16:00-22:00

 

wtorek:

środa:

 

 

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

OFERTA EDUKACYJNA

Sciences

 

Biologia / Chemia / Fizyka

 

Celem nauczania przedmiotów ścisłych jest ukazanie związku pomiędzy naukami przyrodniczymi a życiem codziennym poprzez analizę przykładów praktycznego zastosowania treści przedmiotowych. W trakcie zajęć  uczniowie mają również okazję przekonać się, jakie dylematy moralne i etyczne towarzyszą rozwojowi ludzkości w obszarze nauk ścisłych.

 

Badania naukowe wspomagają rozwój krytycznego i twórczego myślenia uczniów; kształtują ich umiejętność wysuwania i testowania hipotez w oparciu o zebrane dane oraz zdnajdownia innowacyjnych rozwiązań. Nauczaniu przedmiotów ścisłych w systemie MYP towarzyszy poszanowanie dla odmiennych poglądów oraz poczucie odpowiedzialności jednostki jako członka lokalnej i globalnej społeczności.

 

Pojęcia kluczowe:

change, relationships, systems

 

Pojęcia powiązane:

energy, movement, transformation, models

 

Kryteria oceny:

Kryterium A: Knowing and understanding

Uczniowie posługują się zdobytą wiedzą przedmiotową przy rozwiązywaniu problemów oraz formułowaniu i wyrażaniu własnych osądów w oparciu analizę naukową.

 

Kryterium B: Inquiring and designing

Uczniowie rozwijają umiejętności przedmiotowe w trakcie projektowania, przeprowadzania i analizowania doświadczeń laboratoryjnych.

 

Kryterium C: Processing and evaluating

Uczniowie pozyskują i przetwarzają dane; dokonują ich ilościowej oraz jakościowej interpretacji; objaśniają wyciagnięte na ich podstawie wnioski.  

 

Kryterium D: Reflecting on the impacts of science

Uczniowie dokonują oceny konsekwencji rozwoju w obszarze nauk ścisłych posługujac się fachową terminologią.

 

 

 

 

 

 
X
Password:
Wrong password.