Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

 

KONTAKT

Aktualności pogrupowane są w dziewięciu głównych modułach tematycznych.

Linki do nich podane są w NewsBar na stronie głównej. Zapraszamy do ich odwiedzania!

 

11.10.2019 - OGŁOSZENIE

Olimpiada Wiedzy o Afryce-MOZA.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z panią Dorotą Dźwig.

 

10.10.2019 - OPIEKA STOMATOLOGICZNA DLA UCZNIÓW

III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni zapewnia opiekę stomatologiczną dla uczniów szkoły poprzez firmę CITIMED.

 

W  OFERCIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

• fluoryzacja (wzmocnienie szkliwa zębów)

• lakierowanie

•lakowanie szczelin oraz bruzd

•leczenie

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

• dzieci i młodzież do ukończenia 19 roku życia (profilaktyczne świadczenia stomatologiczne)

•uczniowie powyżej 19 roku życia (podstawowe świadczenia ogólnostomatologiczne)

Opieka stomatologiczna dla uczniów realizowana jest indywidualnie w placówkach:

•Gdynia, Wawrzyniaka 4

•Gdynia, Żwirki i Wigury 14

 

Aby skorzystać ze świadczeń należy się zarejestrować na wizytę telefonicznie 58 743 17 21 lub osobiście. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego lub jego obecność w czasie wizyty w palcówce.

 

Druk do pobrania: zgoda rodzica na profilaktykę i leczenie stomatologiczne

 

Rejestracji można dokonać od 10.10.2019r.

 

Świadczenia są nieodpłatne i finansowane są w ramach umowy z NFZ

Zakres świadczeń realizowany na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

 

 

26.09.209 – OFERTA PRACY

III LO w Gdyni zatrudni od zaraz rehabilitanta osoby autystycznej albo oligofrenopedagoga ze specjalizacją do pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera w wymiarze 8 – 10 godzin tygodniowo.

 

 

 

Bardzo dobre wyniki matury krajowej w GDYŃSKIEJ TRÓJCE

 

Tegoroczni absolwenci III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni poznali we czwartek 4 VII 2019  wyniki części pisemnej krajowego egzaminu maturalnego.

Podobnie jak w latach ubiegłych również i w tym roku wszyscy ( 100% ) tegoroczni absolwenci GDYŃSKIEJ TRÓJKI, którzy przystąpili do krajowego egzaminu maturalnego zdali go znakomicie ( 143 osoby ). Średnie wyniki uzyskane przez maturzystów z III LO w Gdyni z pisemnych matur z poszczególnych przedmiotów okazały się bardzo wysokie:

egzaminy obowiązkowe /poziom podstawowy/:

j.polski - 73%,

matematyka -  91%,

j.angielski -   97 %,

egzaminy dodatkowe / poziom rozszerzony ; tylko wyniki z egzaminów, do których przystąpiło 7 i więcej absolwentów /:

j.polski - 90%,

matematyka -  84%,

j.angielski -  88%,

biologia -  76%,

chemia -  79%,

fizyka -   84%,

geografia -  76%,

informatyka -  87%,

historia -   78%,

wiedza o społecz. -    73%,

j.angielski /poziom dwujęzyczny/ - 95% .                                                                                   /poziom dwujęzyczny - tylko w przypadku egzaminu z języka obcego - jest zdecydowanie trudniejszy od poziomu rozszerzonego/

Wiesław Kosakowski - dyrektor GDYŃSKIEJ TRÓJKI

 

UWAGA ABSOLWENCI 2019

 

MATURA KRAJOWA

Uroczystość wręczenia świadectw dojrzałości rozpocznie się o 12.00 w auli 4.07.2019 (czwartek).

 

Przypominamy o odpowiednim ubiorze oraz zachowaniu.

 

Odbiór świadectw dojrzałości po 4.07.2019 - każdy dzień roboczy w godz. 10.00 - 13.00 w sekretariacie szkoły.

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

Przekazanie zaświadczeń o wynikach matury międzynarodowej - aula, godz. 16.00, 5.07.2019 (piątek).

 

 

 

ZATRUDNIMY NAUCZYCIELA JĘZYKA POLSKIEGO

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni zatrudni od 1 IX 2019, w pełnym lub niepełnym tygodniowym wymiarze godzin, nauczyciela języka polskiego.  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem liceum ( e-mail: sekretariat@lo3.gdynia.pl    tel. 58 6221833 , wew. 31 )

 

ZATRUDNIMY NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni zatrudni od 1 IX 2019 w pełnym lub niepełnym tygodniowym wymiarze godzin, nauczyciela języka angielskiego.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem liceum (e-mail: sekretariat@lo3.gdynia.pl, tel. 58 622-18-33, wew. 31).

                                                                                                         

ZATRUDNIMY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni zatrudni od 1 IX 2019 na cały etat na stanowisko  głównego księgowego.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem liceum

(e-mail: sekretariat@lo3.gdynia.pl, tel. 58 6221833 , wew. 31)

 

21.06.2019 - LISTĘ PODRĘCZNIKÓW DO IB

Podręczniki – klasa IB 2019–2021 (pdf)

Podręczniki – klasa IB 2019 – 2021 (doc)

 

 

WYNIKI SPRAWDZIANÓW  DLA KANDYDATÓW DO 3-LETNIEGO LO

Wymagane min. Punktowe z języka angielskiego do klas/grup dwujęzycznych  wynosi 20 pkt.

Wymagane min. punktowe do klasy MATFIZ (M)  wynosi 19 pkt. ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z matematyki i 12 pkt. ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z fizyki.

Wymagane min. punktowe do klasy MATINF (P) wynosi 19 pkt. ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z matematyki.

Kandydaci, którzy nie uzyskali wymaganej minimalnej ilości punków są nadal kandydatami do klas, do których nie obowiązywał sprawdzian kompetencji językowych oraz sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

 

 

WYNIKI SPRAWDZIANÓW  DLA KANDYDATÓW DO 4-LETNIEGO LO

Wymagane min. punktowe do klas/grup dwujęzycznych  wynosi 20 pkt.

