16:00-22:00

 

wtorek:

środa:

 

 

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

 

OFERTA EDUKACYJNA

W internacie realizowany jest program wychowawczo-profilakyczny spójny z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, oparty na odpowiedniej organizacji placówki i tworzeniu warunków zapewniających poczucie bezpieczeństwa i rozwój więzi między wychowankami.

Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany jest m.in. poprzez:

 

• warsztaty integracyjne,

 

• współpracę z rodzicami,

 

• współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym, pielęgniarką szkolną oraz nauczycielami szkoły,

 

• rozmowy indywidualne,

 

• zajęcia grupowe (poświęcone pracy nad emocjami, kontaktom interpersonalnym, technikom skutecznego uczenia się),

 

• edukację prozdrowotną (obejmującą program dbania o zdrowie, a w nim: profilaktykę chorób, honorowe krwiodawstwo, profilaktykę AIDS itp.),

 

• udział w kołach zainteresowań i wolontariat (uczestnictwo wychowanków w szeroko pojętych organizacjach społecznych i grupach zainteresowań, a także akcjach na rzecz ludzi potrzebujących pomocy: starszych, niepełnosprawnych, dzieci, samotnych matek itp.),

 

• wspólne muzykowanie (w ramach zespołu muzycznego),

 

• uczestnictwo w bogatym życiu artystycznym i naukowym Trójmiasta, i III LO w Gdyni,

 

• możliwość rozwijania własnych zainteresowań i pasji poprzez uczestnictwo w konkursach międzyinternackich.

Coroczne imprezy organizowane w internacie to między innymi:

 

• ognisko integracyjne,

 

• otrzęsiny,

 

• wigilia,

 

• Dzień Życzliwości,

 

• Dzień Zdrowia,

 

• pożegnanie maturzystów,

 

• turniej „Mam talent” dla mieszkańców burs i internatów województwa pomorskiego.

 

 
X
Password:
Wrong password.