16:00-22:00

 

wtorek:

środa:

 

 

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

OFERTA EDUKACYJNA

Individuals and societies

 

Geografia / Historia

 

W skład grupy przedmiotowej Individuals and societies wchodzą przedmioty z grupy nauk humanistycznych i społecznych. Naczelnym celem w nauczaniu geografii i historii jest kształtowanie postawy opartej na szacunku i zrozumieniu dla świata zewnętrznego oraz zachodzących w nim procesów i zjawisk.  Umiejętności zdobyte w trakcie kształcenia pozwolą uczniom poznać i zgłębić wpływ czynników historycznych, geograficznych, politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych na jednostkę, społeczeństwo i otaczające ich środowisko.

 

IB kładzie szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności badawczych uczniów związanych z

- pozyskiwaniem, opisem i analizą danych,

- wysuwaniem i testowaniem hipotez oraz

- interpretacją różnej kategorii źródeł.

 

Pojęcia kluczowe:

change, global interactions, time, place and space, systems

 

Pojęcia powiązane:

causality, globalization, culture, sustainability

 

Kryteria oceny:

Kryterium A: Knowing and understanding

Uczniowie rozwijają  wiedzę merytoryczną oraz pojęciową.

 

Kryterium B: Investigating

Uczniowie rozwijają umiejętności badawcze służące do prowadzenia badań niezależnie oraz we współpracy z innymi.

 

Kryterium C: Communicating

Uczniowie rozwijają umiejętność organizowania, dokumentowania oraz przekazywania wyników swojej pracy z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Kryterium D: Thinking critically

Uczniowie posługują się umiejętnością krytycznego myślenia podczas zgłębiania i użycia wiedzy przedmiotowej oraz w trakcie prowadzonych przez siebie badań.

 

 

 

 

 

 

 
X
Password:
Wrong password.