Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

 

KONTAKT

Prezydium Samorządu Uczniowskiego  Liceum i Prezydium Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum

 

 

 

 

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

Samorząd Uczniowski SU tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły, zarówno gimnazjum jak i liceum.

 

Wielu z nas charakteryzuje duża niespokojność ducha, dlatego chętnie włączamy się w organizację różnych imprez, akcji na rzecz uczniowskiej społeczności.

 

Tworzymy Prezydium Samorządu Liceum i Prezydium Samorządu Gimnazjum, któremu przewodzą przewodniczacy wybrani w wyborach ogólnoszkolnych. Formuła Prezydium Samorządu Liceum i Prezydium Samorządu Gimnazjum jest bardzo elastyczna – w ich skład wchodzą wszyscy uczniowie, którzy chcą działać na rzecz uczniów.

 

Liczba członków prezydium ulega więc zmianie, jednak nie przeszkadza to nam w realizacji naszych pomysłów, ani nie ogranicza. Wspaniałe  jest to, że w zasadzie wszystko zależy od nas samych, na starcie otrzymujemy zielone światło ze strony dyrekcji szkoły i nieocenione wsparcie od opiekunów  Samorządu Uczniowskiego Liceum i  Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum.

Działania SU kojarzone są w naszej szkole m.in. z takimi przedsięwzięciami, jak: otrzęsiny klas pierwszych liceum i gimnazjum, obchody Dnia Nauczyciela, Góra Grosza, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Koncert Szkolnych Talentów „ Melonik” itp.

 

Poza tymi cyklicznymi imprezami szkolnymi, których SU jest głównym organizatorem pojawiają się również inne działania, czasami zaskakujące, wygenerowane inwencją naszych koleżanek i kolegów.

 

Warto również wspomnieć, że jako bardzo ważny element szkolnego życia SU współpracuje z Radą Rodziców naszej szkoły, a także z gazetką szkolną „ Trojka” oraz z Radą Dzielnicy „ Śródmieście”, prowadzi też radiowęzeł szkolny.

Członkowie SU aktywnie w nim pracujący mogą również rozwijać się poprzez współpracę, np. z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, poprzez udział w proponowanych przez CEO kursach i szkoleniach uczących samorządności.

 

Dzięki pomocy i wsparciu Rady Rodziców i Rady Dzielnicy organizujemy przedsięwzięcia, które pozwalają naszym uczniom zintegrować się oraz pokazać, jak wyglądają nasze działania na terenie szkoły oraz poza nią i jednocześnie zachęcić do pracy w ramach SU. Wielu uczniów, którzy podejmują działania w obrębie SU uczy się w ten sposób organizować różne imprezy na terenie szkoły i nie tylko.

Samorząd jest także organem, który pomaga uczniom lepiej funkcjonować w szkole poprzez kierowanie uwag lub też ewentualnych petycji do Dyrekcji szkoły w ważnych sprawach uczniowskich.

 

Samorząd Uczniowski jest zawsze otwarty na nowe działania i na nowych chętnych do pracy uczniów w każdym momencie funkcjonowania szkoły.

 

Zapraszamy!

 
X
Password:
Wrong password.