06-12.03.17 - Warsztaty teatru forum

 

W odróżnieniu od tradycyjnych spektakli, w TEATRZE FORUM „widz  jest aktorem” (ang. „spec-actor”), tzn. może zmienić bieg historii poprzez czynną interwencję. Jak to działa w praktyce? Podczas warsztatu teatralnego, zespoły wybierają konkretny problem.  Następnie inscenizują go  w formie żywego obrazu, tzn. zastygają

w wymownej pozie. Obraz ten jest stopniowo  rozbudowywany do rozmiarów krótkiej etiudy: pojawia się  ruch lub głos, spontaniczny komentarz.  Przedstawiona scena jest z założenia nieznośna, prowokuje sprzeciw.  

I o sprzeciw właśnie chodzi. Podczas przedstawiania sceny publiczność może w każdej chwili zareagować, zatrzymać bieg wydarzeń („stop klatka”),  zaproponować  "aktorowi" alternatywną reakcję lub wręcz wejść

na scenę i "aktora" zastąpić. Przedstawienie jest odgrywane przynajmniej 3 razy, uwzględniane są  propozycje widowni i testowane kolejne scenariusze.  Cały proces moderuje tzw, Joker, który zadaje widowni pytania,

np. "Czy to realne, żeby oprawca  z własnej inicjatywy podał rękę ofierze?" Zatarcie granicy między aktorem

a widzem ma moralne znaczenie: jeśli jesteś świadkiem przemocy, jesteś w nią uwikłany. Co więcej, aktor/widz, „w płaszczu roli” ofiary i oprawcy lepiej rozumie, co doprowadziło do ich uwikłania. Jako autor alternatywnych scenariuszy, „spec-actor” śledzi mechanizmy wykluczenia i ingeruje w jego tryby.

 

Prace metodą forum będziemy kontynuować wspólnie z uczniami z innych krajów dzięki innowacyjnemy WEBFORUM, czyli interaktywnym spektaklom on-line. To kluczowy element projektu, który nadaje mu międzykulturowy  wymiar. Dialog uczestników z krajów o rożnym stopniu heterogeniczności i odmiennych wzorcach kulturowych ma za zadanie unaocznić zbieżności/różnice w podejściu do przedstawionych problemów, umożliwić świeże i szersze spojrzenie, zmusić do wyjścia ze schematu i przedefiniowania sposobu myślenia o sobie i świecie, będąc katalizatorem zmian.

Nieoceniony jest też oczywiście wpływ warsztatów na postęp w nauce języka obcego, a zwłaszcza rozwój kompetencji komunikacyjnej i międzykulturowej. Techniki teatru forum uwrażliwiają na rolę języka parawerbalnego, przełamują tzw. strach przed mówieniem i pozwalają wyrazić się w sposób autentyczny i spontaniczny, nawet uczniom początkującym

 

 
X
Password:
Wrong password.