SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

 

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

Stowarzyszenia, fundacje

 

 

 

finansuje i współfinansuje programy i projekty z zakresu edukacji, kultury, opieki zdrowotnej i wolontariatu, działalności charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży.

wspiera zdolnych, młodych ludzi, którzy wykazują ponadprzeciętny talent i pasję intelektualną. Klasa BGŻ  - to wyrównujący szanse edukacyjne program stypendialny.

 

wspiera m.in. studia za granicą, spotkania z ludźmi z całego świata, poznawanie odmiennych kultur, zdobywanie nowych umiejętności, rozwijanie pasji, odkrywanie talentów.

 

wspiera rozwój młodzieży uzdolnionej informatycznie poprzez podejmowanie różnego typu działań w tym zakresie.

wspiera zdolnych absolwentów gimnazjów z małych miejscowości, umożliwiając im kontynuację nauki w renomowanych liceach.

 

propozycje dla nauczycieli, uczniów i  ich rodziców dotyczące najnowszych trendów w edukacji.

program skierowany do pozarządowych organizacji lokalnych a także grup nieformalnych wspierających najzdolniejszych maturzystów ze wsi i małych miast.

 

Fundacja realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

prowadzi programy stypendialne, inicjuje i organizuje konkursy przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej.

 

proponuje projekty edukacyjne na różnych przedmiotach, oparte na lokalnych działaniach uczniów.

program wspiera wybitnie zdolnych i utalentowanych Polaków oferując cykl bezpłatnych zajęć z różnych dziedzin i różnorakie dodatkowe formy pomocy merytorycznej.

zajmuje się szerzeniem wiedzy o możliwościach studiowania i stażowania w USA wśród uczniów polskich szkół prowadzących program IB. Oficjalnym partnerem Fundacji w tej akcji jest Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 

 
X
Password:
Wrong password.