Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

 

KONTAKT

Postępowanie podczas zgłaszania szkody:

 

1.Nr polisy 100150039873

 

2.Nr telefonu Centrum Alarmowego Aviva w celu skorzystania z pomocy assistance +48 22 205 50 60

 

UWAGA : ZAWSZE NAJPIERW DZWONIMY I UZGADNIAMY SPOSÓB REALIZACJI POMOCY ASSISTANCE – ważne, gdy np. potrzebujemy wezwać transport medyczny z miejsca zdarzenia lub lekarza do domu

 

3.Formularz zgłoszenia szkody do pobrania w sekcji "pliki do pobrania" lub wypełniamy on-line pod adresem: www.aviva.pl

 

W przypadku korzystania z obsługi internetowej należy wybrać odpowiedni formularz:

"Szkody i roszczenia" następnie kliknąć: "Dalej"

w kolejnym kroku w sekcji wybierz kategorię szkody zaznaczamy: "Majątek, szkoda osobowa"

i dalej wypełniamy odpowiednio pola formularza

 

4.Wypełniony formularz dostarcza się osobiście, mailowo lub listownie

 

5.Rozpatrzenie sprawy odszkodowania trwa około 2 tygodni

 

6.Osoby do kontaktu:

 

Jarosław Migdalski 606 960 484

Marcin Hermann 783 997 234

 

Pliki do pobrania:

- umowa ubezpieczenia

(plik w załączniku o nazwie "100150039873 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 302688.pdf")

 

- ogólne warunki ubezpieczenia (plik w załączniku o nazwie "OWU Grono.pdf")

 

- instrukcja do zgłoszenia szkody (plik w załączniku o nazwie

                                                           "Zgłoszenie roszczenia na stronę 2018.pdf")

 

- formularz zgłoszenia (plik w załączniku o nazwie                                "Formularz_zgloszenia_roszczenia_wypadek_ubezpieczenia_ogolne.pdf")

Aktualnie uczniów ubezpiecza AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

 
X
Password:
Wrong password.