16:00-22:00

 

wtorek:

środa:

 

 

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

OFERTA EDUKACYJNA

Model Middle Years Programme ma kształt koła, którego pierwszy krąg reprezentuje elementy programu mające pomóc uczniom  zrozumieć treści przedmiotowe i związki interdyscyplinarne.

 

•  Approaches to learning (ATL) - umiejętności akademickie;

•  Approaches to teaching -  kształcenie w duchu IB oparte  

   na konstruktywizmie, w tym uczenie się poprzez

   współdziałanie;

•  Concepts – siatka pojęciowa pozwalająca spojrzeć                  

   na omawiane zagadnienia z szerszej perspektywy                  

   oraz lepiej zrozumieć ich złożoność;

•  Global contexts – kontekst i znaczenie dla omawianych

   zjawisk w wymiarze miedzynarodowym.  

 

Middle Years Programme jest jednym z czterech systemów kształcenia oferowanych przez Organizację Matury Międzynarodowej.  

 

Wszystkie programy łączy nacisk na:  

 

•   rozwój cech ucznia wyszczególnionych w IB Learner Profile,

•   kształcenie umiejętności akademickich uczniów,

•   nauka z wykorzystaniem treści odpowiednich do wieku,

•   zorganizowaną strukturę grup przedmiotowych,

•   rozwój świadomości międzykulturowej uczniów,

•   otwartość umysłu, tolerancję i empatię młodego człowieka.

 

 

 

Model Middle Years Programme

Drugi krąg modelu Middle Years Programme odnosi się do przewidywanych rezultatów procesu kształcenia.

 

•   Inquiry-based learning – uczenie się przez dociekanie może zaowocować inicjatywami podejmowanymi

    przez uczniów, uwzględniającymi potrzeby lokalnego środowiska

•   Community Project oraz Personal Project.

 

Trzeci krąg modelu Middle Years Programme dotyczy curriculum:

 

•   osiem grup przedmiotowych: Language and Literature, Language Acquisition, Individuals and Societies,

    Sciences, Mathematics, Arts, Physical and Health Education oraz Design;

•   interdyscyplinarny charakter kształcenia dzięki wykorzystaniu siatki pojęć i kontekstu  dla omawianych

   zjawisk w wymiarze miedzynarodowym.

 

 
X
Password:
Wrong password.