Wymagane min. punktowe do klasy MATFIZ (M)  wynosi 21 pkt. ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z matematyki i 8 pkt. ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z fizyki.

Wymagane min. punktowe do klasy MATINF (P) wynosi 21 pkt. ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z matematyki.

Kandydaci, którzy nie uzyskali wymaganej minimalnej ilości punków są nadal kandydatami do klas, do których nie obowiązywał sprawdzian kompetencji językowych oraz sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

 

 

 

DODATKOWE TERMINY SPRAWDZIANÓW DO 3-letniegi i 4-letniego III LO W GDYNI

Język angielski  - 27.05.2019, poniedziałek, godz. 13.00 

Matematyka – 28.05.2019, wtorek, godz. 13.00

Fizyka – 29.05.2019, środa, godz. 13.00

 

REKRUTACJA

Link do rekrutacji elektronicznej

 

 

Przyjmowanie dokumentów: kopii świadectwa ukończenia szkoły oraz kopii zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego od kandydatów do III w Gdyni                  

 

od 21 czerwca, godz. 10.00

do 25 czerwca, godz. 15.00

 

 

Absolwenci'2019

Szanowni Państwo,

uroczystość zakończenia edukacji w Naszym Liceum jest ważnym elementem tradycji Gdyńskiej Trójki. Podczas uroczystości honorowani są za swoje wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach absolwenci III LO    w Gdyni , a także zaangażowani we współpracę ze szkołą rodzice albo opiekunowie prawni absolwentów oraz wychowawcy klas maturalnych. Absolwentom wręczane są świadectwa ukończenia liceum.   Wychowawcy po uroczystości przeprowadzają ostatnią szkolną lekcję   dla swoich uczniów.

Zaplanowana na piątek 26 kwietnia 2019 uroczystość nie odbyła się....      

Zatem serdecznie zapraszam Państwa na

 

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA EDUKACJI   w GDYŃSKIEJ TRÓJCE       w piątek 24 maja 2019

 

tuż po zakończeniu, w godzinach rannych, ostatniego pisemnego egzaminu w tegorocznej sesji maturalnej.

 

Początek uroczystości godz.12.00 w szkolnej auli.

                     

Mieszkającym daleko od Gdyni absolwentom, a także tym rodzicom absolwentów, którzy wyróżniani będą podczas piątkowej uroczystości zapewniam bezpłatny nocleg  w internacie z czwartku na piątek, tj. 23/24.05.2019r ( zapotrzebowanie na nocleg proszę zgłosić kierownikowi internatu ).    

                               

  Z poważaniem,

 

Wiesław Kosakowski

 

 

 

UWAGA KANDYDACI DO KLASY II IB NA ROK SZKOLNY 2019/2020 !

 

Rozmowy klasyfikacyjne do klasy II matury międzynarodowej odbędą się od 24 do 29 maja 2019.

 

Dokładne informacje dla kandydatów z III LO w Gdyni będą umieszczone w gablocie IB.

 

Dla kandydatów spoza III LO w Gdyni rozmowy klasyfikacyjne odbędą się w dniu 27 maja 2019 między godz. 8.00 a 13.00. Dokładną godzinę można ustalić z Koordynatorem IB                               (kontakt: ibcoord@lo3.gdynia.pl ).

 

Ogłoszenie wyników kwalifikacji do kl. II IB nastąpi 5 czerwca do godz. 17.00.

 

Spotkanie z zakwalifikowanymi do klasy II IB  uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami prawnymi jest zaplanowane na poniedziałek, 17 czerwca, godz. 17.00, aula.

 

 

Dyrektor

Wiesław Kosakowski

Gdynia, 26.04.2019

 

 

 

11.04.2019 - INFORMACJA DO UCZNIÓW KLAS 3 GIMNAZJUM

 

UWAGA UCZNIOWIE GIMNAZJUM.

 

PRZYPOMINAM O JUTRZEJSZYM EGZAMINIE GIMNAZJALNYM.

PROSIMY O PRZYBYCIE JUTRO, PIĄTEK 12.04.2019, GODZ. 8.00.

 

 

Rodzice i opiekunowie prawni uczniów III LO oraz Gim.24 w Gdyni

Uczniowie III LO oraz Gim. nr 24 w Gdyni

 

Drodzy Gimnazjaliści !

Jutro ciąg  dalszy trwającej trzy dni SESJI EGZAMINACYJEJ (10-11-12. 04.2019).

Zatem w PIĄTEK 12.04.2019 proszę, abyście WSZYSCY byli w Naszej Szkole najpóźniej o godz. 8.00  (obowiązuje godne zachowanie i uroczysty ubiór).

 

 

 

 

29.03.2019 –PROJEKT ,,STOP THE CLOCK”

Przed Państwem oficjalna reklama społeczna projektu ,,Stop The Clock” dotycząca problemu, z którym boryka się około 2/3 społeczeństwa. Problemu tak powszechnego, że w pewien sposób społeczeństwo przestało go zauważać. Nie oznacza to jednak, że stał się on mniej poważny. Mowa o braku czasu.

Pięcioro uczniów klas pierwszych: Nicole Lubaczewska, Barbara Midziak, Jakub Byzdra, Ksawery Głowiński oraz Stanisław Reszka, postawiło przed sobą trudne zadanie – próbę zatrzymania zegara.

Czy udało im się tego dokonać? Jak wyglądają owoce ich sześciomiesięcznej pracy?

Aby się o tym przekonać, zapraszamy do obejrzenia zrealizowanego przez nich materiału:

 

https://youtu.be/GebTFCikEWE

 

 

19.03.2019 –KONFERENCJA TRICITY MODEL UNITED NATIONS 2019

W czwartek 21.03.2019r. zaczyna się organizowana przez uczniów klasy 2 IB konferencja Tricity Model United Nations 2019. Są to trwające trzy dni symulowane obrady ONZ, dziejące się głównie w PPNT.

