SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

W poniższym terminarzu znajdują się aktualne informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 2017/2018

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym planem pracy Szkoły.

Dodatkowo przedstawiamy harmonogram egzaminów zewnętrznych krajowych  i  matury międzynarodowej.

Link do

Link do

Link do

TERMINARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2017/2018

DATA

GODZ.

WYDARZENIE

SIERPIEŃ

28.08 poniedziałek

9.00

Rada Pedagogiczna.

28.08 - 1.09
Przygotowania do roku szkolnego 2017/2018. Szkolenia nauczycieli.

31.08 czwartek

9.00

Rada Pedagogiczna. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

WRZESIEŃ

1.09 piątek
78. rocznica napaści Niemiec na Polskę - wybuch II Wojny Światowej (01.09.1939).
2.09 sobota 11.00 Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom klasy matury międzynarodowej 2017. Udział III LO w Gdyni w finale NARODOWEGO CZYTANIA "WESELA" St.Wyspiańskiego. Odpracowanie przez część pracowników dn.14VIII17/pon./ lub dn.31X17/wt./
4.09 poniedziałek 8.00 Msza św. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego - Kościół Franciszkanów, ul. Ujejskiego 40 w Gdyni.
4.09 poniedziałek 9.00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
4.09 poniedziałek 11.00-12.00 Testy z języka niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego dla klas pierwszych liceum.
5-6.09 wtorek 8.00 - 15.00 Zajęcia integracyjne poza terenem szkoły dla klas pierwszych liceum oraz klasy II ib
wrzesień/paździer.
Obozy/seminaria naukowe: fizyczne, biologiczne, chemiczne, informatyczne, matematyczne, humanistyczne.
4-15.09
Zapoznanie uczniów z programami nauczania oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania ( w tym przedmiotowymi systemami oceniania ), regulaminami szkolnymi; zapoznanie uczniów klas pierwszych z tradycjami i historią Gdyńskiej Trójki oraz Patrona Szkoły - Marynarki Wojennej.
2 poł. IX 12.00 Apel dla klas pierwszych liceum - aula
2 poł. IX 12.00 Apel dla klas drugich liceum oraz gimnazjum - aula

15.09 piątek WYWIADÓWKI

16.30 - aula
17.00 - sale lekc.
17.45 - aula
18.00 - stołówka

16.30 - spotkanie Dyrektora Szkoły z rodzicami uczniów klas pierwszych licealnych w auli szkolnej
17.00 - spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach
17.45 - zebranie "3 klasowych" i rodziców chętnych do pracy w Prezydium RR ;
18.00 - spotkanie rodziców z kierownikiem internatu
17.00 - 18.00 ( w razie potrzeby dłużej ) - konsultacje nauczycieli/psychologa/pedagoga szkolnego/wychowawców dla rodziców
Wywiadówka informacyjna - organizacja roku szkolnego 2017/2018. Wywiadówki / wybory do rad rodziców poszczególnych klas /. Zapoznanie rodziców z WSO, PSO i programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły oraz programami nauczania obowiązującymi w poszczególnych klasach. Spotkanie rodziców uczniów i wychowawców klas III liceum/gimnazjum w sprawie organizacji studniówki/balu gimnazjalnego.

2 poł. IX
Apel dla klas trzecich gimnazjum - EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018; aula
2 poł. IX 12.00 Apel dla klas trzecich liceum - MATURA KRAJOWA 2018; aula
17.09 niedziela
78. rocznica napaści ZSRR na Polskę ( 17.09.1939 ). Dzień Sybiraka.
wrzesień/paździer.
Udział delegacji szkoły oraz pocztu sztandarowego w miejskich uroczystościach upamiętniających polskich żołnierzy zamordowanych w Katyniu przez komunistów z ZSRR , uroczystościach przypominających usuwanie z Gdyni jej mieszkańców przez hitlerowców z Niemiec oraz powstanie Polskiego Państwa Podziemnego.
21-23.09
III Młodzieżowa Konferencja Matematyczna TriMAT 2017.
wrzesień
Akcja "Sprzątanie świata" ( po lekcjach: ustalone klasy pierwsze liecum i drugie gimnazjum)
29.09 piątek 12.00 Ostateczny termin złożenia przez uczniów klas trzecich liceum wstępnych deklaracji maturalnych do sekretariatu szkoły.
30.09 sobota
Dzień Chłopaka ( szkolne obchody - piątek 29 IX 2017 )

PAŹDZIERNIK

2 poł. IX / 1 poł. X
Obchody Dnia Języków Obcych ( 6 X 2017)
14.10 SOBOTA
Święto Komisji Edukacji Narodowej.

