczniów w zakresie korzyści zdrowotnych wypływających z aktywności ruchowej. Ich celem jest również wspieranie prozdrowotnej postawy uczniów poprzez rozwój ich wiedzy przedmiotowej oraz sprawności fizycznej.  

 

Uczniowie w czasie zajęć wychowania fizycznego mają okazję rozwijać swoją umiejętność komunikowania się oraz pracy w zróżnicowanej grupie, co wpływa korzystnie na ich relacje interpersonalne i wzmaga poczucie odpowiedzialności społecznej.

 

Pojęcia kluczowe:

change, communication, relationships

 

Pojęcia powiązane:

energy, balance, refinement

 

Kryteria oceny:

Kryterium A: Knowing and understanding

Uczniowie posługują się zdobytą wiedzą i umiejętnościami przedmiotowymi w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu określonych problemów.

 

Kryterium B: Planning for performance

W oparciu o własne badania uczniowie opracowują, analizują, wdrażają i oceniają plan mający na celu podnieść poziom ich sprawności na zajęciach.

 

Kryterium C: Applying and performing

Uczniowie rozwijają szereg praktycznych umiejętności dzięki udziałowi w zajęciach.

 

Kryterium D: Reflecting and improving performance

Uczniowie przechodzą intensywny rozwój  psychofizyczny i społeczny; wyznaczają sobie cele do osiągnięcia; podejmują odpowiedzialne działania; dokonują refleksji na temat innych i siebie samych.

 

 

 

 

 

 

 

 
X
Password:
Wrong password.