Poruszane tematy obejmują zagadnienia edukacji, nierówności na świecie jak i problemów natury geopolitycznej. Uczestniczy w niej prawie 300 delegatów z całej Polski i z zagranicy, przez trzy dni debatując i szukając rozwiązań na zadane im problemy w swoich komitetach.

Zaangażowanych w to jest od września ponad 20 uczniów klasy 2 IB, a od stycznia i lutego jeszcze prawie 100 wolontariuszy i pomocników z całej szkoły i nie tylko. Więcej informacji nt. przebiegu i przygotowań można znaleźć na naszej stronie: www.trimun.pl oraz na naszych social media: Tricity Model United Nations na Facebooku i instagramie.

 

14.01.2018 - NIE ŻYJE PREZYDENT PAWEŁ ADAMOWICZ

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Pana Pawła Adamowicza - Prezydenta Miasta Gdańska.

Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.                          

Bardzo trudno nam pogodzić się z tym, co się stało....

W imieniu społeczności gdyńskiej Trójki, w tym gdańszczan, a także wolontariuszy WOŚP

Wiesław Kosakowski - dyrektor szkoły

 

10.12.2018 - KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH REJONU GDYNIA

Lista uczniów zakwalifikowanych w roku szkolnym 2018/2019 do stopnia rejonowego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych rejonu Gdynia

wyniki

 

12.11.2018 JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE I OPIEKUŃCZO-DYDAKTYCZNE NIE ODBYWAJĄ SIĘ.

 

03.09.2018 - UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich uczniów gimnazjum oraz liceum odbędzie się    3 września 2018 o godz. 9.00 na boisku szkolnym.

 

8.00 - dla wszystkich chętnych msza w kościele oo. Franciszkanów.

 

 

28.08.2018 – UWAGA UCZNIOWIE KLAS MATURALNYCH!

3 września odbędzie się sesja fotograficzna do Yearbooka.

Wszystkich obowiązuje strój galowy!

Uczniom, którzy nie uregulowali kwestii finansowych, przypominam o konieczności wpłaty 44 złotych na konto Rady Rodziców z dopiskiem "sesja do Yearbooka" lub przekazanie gotówki wychowawcy najpóźniej w dniu sesji. Zdjęcia będą wykonywane na terenach zielonych szkoły oraz we wskazanej sali lekcyjnej zamienionej na studio fotograficzne. Uczniowie, którzy nie zgadzają się na udział w sesji, muszą dostarczyć pisemną informację o rezygnacji z niej.

 

04.09.2018 - INTEGRACJA KLAS PIERWSZYCH

czytaj dalej

oświadczenie rodzica

 

09.07.2018 - SPOTKANIE DYREKTORA III LO W GDYNI Z ZAKWALIFIKOWANYMI DO SZKOŁY KANDYDATAMI

W dn. 9 lipca (poniedziałek) 2018 r., godz. 13.00, AULA - spotkanie dyrektora III LO w Gdyni

z zakwalifikowanymi do szkoły kandydatami oraz ich rodzicami lub opiekunami prawnymi. OBECNOŚĆ KANDYDATÓW i/lub ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA SPOTKANIU

JEST OBOWIĄZKOWA

 

06.07.2018 - INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKWATEROWANIA W INTERNACIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

informacja

 

03.07.2018 - UROCZYSTE WRĘCZENIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI MATURY KRAJOWEJ

Uroczystość odbędzie się we wtorek  3 lipca 2018 o godz. 12.00 w auli szkolnej

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

UWAGA KANDYDACI DO KLAS I LICEUM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych oraz kompetencji językowych odbędą się w dniach:

16, 17, 18 maja 2018.

 

15.05.2018 – WYWIADÓWKI DLA KLAS GIMNAZJALNYCH ORAZ LICEALNYCH

W dniu 18.05.2018 (w dniu wywiadówek)

Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów w godz. 16.00 - 17.40.

Wicedyrektorzy są do dyspozycji w godz. 17.00 - 20.00.

 

17.04.2018 - 50 LAT MATURY MIĘDZYNARODOWEJ

dokument

 

07.04.2018 - DZIEŃ OTWARTY W GDYŃSKIEJ TRÓJCE  

godz. 9.00 – 13.00

program dnia otwartego

plan szkoły

 

12.01.2018 - WYWIADÓWKI DLA KLAS GIMNAZJALNYCH ORAZ LICEALNYCH

Zapraszamy wszystkich rodziców w piątek 12.01.2018 na godz. 17.00

 

11.01.2018 - KONCERT KOLĘD

Z A P R A S Z A M Y

całą Społeczność Miasta Gdynia, oraz Społeczność Gdyńskiej Trójki:

Rodziców, Pedagogów i Młodzież Na  koncert  kolęd w wykonaniu uczniów III LO Gdynia

w dniu 21 stycznia 2018 o godz.19:00 w Kościele oo. Franciszkanów pw. św. Antoniego

plakat

 

09.01.2017 – APEL SZKOLNY

Apel szkolny 24.01.2018

1. trzecia godzina lekcyjna dla uczniów klas gimnazjalnych i klas I liceum;

2. piąta godzina lekcyjna - dla uczniów klas II i III liceum.

 

06.12.2017 – ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI POCHÓWKU PAŃSTWOWEGO

OFICERÓW MARYNARKI WOJENNEJ

III LO w Gdyni, którego patronem jest Marynarka Wojenna RP zachęca do wzięcia udziału 15 i 16 grudnia w uroczystościach pogrzebowych i rehabilitacyjnych śp. kontradmirała Stanisława Mieszkowskiego, śp. kontradmirała Jerzego Staniewicza i śp. komandora Zbigniewa Przybyszewskiego - ofiar zbrodni komunistycznych, których szczątki odnaleziono w 2013 r. na tzw. "Łączce" na warszawskich Powązkach. Spoczną oni obok szczątków wiceadmirała Józefa Unruga w Kwaterze Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu.

plan uroczystości

 

06.12.2017 – JASEŁKA SZKOLNE I SPOTKANIE WIGILIJNE

W dniu 20. grudnia 2017 roku o godz. 18.00 w auli III LO odbędą się Jasełka szkolne i spotkanie wigilijne obecnych i emerytowanych pracowników szkoły z udziałem uczniów.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

 

15.09.2017 - SPOTKANIE Z RODZICAMI

16.30 - aula, spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły

17.00 - spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach

17.45 - zebranie "3 klasowych" i rodziców chętnych do pracy w Prezydium RR

18.00 - spotkanie rodziców z kierownikiem internatu

17.00 - 18.00 (w razie potrzeby dłużej) - konsultacje z nauczycielami, psychologiem, pedagogiem szkolnym, wychowawcami

Wywiadówka informacyjna - organizacja roku szkolnego 2017/2018.

