SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

REKRUTACJA

 

ZAPROSZENIE DO GDYŃSKIEJ TRÓJKI

 

TERMINARZ REKRUTACJI 2020/2021

wersja w pdf

wersja w excelu

 

Ważne informacje dot. sprawdzianów (język angielski, matematyka):  

https://lo3gdynia.edupage.org/news/

 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA:

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS SPRAWDZIANÓW UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH

 

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych  (matematyka) - 23.06.2020 godz. 12.00

sprawdzian kompetencji językowych  (j. angielski)  - 23.06.2020 godz. 15.00

 

Zarządzenie Dyrektora III LO

 

DOKUMENTY DO POBRANIA :

Deklaracja woli rozpoczęcia nauki

 

Prosimy o przesyłanie skanu deklaracji woli wraz z zaświadczeniami zwalniającymi ze sprawdzianów na adres mailowy: sekretariat@lo3.gdynia.pl

lub pocztą: III LO, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia do 10.06.2020

 

Karta informacyjna

 

 

 

 
X
Password:
Wrong password.