Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

 

KONTAKT

"Odezwa RR"

 

 

 

 

Konto Rady Rodziców

 

Składka na fundusz Rady Rodziców – 40 zł za jeden miesiąc szkolny albo 180 zł za jeden semestr

Wpłata na konto RADY RODZICÓW PRZY ZSO NR 1 W GDYNI, PKO Bank Polski SA

Numer konta: 71 1440 1084 0000 0000 0938 8338

Tytułem: darowizna na rzecz Rady Rodziców (imię, nazwisko i klasa ucznia)

 

Opłata na tzw. ochronę – 70 zł za ucznia za rok szkolny do 28 września 2018

Wpłata na konto RADY RODZICÓW PRZY ZSO NR 1 W GDYNI, PKO Bank Polski SA

Numer konta: 71 1440 1084 0000 0000 0938 8338

Tytułem: składka na ochronę (imię, nazwisko i klasa ucznia)

 

Ubezpieczenie NNW 2018/2019 – 38 zł za ucznia za rok szkolny do 28 września 2018

Wpłaty w klasach (nauczyciel lub skarbnik zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu). W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia wymagana jest pisemna informacja od rodzica lub opiekuna ucznia.

 
X
Password:
Wrong password.