16:00-22:00

 

wtorek:

środa:

 

 

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

OFERTA EDUKACYJNA

Language and literature

 

Język polski

 

 

W procesie dojrzewania wzrasta znacząco stopień  złożoności procesów myślowych, który znajduje bepośrednie odbicie na płaszczyźnie językowej. Język pełni rolę środka wyrazu, mającego za zadanie precyzyjnie oddać złożoność procesów myślowych, twórczy potencjał wyobraźni, jak również wieloaspektowość mechanizmów poznawczych. Na jego gruncie kształtuje się poczucie tożsamości kulturowej i towarzyszący jej szacunek dla odmienności.

 

Zajęcia języka polskiego w systemie IB MYP mają na celu:

-  uwypuklić ścisły związek procesów myślowych z wyższymi funkcjami językowymi;

-  wykorzystać język jako środek wyrazu dla indywidualnego potencjału twórczego, który z jednej strony wiąże się

   z umiejętnością wnikliwego łączenia faktów, obserwacji i doświadczeń, a z drugiej strony ze szczególną

   wrażliwością na poetykę języka, subtelność i barwność ekspresji;

-  kształtować umiejętność analizy krytycznej utworów literackich;

-  rozwijać kompetencje w zakresie analizy dzieł z różnych okresów historycznych oraz kręgów kulturowych;

-  stwarzać możliwość poznania własnej kultury nie tylko poprzez pryzmat utworów literackich oraz tekstów poza-

   literackich.

 

Pojęcia kluczowe:

communication, connections, creativity, perspective

 

Pojęcia powiązane:

genre, purpose, context, style

 

Kryteria oceny:

Kryterium A: Analysing

Kryterium B: Organising

Kryterium C: Producing text

Kryterium D: Using language

 

 

 

 

 

 

 
X
Password:
Wrong password.