SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

 

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

Marynarka Wojenna została Patronem Szkoły w 1963 roku.

 

 

Początki Polskiej Marynarki Wojennej sięgają XV-wiecznej floty kaperskiej Gdańska.

 

Rozkwit regularnej floty królewskiej nastąpił w początkach XVII w. za pierwszych Wazów: Zygmunta III i Władysława IV. Po śmierci tego ostatniego, nastąpił jej szybki upadek.

 

Nowoczesna Polska Marynarka Wojenna powstała dopiero po I wojnie światowej, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, jeszcze przed uzyskaniem dostępu do morza, na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 28 XI 1918 r.

 

W I 1920 r., po objęciu polskiego wybrzeża, rozpoczęto w Pucku formowanie floty morskiej.

 

Od 1926 r. główną bazą floty był port w Gdyni-Oksywiu.

 

W drugiej połowie lat 20. rozpoczęto budowę nowoczesnych okrętów: niszczycieli Wicher, Burza, Błyskawica, Grom, okrętów podwodnych Wilk, Ryś, Żbik, Orzeł, Sęp, stawiaczy min, m.in. Gryf i trałowców m.in. Czajka.

 

Okręty Marynarki Wojennej brały udział w obronie polskiego wybrzeża w 1939 r. oraz w ramach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w walkach aliantów z Niemcami w czasie II wojny światowej m.in. w bitwie o Atlantyk, w obronie Norwegii, pod Dunkierką, w działaniach na Morzu Śródziemnym i w Normandii. W kraju, w obrębie AK, istniał wydział marynarki wojennej KG.

 

Po wojnie utworzono Polską Marynarkę Wojenną, do 1956 r. dowodzoną przez oficerów sowieckich. Od 1948 r. represjonowano kilkuset oficerów i marynarzy, m.in. w 1952 r. 5 osób skazano na karę śmierci, w tym 3 wyroki zostały wykonane.

 

W tym okresie do kraju powróciła część floty przedwojennej m.in. okręty podwodne internowane w Szwecji: Sęp, Ryś i Żbik i niszczyciele Błyskawica i Burza. Po 1956 r. odeszli z Polskiej Marynarki Wojennej oficerowie sowieccy, flotę zmodernizowano i rozbudowano. W czasach Układu Warszawskiego, przygotowywała się ona do desantu na Półwyspie Jutlandzkim.

 

Od upadku bloku wschodniego trwa restrukturyzacja Polskiej Marynarki Wojennej. Najważniejszymi jej działaniami po 1989 r. był udział w operacji ,,Pustynna burza” 1990-1991, w operacji ,,Iracka wolność” 2002-2003 oraz w operacji ,,Aktywny wysiłek” 2005-2006.

Patron Szkoły

Marynarka Wojenna RP                                      

 
X
Password:
Wrong password.