Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

08.07.2016 - INFORMACJA ODNOŚNIE ZAKWATEROWANIA W INTERNACIE ZSO NR 1 W GDYNI

1.  Kwaterowanie w internacie odbywać się będzie w dniu 31.08.2016 r. od godz. 15.00- do godz. 22.00.

 

2. W dniu kwaterowania wymagany jest przyjazd rodziców/ opiekunów prawnych w celu zapoznania się z dokumentacją i złożenia niezbędnych podpisów.

 

3. Należy dostarczyć skrócony odpis aktu urodzenia lub tymczasowy dowód osobisty ucznia z potwierdzeniem miejsca stałego zameldowania (niezbędne do tymczasowego zameldowania).

 

4. W dniu kwaterowania prosimy nie przywozić swoich prywatnych mebli typu: biurka, półki itp. (sprawy do uzgodnienia z kierownikiem internatu w trakcie roku szkolnego).

 

5.  Niezbędny sprzęt ucznia w internacie:

-nocna lampka typu - „łapka”

-poszwy na kołdrę i poduszkę, prześcieradło

-koc (jeżeli uczeń chce mieć prywatny)

-jest możliwość przywiezienia prywatnej kołdry, poduszki

 

 
X
Password:
Wrong password.