17-19.02.17 – Wybitni młodzi matematycy w Gdyni

 

          Tematami seminariów były między innymi: "Spostrzegawczość matematyczna", "Matematyka w kolorach klocków Lego", "Algebra na sznurkach", "Metody dowodzenia podzielności". Zajęcia seminaryjne prowadzili: prof. dr hab. Michał Szurek z Warszawy, a także nauczyciele matematyki z III LO w Gdyni: Witold Zakrzacki, Adam Dzedzej oraz Wojciech Tomalczyk (profesor oświaty) - pomysłodawca i główny organizator oraz koordynator Warsztatów. Jedno z seminariów poprowadził Paweł Burzyński wielokrotny laureat i multimedalista ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad matematycznych oraz informatycznych /uczeń III LO w Gdyni w III klasie matematyczno-informatyczno-fizycznej/. Sami stypendyści także mieli możliwość zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności matematycznych podczas seminariów oraz konkursów matematycznych, a także turniejach brydża sportowego. Mimo bardzo rozbudowanego programu naukowego Warsztatów jego uczestnicy zwiedzili Stare Miasto w Gdańsku oraz centrum Gdyni, w tym Akwarium Oceanograficzne, a także uczestniczyli w zajęciach sportowych w szkolnej sali gimnastycznej. Niewykluczone, iż kilku uczestników tegorocznych gdyńskich warsztatów matematycznych będzie za 2 lub 3 lata uczniami akademickich klas matematycznych III LO w Gdyni podobnie jak ich kilkunastu starszych kolegów-uczestników wcześniejszych edycji tychże warsztatów.

 

Warsztaty zostały sfinansowane głównie przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci w Warszawie. Znacznego wsparcia finansowego Warsztatom udzielił Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdyni.

 

Wiesław Kosakowski - dyrektor III LO w Gdyni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotografie z Warsztatów są własnością III LO w Gdyni /ich autorem jest Pan Wojciech Tomalczyk/

 

 
X
Password:
Wrong password.