07.04.17 – Kurs pierwszej pomocy w III LO

 

Wszystkie osoby otrzymały certyfikat ukończenia kursu, który honorowany jest w całej Europie i najważniejsze jest to, że czują potrzebę zdobywania tego typu wiedzy oraz będą mogły zadziałać wtedy kiedy będą najbardziej potrzebni osobom poszkodowanym. W związku z dużym zainteresowaniem zdobywaniem wiedzy

z zakresu pierwszej pomocy zebrała się również kilkunastoosobowa grupa, która rozpoczęła zajęcia w zakresu rozszerzonego. Do końca roku szkolnego zamierzamy się więc przeszkolić w tematach bardziej zaawansowanych tak, by umieć reagować w razie zagrożenia zdrowia, a nawet życia.

 
X
Password:
Wrong password.