16.10 poniedziałek

14.30

Rada Pedagogiczna z udziałem wszystkich pracowników szkoły, rodziców oraz byłych pracowników szkoły. PLAN B

16.10 poniedziałek 12.00 Ostateczny termin złożenia wniosków o dostosowanie warunków egzaminowania - egz.gimnazjalny
2 poł. X 12.00 Apel dla klas trzecich liceum - MATURA KRAJOWA 2017
paźdz./listopad
Szkolne eliminacje konkursów i olimpiad przedmiotowych. Porządkowanie cmentarzy w Gdyni przez uczniów (po zajęciach lekcyjnych)
30.10 poniedziałek
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
31.10 wtorek
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Dzień wolny od pracy dla zatrudnionych w Szkole, którzy pracowali w dn.2 IX 17 /sob./

LISTOPAD

01.11. środa
Wszystkich Świętych. Dzień wolny od pracy
10.11 piątek 12.30 Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości
11.11 sobota
Narodowe Święto Niepodległości - udział młodzieży i wychowawców szkoły w "Gdyńskiej Paradzie Niepodległości" .

13.11 poniedz.

14.00-17.00

Rada Pedagogiczna. PLAN B

17.11 piątek

17.00-19.00

WYWIADÓWKI

23.11 czwartek

14.00

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna. PLAN B

2 poł. XI
Apel dla klas pierwszych gimnazjum oraz liceum
27.11 poniedz.
Finał Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Marynarce Wojennej RP
27.11 poniedz. 10.00 Szkolne uroczystości z okazji 99. rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej (28.11.1918-2016). Ślubowanie klas pierwszych liceum.
28.11 wtorek
Święto Patrona Szkoły - Marynarki Wojennej; udział delegacji szkoły i pocztu sztandarowego w uroczystościach w Gdyni

GRUDZIEŃ

I poł.grudnia
Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka
I poł. XII
Apel dla klas trzecich liceum - MATURA KRAJOWA 2018; aula
I poł. XII
Apel dla klas trzecich gimnazjum - EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018; aula
15.12 piątek do godz.12.00 Ostateczny termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych.
15.12 piątek
Szkolne obchody rocznicy "Wydarzeń Grudniowych" w Gdyni.
17.12 niedziela
Obchody 47. rocznicy "Wydarzeń Grudniowych" w Gdyni ( grudzień 1970 );udział delegacji szkoły i pocztu sztandarowego w uroczystościach w Gdyni
20.12 środa godz. 18.00 Jasełka szkolne i spotkanie wigilijne obecnych i emerytowanych pracowników szkoły z udziałem uczniów, w tym mieszkańców internatu
22.12 piątek od 8.00 Wigilie klasowe w wyznaczonych salach lekcyjnych (lekcje wychowawcze prowadzone przez wychowawców i n-li uczących w danej klasie) DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
25.12.17 - 1.01.18
Zimowa przerwa świąteczna - dni wolne od zajęć dydaktycznych. Wigila. Boże Narodzenie. Nowy Rok.

31.12 niedziela


KONIEC PIERWSZEGO OKRESU 2017/2018

STYCZEŃ

1.01 poniedziałek

>

POCZĄTEK DRUGIEGO OKRESU 2017/2018 - dzień wolny od pracy

2.01 wtorek
Pierwszy dzień nauki w II okresie roku szkolnego 2017/2018
3.01 śr.-11.01 czw.
Próbne egzaminy gimnazjalne i maturalne

9.01 wtorek

14.30-17.00

Rada Pedagogiczna. PLAN B

12.01 piątek

17.00-19.00

WYWIADÓWKI

16.01. wtorek

14.30-17.00

Rada Pedagogiczna. PLAN B

20.01 sobota
Studniówka
29.01-11.02
Ferie zimowe.
30.01 wtorek
Ostateczny termin złożenia wniosku o dostosowanie warunków egzaminowania - MATURA KRAJOWA 2018
styczeń-marzec
Udział uczniów w zawodach okręgowych olimpiad przedm.oraz w zawodach rejonowych konkursów przedm.Pomorskiego Kuratora Oświaty

