16:00-22:00

 

wtorek:

środa:

 

 

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

Absolwenci klas  matury międzynarodowej (IB)

 

 

Absolwenci klas matury międzynarodowej podejmują studia zarówno na uczelniach krajowych jak i zagranicą. Między innymi dzięki świetnym wynikom na maturze są to bardzo często studia na takich renomowanych uczelniach, jak University of Oxford, Massachussetts Institute of Technology czy Imperial College London.

 

 

Spośród ponad dwustu absolwentów klas IB w latach 2009 – 2013 większość wybrała studia w Wielkiej Brytanii. Osoby, które zdecydowały się studiować w kraju, wybierały głównie uczelnie w Gdańsku lub w Warszawie.

 

 

 

Uczelnie najczęściej wybierane przez absolwentów IB w latach 2009 – 2013

NAZWA   UCZELNI

 

 

University College London

Imperial College London

King's College London

University of Edinburgh

Oxford University

University of Glasgow

University of Cambridge

Lancaster University

University of Manchester

Robert Gordon University

London School of Economics

University of Southampton

Universita Bocconi

University Of Maastricht

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Warszawski

Szkoła Główna Handlowa

 

MIASTO

 

 

Londyn

Londyn

Londyn

Edynburg

Oksford

Glasgow

Cambridge

Lancaster

Manchester

Aberdeen

Londyn

Southampton

Mediolan

Maastricht

Gdańsk

Warszawa

Warszawa

 

LICZBA  ABSOLWENTÓW IB, KTÓRZY PODJĘLI TAM STUDIA

 

11

10

8

8

6

6

5

4

4

3

2

2

2

2

9

8

7

 

 

 
X
Password:
Wrong password.