01.05.17 - MATURĘ w III LO w GDYNI czas zacząć......

 

Międzynarodowi maturzyści z GDYŃSKIEJ TRÓJKI przystąpili do rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych

z biologii. Również we wtorek 2 maja, ale w godzinach porannych, przedmiotem egzaminacyjnym będzie biologia (kolejne arkusze).

We środę 3 maja 42 międzynarodowych maturzystów z Gdyńskiej Trójki, czyli 42 „ajbików” (od ang. „IB”), rozpocznie o godz. 12.00 egzamin maturalny z języka angielskiego.

Natomiast we czwartek 4 maja "ajbiki" od godz. 8.00 będą rozwiązywać kolejne arkusze egzaminacyjne z j.ang, a od 12.00 - z matematyki.

Tego samego dnia o godz. 9.00 ich 134 koleżanek i kolegów egzaminem z języka polskiego (poziom podstawowy) rozpocznie krajową maturę koordynowaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie oraz Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku (woj. pomorskie i woj. kujawsko-pomorskie).

I tak będzie aż do 22 maja br. kiedy to zakończą się w III LO w Gdyni sesje egzaminacyjne obu matur -  międzynarodowej, i krajowej.

 

Aż 27 tegorocznych absolwentów III LO spośród 134 przystępujących do matury krajowej już ma 100% pkt.

z jednego lub kilku egzaminów maturalnych z uwagi na zdobyty tytuł laureata lub finalisty olimpiady (informatyka - 10 osób, język polski - 4, matematyka - 4, geografia i biologia - po 2 i po 1 : j.francuski, historia, wos, fizyka, chemia).  

 

W III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni od 22 lat przeprowadzane są dwa rodzaje egzaminów dojrzałości: matura krajowa i matura międzynarodowa.

Przeprowadzenie dwóch rodzajów egzaminów maturalnych w tym samym czasie jest bardzo dużym wyzwaniem organizacyjnym dla dyrekcji i nauczycieli Gdyńskiej Trójki.

Egzaminy matury międzynarodowej każdego roku rozpoczynają się w pierwszy roboczy dzień maja i przeprowadzane są w tym samym czasie - oczywiście z uwzględnieniem stref czasowych - we wszystkich szkołach IBO na całym świecie bez względu na ewentualne dni świąteczne, które są obchodzone w danym państwie i dlatego zdarza się,  tak jak to ma miejsce w tym roku, iż w III LO w Gdyni oraz w pozostałych szkołach IBO w Polsce maturzyści międzynarodowi mają swoje egzaminy dojrzałości i 1 maja (Święto Pracy), i 2 maja (Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej), i 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja).

 

W 2016 roku do matury IBO w sesji majowej przystąpiło w ponad 140 krajach dobrze ponad 110 tysięcy uczniów, w tym kilkuset uczniów w szkołach IBO w Polsce.

 

Każdy ze zdających maturę IBO musi przystąpić do 2 lub 3 egzaminów pisemnych co najmniej

z 6 przedmiotów, w tym obowiązkowo z matematyki oraz co najmniej z jednego przedmiotu z grupy tworzonej przez: chemię, fizykę i biologię. W III LO w Gdyni międzynarodowi maturzyści zdają egzaminy z takich przedmiotów jak: matematyka (obowiązkowa dla wszystkich) filozofia, geografia, historia, fizyka, biologia, chemia, j.polski, j.niem.,j.franc.,j.ros.,j.ang oraz sztuki wizualne – VISUAL ARTS. Językiem egzaminu jest język angielski. Jest to jeden z trzech wykładowych języków w szkołach IBO obok francuskiego i hiszpańskiego. Łącznie w egzaminacyjnej sesji maturalnej każdy „ajbik” przystępuje obowiązkowo do 14 lub 18 egzaminów pisemnych.

