Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

KONTAKT

Wiesław Kosakowski

 

Dyrektor – zarządzanie szkołą

 

tel. (58) 622 18 33 wew. 32

e-mail: sekretariat@lo3.gdynia.pl

 

Włodzimierz Subczyński

 

 

Wicedyrektor – ds. organizacyjno-opiekuńczych

 

tel. (58) 622 18 33 wew. 33

e-mail: sekretariat@lo3.gdynia.pl

 

Małgorzata Szymańska-Pancewicz

 

 

Wicedyrektor – ds. dydaktyczno-wychowawczych

 

tel. (58) 622 18 33 wew. 33

e-mail: sekretariat@lo3.gdynia.pl

 

Dyżury:  

 

poniedziałek      

wtorek                

środa

               

czwartek            

piątek                

 

Dyżury:

 

poniedziałek

 

wtorek            

środa              

czwartek        

piątek            

7.30 -   8.15

10.30 - 17.00

7.25 - 10.25

9.30 - 11.50

12.30 - 17.45

8.50 - 16.05

8.10 - 11.10

10.25 - 16.05

7.30  - 10.00

10.35 -  16.05

7.30 - 13.15

7.30 - 10.05

 

 
X
Password:
Wrong password.