16:00-22:00

 

wtorek:

środa:

 

 

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

OFERTA EDUKACYJNA

Praca na rzecz środowiska (wolontariat) 

 

 

Praca na rzecz środowiska jest kluczowym i zarazem nieodzownym elementem systemu kształcenia w duchu MYP. Uczniów IB cechuje wysoki poziom empatii, wrażliwości społecznej, tolerancji oraz naturalna chęć niesienia bezinteresownej pomocy innym. Kształtowaniu postawy odpowiedzialnego zaangażowania w sprawy społeczne towarzyszy wnikliwa obserwacja, wielowymiarowa analiza oraz krytyczna refleksja. Dzięki aktywnemu udziałowi w pracy na rzecz środowiska uczniowie MYP nie tylko pogłębiają swoje zrozumienie otaczającego ich świata, ale również lepiej poznają siebie samych i swój potencjał, aby móc pełnić znaczące role w społeczności.  

 

Praca na rzecz środowiska ma na celu pomóc uczniom:

-  poznać swoje mocne strony;

-  odkryć w sobie potencjał do dalszego rozwoju;

-  podejmować inicjatywy w oparciu o własne pomysły;

-  wytrwać w działaniu;

-  nawiązywać współpracę z innymi;

-  wykształcić świadomość międzykulturową;

-  zrozumieć konsekwencje etyczne i moralne własnych czynów.

 

 

 

 
X
Password:
Wrong password.