16:00-22:00

 

wtorek:

środa:

 

 

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

OFERTA EDUKACYJNA

Ocenianie w systemie IB Middle Years Programme 

Ocenianie stanowi integralny element procesu kształcenia w duchu IB Middle Years Programme. Jego podstawę stanowi system 4 opisowych kryteriów w skali od 0 do 8, odrębnych dla każdej grupy przedmiotowej, określających wiedzę i umiejętności wymagane na poszczególnych poziomach w każdym roku nauki.

 

Ocenianie ma na celu:

 

•   wspomóc uczniów w procesie kształcenia poprzez dostarczanie im rzetelnej informacji zwrotnej                            

    o postępach w nauce;

•   wespprzeć nauczycieli w przebiegu procesu dydaktycznego;

•   propagować ideę edukacji holistycznej ukierunkowanej na całościowy rozwój uczniów;

•   kształtować pozytywne nastawienie do nauki;

•   umożliwić uczniom transfer wiedzy i pojęć pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi;

•   promować dogłębne zrozumienie treści przedmiotowych poprzez wykorzystanie rzeczywistego kontekstu  

    wydarzeń i zjawisk o charakterze społecznym, politycznym i kulturowym;

•   stymulować rozwój umiejętności krytycznego i twórczego myślenia;

•   urzeczywistniać ideę świadomości międzykulturowej poprzez wykorzystanie rzeczywistych materiałów.  

 
X
Password:
Wrong password.