Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

Lokalizacja

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

Adres

Numery kont

Napisz do nas:

KONTAKT

Gdyńska Trójka jest położona w obniżeniu postglacjalnym

między wzniesieniami moreny dennej Kępy Redłowskiej

i Kamiennej Góry w Gdyni. Od Zatoki Gdańskiej szkołę dzieli

zaledwie 400 metrów, natomiast lasy Rezerwatu Redłowskiego

oddalone są tylko o 300 metrów.

 

Administracyjnie szkoła leży w dzielnicy Gdynia-Śródmieście.

Teren szkoły wyznaczają ulice Legionów, Piłsudskiego,

Tetmajera i Partyzantów.

 

Najbliższym przystankiem Szybkiej Kolei Miejskiej Trójmiasta

jest stacja Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni.

III Liceum Ogólnokształcące

        ul. Legionów 27

        81-405 Gdynia

 

tel.  (58) 622 18 33

fax. (58) 712 63 06

 

sekretariat@lo3.gdynia.pl

www.lo3.gdynia.pl

 

 

        Internat przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP;

 

W ramach IBO oddziały międzynarodowe Gdyńskiej Trójki występują pod nazwą:

     

         Gdyńska Szkoła Matury Międzynarodowej nr 0704,  

   

Placówki oświatowe w III Liceum Ogólnokształcącm im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni:

Konto dochodów własnych szkoły (opłaty MYP i IB, szafki):

        Bank PKO BP

        Nr konta 12 1440 1026 0000 0000 1253 9967

 

Konto Rady Rodziców przy III LO w Gdyni:

        Bank PKO BP

        Numer konta 71 1440 1084 0000 0000 0938 8338

NIP Szkoły

 

586-174-30-30

wyślij  
 
X
Password:
Wrong password.