 

Wyniki egzaminów IBO szkoła w Gdyni otrzyma elektronicznie z Centrum Egzaminacyjnego IBO w Cardiff

w Wlk. Brytanii w dn. 5 lipca o godz. 15.30 czasu GMT (na południku zero)  - tak jest każdego roku. Dyplomy matury międzynarodowej przesyłane są w sierpniu, a wręczane uroczyście w III LO w Gdyni na początku września. Taka procedura przekazywania dyplomów maturalnych IBO w żadnym wypadku nie utrudnia absolwentom szkół IBO rekrutacji na studia, bowiem Centrum Egzaminacyjne IBO w Cardiff wysyła elektronicznie w dn. 5 lipca wyniki matury międzynarodowej do wszystkich, wskazanych przez zdającego egzamin, uczelni wyższych na świecie, w tym także do tych polskich uczelni, które prowadzą rekrutację elektroniczną.

 

Polscy międzynarodowi maturzyści osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminie IBO. W GDYŃSKIEJ TRÓJCE średnia z wyników od lat wynosi od 36 do 39 pkt. na 45 pkt. możliwych do zdobycia, czyli kształtuje się

na poziomie ok. 85% ze wszystkich przedmiotów. Od momentu przeprowadzenia w 1995 roku pierwszego

w historii III LO w Gdyni oraz polskiej oświaty egzaminu matury międzynarodowej aż 8 uczniów z „Gdyńskiej Trójki” zdobyło maksymalną liczbę punktów tj. 45/45. Każdego roku na całym świecie tylko kilkudziesięciu osobom spośród ponad stu tysięcy zdających maturę międzynarodową udaje się uzyskać taki wynik.

 

Większość z absolwentów z klas IBO w III LO w Gdyni kontynuuje swoją dalszą edukację na renomowanych polskich uczelniach , a także na znanych i uznanych uczelniach poza granicami Polski (Edynburg, Londyn, Oksford, Cambridge, Sorbona, Brema, Berlin, Madryt, Utrecht, Rotterdam, Kopenhaga). Wielu z nich, z uwagi

na świetnie zdane egzaminy SAT oraz inne osiągnięcia szkolne /np. w olimpiadach naukowych/ otrzymało stypendia naukowe, w wysokości ponad 45 000 USD rocznie, z takich uczelni amerykańskich jak:

MIT – Massachussetts Institute of Technology, Harvard, Yale, Columbia Univ., CALTECH.

 

Już 862 uczniów, najwięcej w Polsce, uzyskało dyplom IBO w III LO w Gdyni.

 

Absolwenci z klasy IBO z III LO w Gdyni obierają różne dalsze geograficzno-akademickie kierunki kształcenia,

a przyjeżdżają do Gdyni by podjąć naukę w III LO z całej Polski /Ustrzyki Górne, Katowice, Tarnów, Poznań, Warszawa, Kraków, Białystok, Szczecin, Zielona Góra , Bydgoszcz, Stalowa Wola, Rzeszów, Suwałki, Koszalin, Łódź, Radom…../.

 

Przystąpienie 2 polskich ogólniaków w 1993 roku do rodziny szkół IBO zapoczątkowało znakomitą promocję języka polskiego na świecie. Przed 1993 r. język polski na maturze międzynarodowej zdawało rocznie kilka lub kilkanaście osób, a obecnie język polski, nie tylko w Polsce, jest jednym z najczęściej wybieranych na maturze IBO języków – jako język ojczysty i jako język obcy.

Należy podkreślić, że doświadczenia pierwszych w Polsce szkół IBO, tj. III LO w Gdyni oraz XXXIII LO

w Warszawie, były wykorzystywane podczas przygotowań do wprowadzenia i zmiany ogólnokrajowego egzaminu maturalnego w Polsce, co ostatecznie nastąpiło w 2005 roku.

 

 

Wiesław Kosakowski – dyrektor III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Gdyńskiej Szkoły Matury Międzynarodowej nr 0704 (GDYNIA INTERNATIONAL BACCALAUREATE WORLD SCHOOL No 0704)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuż przed egzaminem

 

 

 
X
Password:
Wrong password.