ABSOLWENCI GDYŃSKIEJ TRÓJKI NAJLEPIEJ W TRÓJMIEŚCIE I NA POMORZU ZDALI MATURĘ 2018

 

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni jest prawdopodobnie jedynym polskim liceum,

w którym świadectwa maturalne każdego roku wręczane są podczas specjalnie organizowanej uroczystości.

Tak było i w tym roku.

 

We wtorek 3 lipca 2018 o godz. 12.00 w auli GDYŃSKIEJ TRÓJKI tegorocznym absolwentom szkoły zostały uroczyście wręczone krajowe świadectwa maturalne. Podczas uroczystości towarzyszyli im wychowawcy klas maturalnych, pozostali nauczyciele, a także rodzice.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych również i w tym roku wszyscy (100%) tegoroczni absolwenci GDYŃSKIEJ TRÓJKI, którzy przystąpili do krajowego egzaminu maturalnego, zdali go znakomicie (160 osób). Średnie wyniki uzyskane przez maturzystów z III LO w Gdyni z pisemnych egzaminów z poszczególnych przedmiotów okazały się bardzo wysokie:

 

egzaminy obowiązkowe /poziom podstawowy/:

j.polski (160 zdających) - 76%,

matematyka (160) - 94%,

j.angielski (147) - 98 %,

 

egzaminy dodatkowe /poziom rozszerzony/:

j.polski (26) - 82%,

matematyka (112) - 69%,

j.angielski (144) - 89%,

biologia (60) - 73%,

chemia (62) - 80%,

fizyka (46) - 75%,

geografia (15) - 80%,

informatyka (30) - 86%,

historia (9) - 72%,

historia sztuki (3) - 91%,

wiedza o społecz. (5) - 80%

 

j.angielski - poz. dwujęz.(13) - 93%.                  

/poziom dwujęzyczny - tylko w przypadku egzaminu z języka obcego - jest zdecydowanie trudniejszy od poziomu rozszerzonego/

 

Z zamieszczonego na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku zestawienia wszystkich wyników maturalnych poszczególnych szkół wynika, że absolwenci III LO w Gdyni tegoroczną maturę krajową zdali najlepiej na Pomorzu.  

 

http://bip.oke.gda.pl/18203,18208,27914,27915/27915/

[dostęp: 08.07.2018]

 

Biorąc pod uwagę wyniki maturalne szkół z innych województw (dane ze stron internetowych pozostałych okręgowych komisji egzaminacyjnych) należy stwierdzić, iż pod tym względem gdyńska Trójka znalazła się (ponownie) w gronie najlepszych liceów w Polsce.

 

W III LO w Gdyni indywidualnie najlepsze wyniki z części pisemnej matury krajowej uzyskali:

PAWEŁ SAWICKI (średni wynik aż z siedmiu egzaminów w części  pisemnej - 99,14%, w tym z 6 egzaminów po 100%; mieszkaniec Gdańska),

PAULA ŁUCZKIEWICZ (sześć egzaminów: 97,67%; Dębogórze k/Gdyni),  

KACPER WALENTYNOWICZ (sześć egzaminów: 97,17%; Gdynia),

KACPER KLUK (sześć egzaminów: 96,5%; Gdynia),

WOJCIECH JANKOWSKI (siedem egzaminów: 96,43%; Gdynia),

JAŚMINA ZWOLAKIEWICZ (siedem egzaminów: 95,57%; Kościerzyna),

DOMINIK GULGOWSKI (siedem egzaminów: 95,14%; Pręgowo,woj.pom.),

PIOTR KOWALEWSKI (sześć egzaminów: 94,83%; Gdynia),

JAKUB BOBER (sześć egzaminów: 94,83%; Gdynia),

BARBARA SWADZYNIAK (sześć egzaminów: 94,33%; Gdańsk),

PIOTR WOŁODKO (siedem egzaminów: 93,27%; Luzino, woj.pomor), który otrzymał także DYPLOM

i STYPENDIUM (równowartość 1000 dolarów USA) od FUNDACJI SVENDROMA dla NAJLEPSZEGO GEOGRAFA

w WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM w 2018 roku.

 

GRATULUJĘ WSZYSTKIM MATURZYSTOM, ICH NAUCZYCIELOM, WYCHOWAWCOM I RODZICOM!!!

Wiesław Kosakowski - dyrektor III LO w Gdyni

 

 

 
X
Password:
Wrong password.