 

04.09.2017 - UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich uczniów gimnazjum oraz liceum odbędzie się 4 września 2017 o godz. 9.00 na boisku szkolnym.

W przypadku deszczowej pogody - rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w auli szkolnej.

 

02.09.2017 - UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW MATURY MIĘDZYNARODOWEJ

Uroczystość wręczenia dyplomów matury międzynarodowej odbędzie się 2 września 2017 o godz. 11.00 w auli szkolnej.

 

19.07.2017 - ZAKWATEROWANIE W INTERNACIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

informacja

 

13.07.2017 - INFORMACJA

 

W DNIACH 12.07 – 18.08.2017

SEKRETARIAT DLA UCZNIÓW, RODZICÓW ORAZ INNYCH INTERESANTÓW

CZYNNY W GODZ. 8.00 – 14.00

 

03.07.2017 - INTEGRACJA KLAS PIERWSZYCH 05.09.2017

program

 

01.04.2017 - DZIEŃ OTWARTY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARYNARKI WOJENNEJ

W GDYNI

W dniu 1 kwietnia 2017 odbędzie się Dzień Otwarty III Liceum Ogólnokształcącego

im. Marynarki Wojennej w Gdyni – zapraszamy wszystkich zainteresowanych absolwentów gimnazjów oraz ich rodziców, absolwentów oraz przyjaciół Gdyńskiej Trójki.

W godz. 9.00 – 13.00 odbędą się lekcje pokazowe, kandydaci  i ich rodzice będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły.

10.00 – spotkanie Dyrektora Szkoły z kandydatami do Liceum  oraz IBO School 0704

9.00- 13.00 - próbne testy z języka angielskiego, matematyki, fizyki, eksperymenty

w laboratorium chemicznym i biologicznym, doświadczenia fizyczne, prezentacja uczniowskiego projektu kosmicznego, działalność firm uczniowskich, turniej brydżowy, wystawa prac plastycznych, pokaz filmów koła filmowego, prezentacja projektów teatralnych, występy artystyczne, zawody sportowe.

program dnia otwartego

 

01.03.2017 – KONKURS JĘZYKOWY DÍA A DÍA

Drodzy Uczniowie,

Serdecznie zachęcamy do oddania głosów na prace Waszych Koleżanek i Kolegi, które zostały zgłoszone do konkursu językowego Día a Día.

Dzięki Waszym głosom zgłoszone prace przejdą do drugiego etapu, w którym będzie je oceniała komisja konkursowa. Od Waszego wsparcia zależy czy Koleżanki i Kolega będą mieli szansę wygrać darmowy kurs wakacyjny w Hiszpanii oraz inne atrakcyjne nagrody!

czytaj więcej

 

10.02.17 – WYWIADÓWKI

W dniu 10 lutego 2017 roku zapraszamy  rodziców na spotkania i wywiadówki

według następującego harmonogramu:

 

godz. 16.30 – 17.10  prezentacja dla rodziców na temat cyberprzemocy w auli

                                   - Ośrodek "Razem" w Gdyni,

 

godz. 17.10  spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach,

 

godz. 17.00 – 19.00 konsultacje nauczycieli/psychologa/pedagoga szkolnego/wychowawców

                                  dla rodziców.

Zapraszamy.

 

07.02.2016 - MIĘDZYNARODOWY PROJEKT "ARCHITEKCI MOSTÓW - DECLARATION OF RESPECT"

- 13 LUTEGO W III LO W GDYNI

Klasa 2IB zaprasza do udziału w międzynarodowym działaniu, które połączy 6 europejskich szkół oraz szkoły wyznaniowe z Ankary (Turcja) i  Zagory (Maroko). Każdy z partnerów projektu stworzy 10 metrowy materiał, gdzie uczniowie i nauczyciele szkoły mogą się podpisać pod ogólnoludzką deklaracją szacunku, podstawą pokojowego dialogu. Zszyte razem materiały utworzą ponad 80 metrowy manifest, unaoczniając, że dialog, choć trudny, jest możliwy pomimo barier geograficznych, językowych, kulturowych, religijnych czy etnicznych. W projekt weżmie udział ponad 4000 osób, aby pokazać, że w dzisiejszym świecie potrzebne są mosty.

A nie mury.  

czytaj więcej

 

21.12.2016 - ROZSTRZYGAMY KONKURS MOJA UNIA EUROPEJSKA. 12 WIZYT STUDYJNYCH W BRUKSELI CZEKA

Zapraszamy na blog konkursu http://mojauniaeuropejska.unblog.fr/  gdzie opisaliśmy szczegółowo projekty zrealizowane w ramach konkursu JA/UE.

Znajdziecie tam filmy, zdjęcia oraz raporty, które aktualnie ocenia jury spoza szkoły w składzie:

 

Prof. Arnold Kłonczyński - Rektor UG ds studenckich

mec. Tomasz Kopoczyński - Konsul Honorowy Luksemburga

dr Magdalena Żadkowska -  adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych UG, koordynator EEA grants

mgr Jerzy Gajzler - Dyrektor Stowarzyszenia ALLIANCE FRANCAISE

 

Komentujcie i lajkujcie, wasz głos też się liczy!