LUTY

7.02 środa
Ostateczna deklaracja maturalna
9-10.02
Zawody okręgowe XLIV Olimpiady Geograficznej
9-13.02
Wystawa kartograficzna zorganizowana z okazji 100-lecia Odrodzenia Polski ukazująca dawne ziemie Polski (okres od X wieku do XVIII wieku) ze zbiorów Uniwersytetu Wileńskiego
10.02 sobota
92. rocznica nadania praw miejskich Gdyni; udział delegacji szkoły i pocztu sztandarowego w uroczystościach w Gdyni
13.02 wtorek
OSTATECZNY TERMIN DOKONANIA WYBORU przez uczniów klas pierwszych LO ( 2017/18 ) PRZEDMIOTÓW NAUCZANYCH W ZAKRESIE ROZSZERZONYM W KLASACH II i III - 2018/19 i 2019/20 .Apel dla klas pierwszych liceum - aula ( Nadanie praw miejskich Gdyni )
16-18.02 pi-sob-niedz.
Ogólnopolskie Warsztaty Matematyczne dla Stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci / uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych /.

MARZEC

5.03 poniedziałek od 8.00 Dzień prezentacji „PERSONAL PROJECT MYP” - uczniowie IV MYP (aula-prezentacja otwarta dla uczniów z innych klas, nauczycieli oraz rodziców). Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w kl. IV MYP
6.03 wtorek
IX Trójmiejski Konkurs Języka Niemieckiego pod patronatem Konsulatu Generalnego RFN - finał w III LO w Gdyni.
8.03 czwartek
Dzień Dziewczyny
15-17 czw-pi-sob
TriMUN 2018 - Konferencja organizowana przez uczniów III LO w Gdyni / problemy międzynarodowe - konf. na wzór sesji ONZ /
19.03 poniedziałek do godz. 12.00 Ostateczny termin wystawienia przewidywanych klasyfikacyjnych ocen rocznych w klasach maturalnych
II poł. marca
Festiwal Piosenki Niemieckiej. Festiwal Piosenki Angielskiej i Amerykańskiej
22.03 czwartek od 11.30 Rekolekcje dla uczniów. Zebrania zespołów przedmiotowych, myp, ibo (Zajęcia dydaktyczne w szkole do godz. 11.15 - 4 lekcje PLAN A ) Dzień w części wolny od zajęć dydaktycznych. Szkolenia członków RP
23.03 piątek od 11.30 Rekolekcje dla uczniów. Zebrania zespołów przedmiotowych, myp, ibo (Zajęcia dydaktyczne w szkole do godz. 11.15 - 4 lekcje PLAN A ) Dzień w części wolny od zajęć dydaktycznych. Szkolenia członków RP
28.03 środa
73. rocznica wyzwolenia Gdyni ( 28 III 1945 );udział delegacji szkoły i pocztu sztandarowego w uroczystościach w Gdyni
29.03-3.04
Przerwa świąteczna. Wielkanoc.
marzec-kwiecień
Finały wojewódzkie konkursów "kuratoryjnych" i finały ogólnopolskie olimpiad przedmiotowych.

KWIECIEŃ

7.04 sobota

9.00 - 13.00

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY (Odpracowanie 02.05.2018) . Indywidualne spotkania z rodzicami - WYWIADÓWKI

2 POŁ. KWIETNIA
REKRUTACJA do klasy II IB ROK SZKOLNY 2018/19
11.04 środa 12.30 Apel dla klas trzecich liceum - MATURA 2018

11.04 środa

14.30-17.00

Rada Pedagogiczna. PLAN B

12.04 czwartek 12.30 Apel dla klas trzecich gimnazjum - EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018.

18.04 środa

9.00

Egzamin gimnazjalny część humanistyczna /aula + sale lekcyjne/

19.04 czwartek

9.00

Egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza /aula+s. lekcyjne/

20.04 piątek

9.00

Egzamin gimnazjalny część z języka nowożytnego /sale lekcyjne/

19-20.04 czw.-pt.
Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych dla realizujących ITN uczniów z klas maturalnych
19.04 czwartek do godz.12.00 Ostateczny termin wpisania klasyfikacyjnych ocen rocznych w klasach maturalnych
19.04 czwartek do godz. 13.00 Ostateczny termin złożenia wniosków o egzaminy sprawdzające, klasyfikacyjne, poprawkowe ( klasy maturalne )
19.04 czwartek do 14.15 Decyzja członków Rady Pedagogicznej dot. wniosków o egzaminy sprawdzające, klasyfikacyjne
20-24.04 pt-wt
Terminy przeprowadzenia egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych (dla uczniów nieklasyfikowanych z klas maturalnych)

