14.02.18 - Wyniki konkursu na pracę „Znaczenie gleb dla rozwoju wybranej gminy”

 

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze nagrodziło siedmioro uczestników I etapu 44 Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej (rok szkolny 2017/18) w konkursie na najlepszą pracę na temat „Znaczenie gleb dla rozwoju wybranej gminy”.

Drugie miejsce w konkursie zajął DAWID PTACH - uczeń z klasy II matematyczno-fizyczno-geograficznej w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej w Gdyni.

DAWID został uhonorowany za pracę pt. Genetyczne typy gleb na terenie gminy Łęczyce oraz ich znaczenie w lokalnym rozwoju gospodarczym. Opiekunem naukowym pracy był Wiesław Kosakowski - n-l geografii w III LO w Gdyni.

Temat B został wybrany przez 213 uczniów z całej Polski. Oceny prac z tego tematu dokonała Komisja Edukacji Gleboznawczej Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego w składzie: dr hab. Przemysław Charzyński, dr hab. Piotr Hulisz, dr Marcin Świtoniak i dr Maciej Markiewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr inż. Piotr Pacanowski z Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. Zbigniew Podgórski, prof UKW z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz dr inż. Agata Bartkowiak i dr inż. Joanna Lemanowicz z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

 

Wyniki konkursu znajdują się poniżej. Nagrody dla 7 najlepszych uczestników konkursu  ufundował Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Gratulujemy autorom wszystkich nagrodzonych prac!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiesław Kosakowski - dyrektor szkoły

 

źródło:

http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/2018/02/12/wyniki-konkursu-na-prace-znaczenie-gleb-dla-rozwoju-wybranej-gminy/

 

 
X
Password:
Wrong password.