Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

 

KONTAKT

Rada Rodziców w Gdyńskiej Trójce działa bardzo aktywnie

 

 

Prezydium Rady Rodziców spotyka się w każdy czwartek w godzinach 17.00-19.00 w bibliotece szkolnej.

Wszystkie osoby chętne do współpracy mogą przyjść na spotkanie i zgłosić, omówić różne problemy, zaproponować nowe pomysły i rozwiązania.   Serdecznie zapraszamy!

Podczas spotkań analizujemy podania uczniów, rodziców, nauczycieli dotyczące m.in.: stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów naszej szkoły, finansowania kół zainteresowań, finansowego i organizacyjnego wspierania uroczystości szkolnych oraz projektów uczniowskich i wielu innych zgłaszanych spraw.

 

Od wielu lat organizujemy Bal Dobroczynny, z którego dochód przeznaczamy na stypendia oraz inne potrzeby uczniów naszej szkoły.

 

Pozyskujemy także fundusze od sponsorów, jednak największy udział w realizacji budżetu Rady Rodziców mają dobrowolne składki od rodziców uczniów naszej szkoły, za co ogromnie Państwu dziękujemy!

 

Dzięki powyższym działaniom służymy pomocą całej społeczności szkolnej i realnie wpływamy na rozwój naszej Szkoły.

Dzięki wysiłkowi rodziców uczniów  Gdyńskiej Trójki powstało wspaniałe szkolne boisko.

 

Każdego roku finansujemy kilkadziesiąt kół zainteresowań oraz udział uczniów w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych, finansujemy zakup książek do szkolnej biblioteki oraz nagród książkowych dla uczniów, medali pamiątkowych dla absolwentów,  upominków dla wszystkich uczniów z okazji Mikołajek oraz Dnia Dziecka, zaopatrujemy w leki gabinet pielęgniarki, fundujemy pomoce dydaktyczne, dożywiamy i wspieramy dzieci, które znalazły się w ciężkiej sytuacji materialnej i bez tej doraźnej pomocy nie mogłyby kontynuować nauki w naszej Szkole.

 

Wreszcie organizujemy wspomniany wyżej, Bal Dobroczynny, z którego cały dochód przeznaczamy na stypendia naukowe i socjalne dla najzdolniejszych uczniów naszej Szkoły.

Każdy rodzic może przez swój udział przyczynić się do utrzymania dobrych warunków, w jakich uczą się nasze dzieci.

 

Istotną pomocą materialną dla Szkoły są comiesięczne wpłaty 50-złotowej składki na konto Rady Rodziców. Równie cenną pomocą jest okazjonalne zaangażowanie Rodziców we wszelkie prace na rzecz Szkoły, czy to przy wykonaniu dekoracji na bal charytatywny, czy pieczeniu ciast lub pozyskiwaniu fantów loteryjnych na Dzień Otwarty Szkoły.

 

Ci z Państwa, którzy już współpracują w ramach różnych przedsięwzięć Rady Rodziców wiedzą, że praca ta może być źródłem wielkiej satysfakcji. Pamiętajmy, że Gdyńska Trójka jest szkołą dzieci i ich rodziców, i nie rezygnujmy z ogromnej przyjemności uczestniczenia w życiu Szkoły.

 

Gorąco zapraszamy Państwa do współpracy !

 

 
X
Password:
Wrong password.