 

 

16.11.2016 - WYBORY NA PRZEWODNICZĄCĄ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Nową przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni została Anna Krawczyk.

czytaj więcej

 

09.11.2016 - APEL DO ABSOLWENTÓW GDYŃSKIEJ TRÓJKI

treść apelu

 

17.10.2016 - OŚWIADCZENIE RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 

Jako Rzecznik Praw Ucznia w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni chcę wyrazić wielkie oburzenie faktem, iż słowa pogardy i braku szacunku dla kobiet padły z ust nauczyciela naszej szkoły.

 

Każdy z Was – uczniów „gdyńskiej „Trójki”, ma prawo do godności, a wszelkie zachowania seksistowskie, mowa nienawiści czy indoktrynacja polityczna lub religijna nie powinny mieć miejsca w naszej szkole.

 

Jeżeli ktokolwiek z Was czuje się skrzywdzony, indoktrynowany, obrażany działaniami nauczycieli, pracowników szkoły lub innych uczniów, może zgłosić ten fakt Rzecznikowi Praw Ucznia.

 

Godność człowieka  wyraża się w pragnieniu posiadania szacunku społeczności z uwagi na swoje walory duchowe, moralne czy też zasługi społeczne …jest właściwa każdemu człowiekowi, należy mu się z faktu samego bycia człowiekiem”.

 

Waldemar Kotowski

Rzecznik Praw Ucznia w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni

 

11.10.2016 - OŚWIADCZENIA DYREKTORA SZKOŁY I PRZEDSTAWICIELI RODZICÓW

 

Uczniowie III LO oraz Gim.24

Rodzice/Opiekunowie Prawni Uczniów

Wszyscy Pracownicy Naszej Szkoły

 

Szanowni Państwo,

z wielkim zaskoczeniem, oburzeniem i smutkiem przyjąłem do wiadomości fakt, że na jednym z portali internetowych, zatrudniany przeze mnie nauczyciel dokonał wulgarnego wpisu w odniesieniu do osób biorących udział w proteście obywatelskim, który odbył się w dn. 3 X 2016. Wyrażam z tego powodu ubolewanie i przepraszam Wszystkich, którzy poczuli się obrażeni przez ww. nauczyciela.

 

W poniedziałek 10 X 2016, w pierwszym dniu mojej obecności w pracy po powrocie z konferencji szkoleniowej, przeprowadziłem rozmowę wyjaśniającą z autorem ww. wpisu. W rozmowie uczestniczyli m.in. wicedyrektorzy i szefowie obu szkolnych związków zawodowych.

 

Wszelkie trudne sprawy i sytuacje w Naszej Szkole staram się rozwiązywać poprzez bezpośredni dialog z moimi uczniami, ich rodzicami oraz pracownikami. Na dzisiaj, 11 X 2016, zaplanowałem nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej, a następnie spotkam się z rodzicami reprezentującymi wszystkie klasy licealne oraz gimnazjalne. W dniu jutrzejszym, 12 X 2016, zamierzam spotkać się z uczniami podczas czterech apeli w auli /gimnazjaliści,licealiści-klasy: I, II, III/.

 

Jestem przekonany, że ww. spotkania pozwolą całej Naszej Społeczności na zdecydowane potwierdzenie tego, że swoboda wyrażania myśli oraz przekonań może się odbywać tylko w duchu szacunku i tolerancji opartych na zasadach demokracji i prawach człowieka. Właśnie taki sposób wyrażania myśli oraz przekonań obowiązuje - zgodnie z dewizą Naszej Szkoły: VIR HONESTUS ET BONUS CIVIS /Człowiek godziwy i dobry obywatel/ - i uczniów, i pracowników Naszej Szkoły, a w sposób szczególny obowiązuje każdego pedagoga.

 

W związku z uchybieniem godności zawodu nauczyciela planuję złożenie wniosku do Wojewody Pomorskiego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec autora ww. wpisu.

 

Wiesław Kosakowski – dyrektor III LO i Gim.24

 

Oświadczenie przedstawicieli rodziców:

 

Jako przedstawiciele trójek klasowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni stanowczo potępiamy treść i formę wpisu dokonanego przez jednego z nauczycieli na popularnym portalu społecznościowym.

 

Na spotkaniu przedstawicieli rodziców (trójek klasowych) z dyrektorem szkoły i autorem wpisu wysłuchaliśmy wyjaśnień i przeprosin.

 

Mając na względzie, wyrażoną przez zebranych, pozytywną opinię o ponad szesnastoletniej pracy nauczyciela w naszej szkole, pozostawiamy decyzję w sprawie przyszłych konsekwencji dyscyplinarnych wobec niego właściwemu organowi, bez  naszej rekomendacji co do ich rodzaju.

 

Nie umniejszając wagi incydentu, stanowczo protestujemy przeciwko jego wykorzystywaniu  do wszczynania  i prowadzenia w przestrzeni publicznej  negatywnej kampanii godzącej w dobre imię całej  Naszej Szkoły.

 

Przedstawiciele trójek klasowych zgromadzeni  na zebraniu w dniu 11.10.2016

 

 

 

16.09.2016 - WYWIADÓWKI, SPOTKANIE TRÓJEK KLASOWYCH

W dniu 16 września 2016 roku zapraszamy  rodziców na spotkania i wywiadówki według następującego harmonogramu:

16.30 - (aula) zapoznanie rodziców uczniów klas pierwszych z programem wychowania do życia w rodzinie.

17.00 - spotkania z wychowawcami klas (w wyznaczonych salach)

17.45 - zebranie "3 klasowych" i rodziców chętnych do pracy w Prezydium RR (aula)

18.45 - spotkanie rodziców z kierownikiem internatu (stołówka)

17.00-18.30 (w razie potrzeby dłużej) - konsultacje nauczycieli / psychologa / pedagoga szkolnego / wychowawców dla rodziców.

Wywiadówka informacyjna - organizacja roku szkolnego 2016/2017. Wywiadówki / wybory do rad rodziców poszczególnych klas. Zapoznanie rodziców z WSO, PSO i programem wychowawczym szkoły oraz programami nauczania obowiązującymi w poszczególnych klasach.

