Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

 

KONTAKT

Kontakt  z Prezydium Samorządu Uczniowskiego

 

Anna Krawczyk (2Lcc) – przewodnicząca

e-mail: aniak2142@op.pl

 

Piotr Wojtczak (3Lpp) – zastępca przewodniczącej

e-mail:  piotr.m.wojtczak@gmail.com

 

Wiktoria Pedryc (3MYP) – plenipotent gimnazjum

e-mail:wika.pedryc@gmail.com

 

 

Sekcje i ich szefowie:

 

Organizacyjno-prawna:

- Michał Curyło (2IB)

- Maciej Ekert (2Lmm)

 

Informacyjno-medialna:

- Magdalena Sieja (2Lcc)

- Piotr Wołodko (2Lmm)

 

Graficzno-fotograficzno-filmowa (multimedialna):

- Piotr Wojtczak

- Mikołaj Hościło

 

Artystyczno-performancowa:

- Zuzanna Olik (1Lpp)

 

Dekoracyjno-porządkowa:

- Alicja Obszyńska (4MYP)

- Maria Stachecka (2Lae)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania reprezentantów Samorządu Uczniowskiego odbywają się w bibliotece w zależności od potrzeb.

 

Każdy może przyjść i włączyć się do współpracy.

 

Zapraszamy do podejmowania wyzwań, wspólnej pracy i zabawy!

Facebook: www.facebook.com/sulo3gdynia

 
X
Password:
Wrong password.