10.04.16 –Konkurs Prac Młodych Naukowców

Igor jest autorem projektu "Amber Drug. Badanie wpływu ekstraktów z żywic kopalnych i subfosylnych oraz kwasu 1,4-butanodiowego na wybrane mikroorganizmy". Jak wykazał, uzyskane z bursztynu substancje czynne mogłyby zwalczać chorobotwórcze bakterie w rodzaju gronkowca złocistego, nie szkodząc bakteriom jelitowym takim jak E. coli. Opiekunem naukowym pracy jest Pani dr Magdalena Cichowicz-Cieślak.

 

Swoje badania naukowe Igor rozpoczął jako uczeń klasy drugiej biologiczno-chemicznej w ramach naukowego obozu biologicznego zorganizowanego przez jego liceum (III LO w Gdyni) wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim. Podczas obozu w prowadzeniu badań pomogła młodemu badaczowi Pani dr Elżbieta Sontag (UG), która udostępniła materiał badawczy (m.in. bursztyn) oraz ukierunkowała merytorycznie pracę na początkowym etapie jej tworzenia. Kolejny etap badań był realizowany przez Igora pod kierunkiem Pana prof. Michała Obuchowskiego z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii (Uniwersytet Gdański - UG oraz Gdański Uniwersytet Medyczny - GUMed), gdzie poznał podstawy mikrobiologii oraz przeprowadził wstępne badania laboratoryjne.

Następnie, dzięki wsparciu swojego liceum, Igor przeprowadzał analizy jakościowe badanego ekstraktu bursztynowego na Politechnice Gdańskiej. Nabyte na UG, GUMed oraz PG umiejętności laboratoryjne oraz wiedza pozwoliły biologowi z III LO w Gdyni na kontynuację, a następnie rozszerzenie badań w laboratoriach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni.

Obecnie, już jako student pierwszego roku, Igor kontynuuje swoją pracę naukową w Instytucie Mikrobiologii Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego - UW.

 

W czerwcu 2016 podczas stażu w Weizmann Institute of Science w Izraelu będzie poznawał nowe techniki stosowane w biologii molekularnej i poszukiwał kolejnych wskazówek użytecznych  w rozwijaniu badań nad właściwościami leczniczymi ekstraktu z bursztynu.

 

Igor jako laureat I m-ca w krajowym finale EUCYS otrzymał w nagrodę sześć tysięcy złotych, a we wrześniu razem z pozostałą dwójką zwycięzców polskiej edycji Konkursu będzie reprezentować Polskę

w międzynarodowych finałach EUCYS w Brukseli. W swoich wypowiedziach Igor podkreśla wielką rolę Gdyńskiej Trójki jako szkoły, która udzieliła mu daleko idącego wsparcia podczas realizacji jego naukowej pasji.

 

W międzynarodowych finałach EUCYS biorą udział laureaci konkursów krajowych (z państw Unii Europejskiej). Tematyka prac obejmuje nauki ścisłe, przyrodnicze, technikę, a od 2004 r. także nauki społeczne

i ekonomiczne. Każdy kraj może zgłosić najwyżej trzy prace. Nie mogą one mieć więcej niż trzech autorów. Oprócz Europejczyków w konkursie biorą udział m.in. reprezentanci USA i Chin. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 1989.Polska od 21 lat bierze udział w EUCYS - z imponującymi sukcesami. Z kilkudziesięciu krajów biorących udział w EUCYS pod względem liczby zdobytych dotąd nagród lepsi od nas są tylko Niemcy (nawet jeśli liczyć statystyki z lat, gdy nie braliśmy udziału). Polska edycja EUCYS odbyła się w ramach Festiwalu Młodych Badaczy ODKRYCIA. Organizatorem EUCYS w Polsce, z ramienia Komisji Europejskiej, jest Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci w Warszawie.

 

ulotka

 

 
X
Password:
Wrong password.