18.00 - spotkanie reprezentantów rodziców uczniów i wychowawców w sprawie studniówki (sala 2)

18.00 - spotkanie reprezentantów rodziców uczniów i wychowawców w sprawie balu gimnazjalnego (biblioteka)

 

06.09.2016 - KOMUNIKAT- DOT. DZIAŁALNOŚCI STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZSO NR 1 W GDYNI

Z uwagi na konieczność spełnienia niezbędnych wymogów dotyczących działalności stołówki i kuchni w ZSO nr 1 w Gdyni przez prowadzącego żywienie t.j. firmę ESPAŃA s.c. Tomasz Prajs, Arkadiusz Andrzejczyk, Powiatowy Inspektor Sanitarny zlecił badania wody. Wyniki oczekiwane są ok. piątku.

W związku z powyższym mamy nadzieję, że stołówka usługę żywieniową rozpocznie

od 12 września 2016 roku.

 

Kierownik internatu ZSO nr 1 w Gdyni

J. Łakomy

 

03.09.2016 - KOMUNIKAT Z INTERNATU dot. STOŁÓWKI

Informujemy, że stołówkę szkolną w ZSO nr 1 w Gdyni prowadzić będzie firma

„ Espańa”s.c T. Prajs, A. Andrejczyk

74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 35

czytaj więcej

 

03.09.2016 - ZAJĘCIA W SOBOTĘ

W dniu 3.09.2016 (sobota) plan wg zajęć wtorkowych.

Obowiązuje plan „B”.

 

01.09.16 – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17 dla uczniów Szkoły odbędzie się w  

CZWARTEK, 1 IX 2016, GODZ. 9.00.

8.00 – Msza Święta – KOŚCIÓŁ OO. FRANCISZKANÓW

9.00 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17.

Przy pogodzie bezdeszczowej – na boisku szkolnym, udział wszystkich klas.

Przy pogodzie deszczowej – w auli tylko klasy pierwsze liceum oraz klasy pierwsze gimnazjum, a pozostałe klasy w wyznaczonych salach.

10.00 – Spotkania uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych

(pierwszoklasiści – podczas ww. spotkań przeprowadzenie testu poziomującego z wybranego przez ucznia klasy pierwszej liceum/gimnazjum drugiego języka obcego).

 

05.07.2016 - INTEGRACJA KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM I LICEUM WE WRZEŚNIU

szczegółowe informacje

 

08.07.2016 - INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKWATEROWANIA W INTERNACIE ZSO NR 1 W GDYNI

NA ROK SZKOLNY 2016/17

czytaj więcej

 

08.07.2016 - W OKRESIE WAKACJI TJ. OD 11.07 DO 25.08.2016 PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW

W SEKRETARIACIE SZKOŁY ODBYWA SIĘ W GODZ. 10.00 – 14.00.

 

24.06.2016 - ZAPRASZAMY NA MSZĘ ŚW. Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

W PIĄTEK godz. 8.00.

 

OO. Franciszkanie i Katecheci

 

05.07.2016 - wtorek- godzina 9:00 - Wręcznie świadectw dojrzałości / matura krajowa - ogłoszenie wyników /

 

20.05.2016 - OD GODZINY 17.00 - SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW KLAS I POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI Z RODZICAMI. ZAPRASZAMY!

 

23.05.2016 - OBOWIĄZUJE PLAN "B"

 

27.05.2016 - DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

06.05.2016 – ORGANIZACJA NAUKI W DNIACH 9-6 MAJA

W dniach 9-16 maja, w godzinach trwania matury międzynarodowej w auli, obowiązują następujące wejścia do szkoły dla uczniów klas niematuralnych:  od strony ul. Tetmajera oraz od strony boiska naprzeciw sali 13.

W dniach 9-16 maja, w godzinach trwania matury krajowej w sali gimnastycznej z uwagi na zamknięty łącznik z salami 22-27, obowiązuje następujące przejście do/z internackiej części szkoły: wejście w III wnęce (pod salami 18-19) oraz ścieżką od ul. Partyzantów.

 

10.04.2016 - 6. ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginął Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią oraz wszystkie znajdujące się na pokładzie samolotu osoby – załoga oraz członkowie delegacji Prezydenta RP, w tym Dowódca Marynarki Wojennej RP Admirał Floty Andrzej Karweta.

czytaj więcej

 

09.04.2016 - DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

harmonogram

 

07.04.2016 - „GIMNAZJA NA START – GDYŃSKA GIEŁDA SZKÓŁ”

Czy są tutaj może uczniowie klas III gdyńskich gimnazjów? Jeśli tak, to mamy dla Was świetną wiadomość!  Już 22 kwietnia w godzinach: 12.00 -19.30 w hali Gdynia Arena odbędzie się wydarzenie „Gimnazja na start – Gdyńska Giełda Szkół”.

czytaj więcej

 

10.03.2016 – VII TRÓJMIEJSKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Finał VII Trójmiejskiego Konkursu Języka Niemieckiego odbędzie się 10 marca 2016 w Gdańskim Liceum Autonomicznym. Szczegółowy program i lista uczniów w załączniku.

czytaj więcej

 

15.01.16 - WYWIADÓWKI ORAZ WYKŁAD DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

W dniu 15.01.16  o godzinie 16.00 zapraszamy rodziców i nauczycieli do auli na wykład dotyczący problemów  wieku dojrzewania, związanych z obniżeniem odporności psychicznej młodzieży i mniejszej umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.  Wykład poprowadzi przedstawiciel Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego „Razem” w Gdyni.

 

O godzinie 17.00 odbędą się zebrania z wychowawcami klas, a konsultacje z nauczycielami w godzinach 17.00-19.00.

 

24.12.2015 - OGŁOSZENIE

W czwartek (24 XII) sekretariat nieczynny - dzień wolny od pracy

 

04.12.2015 - UTRUDNIENIA Z WJAZDEM NA TEREN SZKOŁY

Sz.P.

