Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

KONTAKT

Wiesław Kosakowski

 

Dyrektor – zarządzanie szkołą

 

tel. (58) 622 18 33 wew. 32

e-mail: sekretariat@lo3.gdynia.pl

 

Włodzimierz Subczyński

 

 

Wicedyrektor – ds. organizacyjno-opiekuńczych

 

tel. (58) 622 18 33 wew. 33

e-mail: sekretariat@lo3.gdynia.pl

 

Małgorzata Szymańska-Pancewicz

 

 

Wicedyrektor – ds. dydaktyczno-wychowawczych

 

tel. (58) 622 18 33 wew. 33

e-mail: sekretariat@lo3.gdynia.pl

 

Dyżury:  

 

poniedziałek  

 

wtorek                

środa

czwartek

           

piątek                

 

Dyżury:

 

poniedziałek

wtorek            

środa              

czwartek        

piątek            

 7.20 -  13.15   11.25 - 16.10

 7.20 -  14.10

 7.20 -  11.15

 7.20 -  11.15

 

 

 

 

   8.40 -  9.25

12.10 - 16.10

  7.20 - 12.15

12.30 - 16.10

  8.40 -   9.35      11.15 - 16.10

  9.35 -  10.30

11.25 -  16.10

 

 
X
Password:
Wrong password.