SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

Aktualności pogrupowane są w dziewięciu głównych modułach tematycznych.

Linki do nich podane są w NewsBar na stronie głównej. Zapraszamy do ich odwiedzania!

Szczegółowe informacje zawarte są w poniższym linku:

http://lo3.gdynia.pl/wspieranie/page-68

 

15.09.2020 - STYPENDIA DLA ABSOLWENTÓW III LO W GDYNI ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA ZAGRANICZNE

Absolwent Gdyńskiej Trójki wesprze finansowo jej kolejnych absolwentów

Jeden z absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP sprzed kilkunastu lat (z klasy matury międzynarodowej) w podziękowaniu za edukację w Gdyńskiej Trójce postanowił wesprzeć finansowo studia zagraniczne dwójki wybitnych tegorocznych absolwentów III LO w Gdyni.

czytaj więcej

 

29.01.2020 - STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW III LO

STYPENDYŚCI III LO W GDYNI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

09.12.2019 - NAGRODY DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW Z GDYŃSKIEJ TRÓJKI

Stypendia MEN za wybitne osiągnięcia edukacyjne, w roku szkolnym 2018/2019

W listopadzie br. Kuratorium Oświaty w Gdańsku poinformowało o przyznaniu stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne, w roku szkolnym 2018/2019.

czytaj więcej

 

17.10.2019 - STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDYNI

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się z regulaminem.

 

Warunki przyznawania stypedniów w ramach Gdyńskiego Program Wspierana Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

 

Wniosek_Gdyński Program Wspierana Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

 

więcej informacji na stronie urzędu miasta

https://www.gdynia.pl/bip/sprawy-do-zalatwienia,81/stypendium-miasta-gdyni-dla-uczniow-i-studentow-wyrozniajacych-sie-w-nauce-a-takze-za-osiagniecia-artystyczne-i-sportowe,496642

 

14.02.2018 - PROGRAM STYPENDIALNY FUNDACJI BGŻ BNP PARIBAS DLA ZDOLNYCH ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW

czytaj więcej

 

18.12.2017 – STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

Przyznano stypendia najzdolniejszym uczniom naszej szkoły. Wśród stypendystów za swoje wybitne osiągnięcia naukowe wyróżnia się uczeń klasy III lp Damian Burczyk .Jako jedyny otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów, ponadto stypendium: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz jednorazową nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego.

czytaj więcej

 

15.12.2016 - STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘCIA W 2016/2017

Jak co roku młodzieży z naszej szkoły zostały przyznane następujące stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdyni. Szczegółowe informacje dotyczące stypendystów zaprezentowane są na podstronie : Wspieranie uzdolnień/Stypendia/ Stypendyści

 

29.11.2015 - STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘCIA W 2015/2016

Zostały przyznane stypendia:  Prezesa Rady Ministrów,  Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdyni .Szczegółowe informacje  dotyczące stypendystów znajdują się na podstronie : Wspieranie uzdolnień/Stypendia/ Stypendyści

 

10.12.14 - STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘCIA W 2013/2014

Zostały przyznane stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego, stypendia Przezydenta Gdyni, stypendia Prezydenta Gdańska i Prezydentów innych miast. Listę wszystkich uczniów naszej Szkoły, którzy otrzymali stypendia za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014, prezentujemy na podstronie: Wspieranie uzdolnień/Stypendia/Stypendyści.

 

29.11.14 - STYPENDYŚCI MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  2014/2015  Z NASZEJ SZKOŁY

Aż 16 uczniów z naszej Szkoły otrzymało Stypendium Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2014/2015 za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2013/2014. Listę wszystkich tegorocznych stypendystów MEN prezentujemy w załączniku. Gratulujemy!

czytaj więcej

 

5.09.14 - SKŁADANIE WNIOSKÓW O STYPENDIA

We wrześniu zaczyna się okres składania wniosków o różne stypendia. Prosimy uczniów, pragnących aplikować do różnych stypendiów, o zapoznanie się z zasadami i terminami składania wniosków oraz skontaktowanie się i konsultacje z panią pedagog w szkole.

 
X
Password:
Wrong password.