Informacja dla pracowników szkoły.

Dnia 08.12.2015 rozpoczynają się prace remontowo-budowlane w rejonie wjazdu do szkoły

od strony Legionów. W związku z tym zamknięty będzie ten wjazd aż do zakończenia prac.

Wjazd i wyjazd będzie realizowany poprzez bramę od ul. Tetmajera

 

27.11.2015 - WYWIADÓWKI, KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

W dniu 27.11.15 Rada Rodziców zaprasza zainteresowane osoby na indywidualne konsultacje do pokoju 29a (obok biblioteki) w godzinach: 16.30-17.00.

O godzinie 17.00 odbędą się zebrania z wychowawcami klas, a konsultacje z nauczycielami w godzinach 17.00-19.00 w wyznaczonych salach. Zapraszamy.

 

22.09.2015 - APELE

Apele dla klas według harmonogramu:

21.09, godz. 12.00, aula - apel kl. 3 gimnazjum i 2 gimnazjum

22.09, godz. 12.00, aula - apel kl. 1 liceum i 1 gimnazjum

23.09, godz. 12.00, aula - apel kl. 3 liceum

24.09, godz. 12.00, aula - apel kl. 2 liceum

 

11.09.15 - WYWIADÓWKI, SPOTKANIE TRÓJEK KLASOWYCH

W dniu 11 września 2015 roku zapraszamy  rodziców na spotkania i wywiadówki według następującego harmonogramu:

godz. 16.30 – aula, zapoznanie rodziców uczniów klas pierwszych z programem wychowania do życia w rodzinie

godz. 17.00 – spotkanie z wychowawcami klas w wyznaczonych salach

godz. 17.45 – aula, zebranie „3 klasowych” i rodziców chętnych do pracy w Prezydium Rady Rodziców

godz. 17.00 – 19.00 konsultacje nauczycieli/psychologa/pedagoga szkolnego/wychowawców dla rodziców

godz. 18.45 – spotkanie rodziców/opiekunów prawnych uczniów zakwaterowanych w internacie z panią kierownik internatu, stołówka szkolna.

 

1.09.15 – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16 dla uczniów Szkoły odbędzie się we  

WTOREK, 1 IX 2015, GODZ. 9.00.

8.00 – Msza Święta – KOŚCIÓŁ OO. FRANCISZKANÓW

9.00 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16.

Przy pogodzie bezdeszczowej – na boisku szkolnym, udział wszystkich klas.

Przy pogodzie deszczowej – w auli tylko klasy pierwsze liceum oraz klasy pierwsze gimnazjum, a pozostałe klasy w wyznaczonych salach.

10.00 – Spotkania uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych

(pierwszoklasiści – podczas ww. spotkań przeprowadzenie testu poziomującego z wybranego przez ucznia klasy pierwszej liceum/gimnazjum drugiego języka obcego).

 

9.07.15 - ZMIANA GODZIN PRACY SEKRETARIATU W OKRESIE WAKACYJNYM

W DNIACH 10.07 – 21.08.2015

SEKRETARIAT DLA UCZNIÓW, RODZICÓW ORAZ INNYCH INTERESANTÓW

CZYNNY W GODZ. 9.00 – 14.00

 

3.07.15 – SPOTKANIE KNDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY ORAZ ICH RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH  Z DYREKTOREM III LO W GDYNI

Dnia 3.07.2015  w auli szkolnej odbędzie się spotkanie kandydatów przyjętych do szkoły oraz ich rodziców, opiekunów prawnych z dyrektorem III LO w Gdyni:

 

KANDYDACI PRZYJĘCI DO GIMNAZJUM – GODZ.12:00

KANDYDACI PRZYJĘCI DO LICEUM – GODZ.13:00

 

OBECNOŚĆ UCZNIÓW LUB ICH RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA SPOTKANIU JEST OBOWIĄZKOWA.

 

30.06.15 - UROCZYSTE WRĘCZENIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Uroczyste wręczenie świadectw dojrzałości odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 w auli szkolnej. Obowiązuje odpowiedni strój i zachowanie.

 

Osoby nieodpowiednio ubrane prosimy o zgłoszenie się po odbiór świdectw do sekretariatu szkoły po godzinie 15.00.

 

26.06.2015 - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Zapraszamy na uroczystość zakończenia roku szkolnego według następującego porządku:

godz. 8.00 - Msza Swięta w Kościele Ojców Franciszkanów

godz. 9.00 - udział całej społeczności szkolnej w uroczystości zakonczenia roku na boisku szkolnym, przejście uczniów z wychowawcami do klas

 

22.05.15 - WYWIADÓWKI, SPOTKANIE TRÓJEK KLASOWYCH

W dniu 22.05.15  o godzinie 16.30 Rada Rodziców zaprasza na  spotkanie Trójek Klasowych, które odbędzie się w sali wielofunkcyjnej w części gimnazjalnej.

O godzinie 17.00 odbędą się zebrania z wychowawcami klas, a konsultacje z nauczycielami w godzinach 17.00-19.00. Zapraszamy.

 

20.05.15 - SPOTKANIE Z UCZNIAMI PRZYJĘTYMI DO KLASY 2IB

Obowiązkowe spotkanie z uczniami przyjętymi do klasy IB i ich rodzicami odbędzie się w środę 20 maja o godzinie 17.00 w auli szkoły.

 

20.05.15 - WGLĄDY DO PRAC KANDYDATÓW DO KLASY 2IB ORAZ DO GIMNAZJUM

UWAGA.  DOTYCZY KANDYDATÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI PODANIA O WGLĄDY DO PRAC.

WGLĄDY DO PRAC ORGANIZOWANE SĄ W DNIU  20.05.2015 r., W GODZ. 13.00-14.15.

 

28.04.15 - WGLĄDY DO PRAC KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM

UWAGA.  DOTYCZY KANDYDATÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI PODANIA O WGLĄDY DO PRAC.