26.04 czwartek

14.30-17.00

Rada Pedagogiczna (klasyfikacyjna klas maturalnych). PLAN B

27.04 piątek 14.00 Zakończenie zajęć w klasach maturalnych. Pożegnanie wszystkich klas maturalnych w obecności ich wychowawców oraz rodziców – aula, WRĘCZENIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY oraz DYPLOMÓW, MEDALI i NAGRÓD NAJLEPSZYM ABSOLWENTOM
30.04 poniedziałek
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych / KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW, ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCH. /

MAJ

1.05 wtorek


Święto Pracy. Dzień wolny od pracy. ROZPOCZĘCIE SESJI EGZAMINACYJNEJ MATURY MIĘDZYNARODOWEJ 1 - 19 V 2017.

2.05 środa
MATURA MIĘDZYNARODOWA Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.Dzień wolny od pracy ODPRACOWANY 07 IV 2017 - SOBOTA
3.05 czwartek
DZIEŃ WOLNY OD PRACY Święto Konstytucji 3 Maja. MATURA MIĘDZYNARODOWA.

4.05 piątek


ROZPOCZĘCIE SESJI EGZAMINACYJNEJ MATURY KRAJOWEJ 4 - 24 V 2017.MATURA KRAJOWA. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

7.05 poniedziałek
MATURA KRAJOWA. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
8.05 wtorek
MATURA KRAJOWA. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
14.05 poniedziałek do godz.12.00 Ostateczny termin wystawienia przewidywanych klasyfikacyjnych ocen rocznych

18.05 piątek

17.00

WYWIADÓWKI

21.05 poniedziałek

14.30

Rada Pedagogiczna. PLAN B

26.05 sobota
Dzień Matki.
31.05 czwartek
Boże Ciało. Dzień wolny od pracy.
II poł. maja
Sprawdziany dla kandydatów do klas I liceum

CZERWIEC

1.06 piątek
Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
7-8.06 czw-pt
Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów z ITN
8.06 piątek 19.00-23.00 Bal Gimnazjalny
14.06 czwartek do godz. 12.00 Ostateczny termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych
14.06 czwartek do godz. 13.00 Ostateczny termin złożenia wniosków o egzaminy sprawdzające, klasyfikacyjne, poprawkowe.
14.06 czwartek do 14.15 Decyzja członków Rady Pedagogicznej dot. wniosków o egzaminy sprawdzające, klasyfikacyjne, poprawkowe.
15-19.06 pt-wt.
Termin przeprowadzenia egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych.

20.06 środa

14.30

Rada Pedagogiczna. PLAN B

21.06 czwartek

14.30

Rada Pedagogiczna. PLAN B

22.06 piątek 8.00 Msza św. z okazji zakończenia roku szkolnego - Kościół OO Franciszkanów, ul. Ujejskiego 40 w Gdyni.
22.06 piątek 9.00 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Wręczenie świadectw szkolnych oraz dyplomów, medali, nagród najlepszym uczniom
23.06 sobota
Dzień Ojca.

25.06 poniedziałek

9.00

Rada Pedagogiczna

25-29.06 pon-pt. 8.00-15.00 Zebrania zespołów przedmiotowych, wychowawców, zespołu MYP, IB, szkolenia BHP
25.06-10.07
Rekrutacja do klas pierwszych liceum oraz internatu
3 VII wtorek 12.00 Wręczenie świadectw dojrzałości / matura krajowa - ogłoszenie wyników /

3 VII wtorek

9.00

Rada Pedagogiczna

LIPIEC

5 VII czwartek 15.30 Przekazanie wyników matury międzynarodowej drogą elektroniczną do szkoły przez Centrum Egzaminacyjne Organizacji Matury Międzynarodowej . 17.00 - wręczenie zaświadczeń o wynikach matury międzyn.

SIERPIEŃ

27.08 poniedziałek

9.00

Rada Pedagogiczna

27-31 VIII 2018
Przygotowania do roku szkolnego 2018/2019
27-31 VIII 2019 9.30-14.00 Szkolenia nauczycieli

31.08 piątek

9.00

Rada Pedagogiczna.

WRZESIEŃ

1.09.18 sobota 11:00 Wręczanie dyplomów IB (odpracowanie dnia 2.11.2018)
XXV LAT - IBO w Polsce ; 50 lat IBO 1968-2018


ew. ZJAZD ABSOLWENTÓW IBO Z OKAZJI 25-lecia IBO w III LO i w Polsce
 
X
Password:
Wrong password.