13.04.16 - Ogromne wyróżnienie dla wybitnego matematyka z III LO w Gdyni

Na podstawie dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz po przejściu specjalnej i bardzo trudnej procedury rekrutacyjnej Paweł został zaproszony do udziału w kilkutygodniowym naukowym obozie badawczym

(XXXIII Research Science Institute - RSI), który organizuje w Bostonie  na przełomie lipca i sierpnia br. - Massachusetts Institute of Technology-MIT (USA) wspólnie z amerykańskim Center for Excellence in Education.

Do udziału w XXXIII Research Science Institute zostało zaproszonych z całego świata tylko 30 wybitnych młodych specjalistów w zakresie nauk ścisłych, którzy wspólnie z 52 rówieśnikami ze szkół amerykańskich przez kilka tygodni będą prowadzić badania, uczestniczyć w wykładach i warsztatach w laboratoriach MIT i pod merytoryczną opieką wybitnych naukowców z MIT. Cały koszt przejazdu do USA i pobytu niezwykle zdolnego mieszkańca Gdyni na obozie finansują organizatorzy XXXIII RSI.

Po zakończeniu nauki w Gdyńskiej Trójce w 2017 roku Paweł ma wielką szansę zostać studentem MIT w ramach stypendium naukowego (ok. 50 tys. USD rocznie) i tym samym stać się 6 z kolei absolwentem III LO w Gdyni, który został przyjęty na tę najlepszą obecnie na świecie uczelnię techniczną i kuźnię największej liczby noblistów.

 

Wiesław Kosakowski - dyrektor III LO w Gdyni

 

zaproszenie

 
X
Password:
Wrong password.