WGLĄDY DO PRAC ORGANIZOWANE SĄ W DNIU  28.04.15 W NW. GODZINACH:

matematyka -    od godz. 15.00 kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się od liter  B-Ł,

                            od godz. 16.00 pozostali kandydaci,

język polski -      od godz. 15.00 kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się od liter  B-M,

                            od godz. 16.00 pozostali kandydaci,

język angielski - od godz. 15.00 wszyscy kandydaci.

 

11.04.15 – DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

W  dniu 11 kwietnia 2015 r., w godzinach 9.00-13.00, w III LO w Gdyni i Gimnazjum nr 24 w Gdyni odbędzie się Dzień Otwarty Szkoły. Z przyjemnością zapraszamy i witamy wszystkich chętnych do odwiedzenia naszej Szkoły.

szczegółowy program dnia

 

27.03.15 - WYWIADÓWKI I SPOTKANIE TRÓJEK KLASOWYCH

W piątek 27 marca 2015 r. o godzinie 16.30 Rada Rodziców zaprasza na  spotkanie Trójek Klasowych, które odbędzie się w auli szkolnej. O godzinie 17.00 odbędą się zebrania z wychowawcami klas, a konsultacje z nauczycielami w godzinach 17.00-19.00.  Zapraszamy.

 

16.01.15 - WYWIADÓWKI, SPOTKANIE TRÓJEK KLASOWYCH I WYKŁAD DLA RODZICÓW

W dniu 16.01.15  o godzinie 16.30 Rada Rodziców zaprasza na  spotkanie Trójek Klasowych, które odbędzie się w auli szkolnej.

O godzinie 17.00 odbędą się zebrania z wychowawcami klas, a konsultacje z nauczycielami w godzinach 17.00-19.00.

O godzinie 18.00 zapraszamy Rodziców do auli na spotkanie z panem Bartoszem Karczem – psychologiem z SWPS w Sopocie, dotyczące kwestii komunikowania się z nastolatkami. Będzie ono miało charakter pogadanki połączonej z wymianą doświadczeń.

 

11.12.14 - KOMUNIKAT W SPRAWIE "POŁOWINEK"

W odpowiedzi na pojawiające się informacje o planowanej w tym roku szkolnym przez uczniów niektórych szkół gdyńskich organizacji imprezy tzw. „połowinek” informujemy, że III LO w Gdyni nie jest organizatorem tej imprezy.

Szkoła nigdy nie organizowała tego typu imprez i nie planuje ich organizacji, nie pochwala też udziału uczniów w takich imprezach.

Powyższe informacje zostały przekazane wszystkim uczniom naszej szkoły, a także ich rodzicom lub opiekunom prawnym.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczący w imprezach masowych oraz innych nieorganizowanych przez szkołę czynią to na swoją odpowiedzialność (uczniowie pełnoletni) lub odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych (uczniowie niepełnoletni).

 

14.11.14 – WYWIADÓWKI I SPOTKANIE TRÓJEK KLASOWYCH

W piątek 14. listopada o godz 16.30 Rada Rodziców zaprasza na spotkanie Trójek Klasowych, które odbędzie się w sali wielofunkcyjnej na terenie gimnazjum.

Z kolei o godz 17.00 zapraszamy wszystkich Rodziców na zebrania z wychowawcami klas.

 

5.11.14 - EGZAMINY THE ADMISSIONS TESTING SERVICE

Dnia 5 listopada 2014 dwudziestu jeden uczniów przystąpi w naszej szkole do egzaminów w ramach działalności autoryzowanego centrum Cambridge Assessment.

Egzaminy te są częścią procesu rekrutacyjnego na renomowane uczelnie w Wielkiej Brytanii, takie jak Oxford, Cambridge, Imperial College London.

Osiem osób bedzie zdawało egzamin Thinking Skills Test (TSA), sześcioro uczniów - BioMedical Admisssions Test (BMAT), cztery osoby - Physics Aptitude Test (PAT), dwie - Mathematics Aptitude Test (MAT), a jeden uczeń - History Aptitude Test (HAT).

Wszystkie egzaminy przebiegły sprawnie. Trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki!

 

30.10.14 - STUDIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Chcecie podjąć studia w USA, ale nie do końca wiecie, jak się do tego przygotować?

A może sądzicie, że na naukę w Stanach mogą pozwolić sobie tylko synowie szejków arabskich?

Nic bardziej mylnego! Aby się o tym przekonać, wejdź na stronę yaply.org, na której masz możliwość skontaktowania się z absolwentką Harvard College, opiekunką wszystkich młodych członków HCOP, Magdaleną Kalą. Magda ma bogate doświadczenie w procesie aplikacyjnym i z chęcią odpowie na wszystkie nurtujące Was pytania.

Laura Deryng 3IB

 

27.10.14 - GDYNIA - SAMORZĄDOWYM LIDEREM EDUKACJI

Stabilna sieć szkół, jedne z najwyższych w kraju wyniki egzaminów, najlepszy ogólniak w Polsce północnej, obowiązkowe lekcje pływania, innowacyjne projekty. To wszystko składa się na sukces gdyńskiej oświaty i przyznanie miastu tytułu Samorządowego Lidera Edukacji.

 

1.09.14 - UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015. UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW MATURY MIĘDZYNARODOWEJ

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich uczniów gimnazjum oraz liceum odbędzie się 1 września 2014 o godz. 9.00 na boisku szkolnym (nie dotyczy uczniów klas II IB i III IB).

8.00 - dla wszystkich chętnych msza w kościele oo. Franciszkanów.

Po uroczystości odbędą się spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.

 

W przypadku deszczowej pogody - rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych gimnazjalnych i licealnych odbędzie się w auli szkolnej o godz. 9.00. Dla uczniów z pozostałych klas spotkania z wychowawcami odbędą się w wyznaczonych salach lekcyjnych o godz. 9.00 (nie dotyczy uczniów klas II IB i III IB).

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas II IB i III IB odbędzie się 1 września

o godz. 11.00 w auli szkolnej, po uroczystości odbędzie się spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.

 

 

 
 
 
X
Password:
Wrong password.