Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

 

KONTAKT

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

Przewodniczący zespołów przedmiotowych koordynują pracę nauczycieli w zespole przedmiotowym, m.in.  koordynują organizację pracy w zespole, opracowanie przedmiotowych systemów oceniania, autorskich programów nauczania, organizację kół zainteresowań, zajęć wspomagających, opieki nad uczniami uzdolnionymi itp.

 

Funkcję przewodniczących zespołów przedmiotowych pełnią następujące osoby:

Przedmiot

Przewodniczący zespołu przedmiotowego

biblioteka, czytelnia

ANNA DUSZAK-KLETKIEWICZ

biologia

DANUTA BUSSLER

chemia

JUSTYNA RAULIN

fizyka

ELŻBIETA KOZIRÓG

geografia,
podstawy przedsiębiorczości

MAŁGORZATA KUBIK

historia, wos

CELINA BUJALSKA

język angielski

SŁAWOMIRA WINIARSKA-MIELNICZUK

język obcy nowożytny:
j.hiszpański, j.francuski, j.niemiecki, j.rosyjski

ADAM GMYREK

język polski

BRYGIDA MACIEJEWSKA

matematyka

ANNA KIERZNIKOWICZ

informatyka

JOANNA ŚMIERZCHALSKA

plastyka, muzyka, WOK

MAŁGORZATA OLSZOWA

religia, etyka, WDŻ

DOROTA DŹWIG

wychowanie fizyczne

GRZEGORZ URGACZ 
X
Password:
Wrong password.