16:00-22:00

 

wtorek:

środa:

 

 

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

OFERTA EDUKACYJNA

Na przedmiotach w zakresie rozszerzonym, realizowane są programy autorskie, uzupełniające wiedzę o elementy programu akademickiego, w zależności od predyspozycji i zainteresowań uczniów, a także zgodnie z podstawą programową MEN, co gwarantuje bardzo dobre przygotowanie do egzaminów zewnętrznych oraz do studiowania na uczelniach.

Oferta z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym uwzględnia zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, dlatego w szkole organizowane są:

 

• wykłady wykładowców uczelni dla klas, związane z profilem tych klas,

 

• koła-seminaria przygotowujące do egzaminów zewnętrznych,

 

• zajęcia dla uczniów wybitnie uzdolnionych i zainteresowanych przedmiotem, np. koła olimpijskie, koła zainteresowań,

 

• indywidualizowane ścieżki programowe z danego przedmiotu dla uczniów o dużych predyspozycjach i uzdolnieniach kierunkowych

 

Link do

 

• zajęcia konsultacyjne dla uczniów realizujących indywidualny program nauki lub/i indywidualny tok nauki,

 

Link do  

 

• zajęcia wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi,

 

• zajęcia konsultacyjne w celu rozwiązywania przejściowych problemów edukacyjnych.

Języki obce oraz inne przedmioty realizowane są w grupach (także międzyklasowych) w zależności od stopnia zaawansowania lub realizowanego programu (podstawowy, rozszerzony) odpowiednio.

 

Opis oferty przedmiotowej

 
X
Password:
Wrong password.