04.02.17 - "Poloneza czas zacząć"

 

Po polonezie 30 par zatańczyło pięknie walca angielskiego. Gospodarze uroczystości Agata Popkowska i Adrian Sztolsztejner, w imieniu wszystkich uczniów podziękowali Dyrekcji za możliwość organizacji Studniówki

w murach szkoły. Gorące podziekowania złożyli także rodzicom za przygotowanie całego przedsięwziecia oraz wychowawcom za trzyletnią opiekę. Doceniono również ogromny wkład pracy uczniowskiego komitetu studniówkowego. Wybrano króla i królową balu, odtańczono "belgijkę" na kilkadziesiąt par, a kabaret "Chała" pokazał szkolną rzeczywistość z jej wesołej strony.

O północy został podzielony tort studniówkowy, a reprezentanci poszczególnych klas jeszcze raz dziękowali wychowawcom i dedykowali muzykę do tańca. Świetna zabawa trwała do świtu. Tematem przewodnim tegorocznej Studniówki był "BAL ZIMOWY".

Po 6 miesiącach intensywnych przygotowań, wytężonym wysiłku uczniów, rodziców i koordynatora tegorocznej Studniówki pani Małgorzaty Szymańskiej -Pancewicz sobotni bal można zaliczyć do wyjątkowo udanych.

 

 
X
Password:
Wrong password.