16:00-22:00

 

wtorek:

środa:

 

 

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

International Baccalaureate Diploma Programme  (IBDP)

 

 

Nowoczesny, dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczniów program edukacyjny, skierowany do ambitnych, młodych ludzi, preferujących twórcze myślenie, rozwój indywidualnych zdolności, przy jednoczesnym poznawaniu dziedzin wiedzy, istotnych dla współczesnego świata.

Dwuletni kurs (dwie ostatnie klasy liceum) obejmuje sześć przedmiotów wybranych z pięciu obowiązkowych grup przedmiotowych i /lub szóstej wybranej dodatkowo.

Oferta szkoły obejmuje wszystkie sześć grup przedmiotowych, przedstawionych na powyższym modelu:

 

 

Studies in language and literature   - język polski (język ojczysty),

 

Language acquisition – j.angielski, j.francuski, j.niemiecki

 

Individuals and societies – historia, geografia, filozofia, systemy środowiskowe i społeczeństwa

 

Sciences – biologia, chemia, fizyka, systemy środowiskowe i społeczeństwa

 

Mathematics – matematyka,

 

The arts – sztuki wizualne.

 

Powyższy model graficzny przedstawia też dodatkowe trzy elementy nauki w IBDP:

 

 

 

Theory of knowledge – przedmiot obejmujący elementy historii nauki, historii idei i filozofii, pokazujący związki pomiędzy wszystkimi dziedzinami wiedzy i różne metody poznawcze,

 

Extended essay – licząca 4000 słów praca badawcza ucznia, przygotowująca do pisania prac na studiach, umożliwiająca twórczą pracę nad własnym, interesującym ucznia tematem,

 

Creativity, Activity, Service – projekty rozwijające kreatywność, kondycję fizyczną, wrażliwość artystyczną i społeczną uczniów poprzez angażowanie się w zajęcia twórcze, sportowe i pracę na rzecz innych ludzi i otoczenia.

 

 

 
X
Password:
Wrong password.