10.02.18 - Zawody okręgowe XLIV Olimpiady Geograficznej

 

Zawody okręgowe składały się  z dwóch części: pisemnej (3 serie 45-minutowych testów wiedzy) rozgrywanej w sobotę 10 II 2018 oraz finałowej przeprowadzonej w niedzielę 11 II 2018 w godzinach przed południowych), do której zostali zakwalifikowani najlepsi po części pisemnej zawodnicy. Finał zawodów, w odróżnieniu od części pisemnej, zawsze ma charakter publiczny. Widownię tworzą uczniowie niezakwalifikowani do finału oraz nauczyciele geografii-opiekunowie zawodników, a także inne zainteresowane osoby. W ostatnich latach część finałową rozpoczyna quiz geograficzny, a kończy odpowiedź każdego zawodnika na wylosowane pytanie.

 

Do finału zawodów olimpijskich w Gdyni jury zawodów, któremu przewodniczył dr WOJCIECH PORTALSKI (Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady; Uniwersytet Gdański), zakwalifikowało 20 uczniów, w tym aż 14 z Gdyni (III LO: 9, VI LO: 3, IX LO: 1, Techn.Kolej.: 1).

 

Po podsumowaniu wszystkich wyników najlepszymi geografami na Pomorzu okazali się:

 

Makosz Przemysław - II LO Sopot,

Dercz Maciej - III LO Gdynia,

Czapliński Mieszko - III LO Gdynia,

Wołodko Piotr - III LO Gdynia,

Maikowski Michał - I LO Bytów,

Rybowski Michał - III LO Gdynia,

Bisewski Damian - III LO Gdynia,

Belczewski Jacek - I LO Gdańsk,

Szopa Cezary - VI LO Gdynia,

Kołodziejski Stanisław - III LO Gdynia,

Mgeładze-Arciuch Michał - III LO Gdynia.

 

Najlepsza 20-tka zawodników otrzymała cenne nagrody (wyposażenie komputerowe, albumy i książki geograficzne) ufundowane przez Urząd Miasta Gdyni oraz Stowarzyszenie Oświatowców Polskich w Toruniu. Wszyscy uczestnicy zawodów w Gdyni oraz ich nauczyciele otrzymali jubileuszowe piękne dyplomy wykonane na podkładzie reprintu XVII-wiecznej mapy Królestwa Polskiego autorstwa Wacława Grodeckiego.

 

Najlepsi w gdyńskich zawodach uczniowie będą reprezentować woj. pomorskie podczas finału ogólnopolskiego XLIV Olimpiady Geograficznej w Zamościu w kwietniu br. Ostateczną decyzję w sprawie kwalifikacji do tego finału podejmie Komitet Główny Olimpiady w marcu 2018 r. Czterech najlepszych geografów w finale ogólnopolskim pojedzie do Kanady na Międzynarodową Olimpiadę Geograficzną (sierpień 2018).

 

GDYNIA TO WYJĄTKOWY DIAMENT  W KORONIE II RZECZYPOSPOLITEJ i dlatego Olimpiadzie Geograficznej w GDYŃSKIEJ TRÓJCE towarzyszyła zorganizowana z okazji 100-LECIA ODRODZENIA POLSKI wystawa kartograficzna ukazująca dawne ziemie Polski (okres od X wieku do XVIII wieku) na kilkudziesięciu reprintach map ze zbiorów kartograficznych Uniwersytetu Wileńskiego, w tym z kolekcji wybitnego polskiego historyka JOACHIMA LELEWELA.

Na wystawie zaprezentowane zostały także oryginalne mapy z ATLASU POLSKI wydanego w 1916 roku, a więc tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku, autorstwa wybitnego polskiego geografa EUGENIUSZA ROMERA. Prawie 30 map ukazuje zjawiska z zakresu geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej mające miejsce na ziemiach Polski z początku XX wieku, ale w granicach Polski sprzed jej rozbiorów, czyli z końca XVIII wieku. Na wystawie można także było obejrzeć dawne mapy całego Pomorza, w tym rejonu Zatoki Gdańskiej, a przede wszystkim Gdyni, która w dniu rozpoczęcia Olimpiady w III LO, tj. 10 II 2018 , obchodziła swoje 92. urodziny.

Z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego-PTG (1918 - 2018) osobna część wystawy została poświęcona historii PTG. Rok 2018 został ogłoszony przez PTG ROKIEM POLSKIEJ  GEOGRAFII.

 

Od poniedziałku 12 lutego 2018 wystawę mogli także oglądać uczniowie i pracownicy III LO i Gim. nr 24 w Gdyni (łącznie ponad 1000 osoby) oraz ich rodzice.

Olimpiadzie w III LO w Gdyni towarzyszyły także warsztaty z zakresu GIS-u (Geograficzne Systemy Informacji) przeznaczone dla uczestników zawodów okręgowych oraz ich opiekunów nauczycieli geografii.  

 

Wiesław Kosakowski - dyrektor III LO w Gdyni  

 

 

 
X
Password:
Wrong password.