SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

W poniższym terminarzu znajdują się aktualne informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 2016/2017

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym planem pracy Szkoły.

Dodatkowo przedstawiamy harmonogram egzaminów zewnętrznych krajowych  i  matury międzynarodowej.

Link do

Link do

Link do

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

DATA

GODZ.

WYDARZENIE

SIERPIEŃ

26.08 piątek

8.00

Rada Pedagogiczna.

26.08 - 31.08


Przygotowania do roku szkolnego 2015/2016. Szkolenia nauczycieli.

31.08 środa

8.00

Rada Pedagogiczna. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

WRZESIEŃ

1.09 czwartek


77. rocznica napaści Niemiec na Polskę - wybuch II Wojny Światowej (01.09.1939).

1.09 czwartek

8.00

Msza św. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego - Kościół Franciszkanów, ul. Ujejskiego 40 w Gdyni.

1.09 czwartek

9.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

1.09 czwartek

10.30

Testy z języka niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i francuskiego dla klas pierwszych gimnazjum i liceum

2.09 piątek

8.00 - 15.00

Zajęcia integracyjne poza terenem szkoły dla klas pierwszych liceum i gimnazjum oraz klasy 2ib.

3.09 sobota

plan B

Zajęcia dydaktyczne (integracyjne dla wybranych klas). Odpracowanie zajęć z dnia 31 X 2016 r. (ale plan lekcji według wtorku). OBOWIĄZUJE PLAN B.

3.09 sobota

11.00

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom klasy matury międzynarodowej 2016.

wrzesień/paździer.


Obozy/seminaria naukowe: fizyczne, biologiczne, chemiczne, informatyczne, matematyczne, humanistyczne.

3.09 - 9.09


Zapoznanie uczniów z programami nauczania oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania ( w tym przedmiotowymi systemami oceniania ), regulaminami szkolnymi; zapoznanie uczniów klas pierwszych z tradycjami i historią Gdyńskiej Trójki oraz Patrona Szkoły - Marynarki Wojennej.

2 poł. IX

12.00

Apel dla klas pierwszych liceum oraz gimnazjum - aula

2 poł. IX

12.00

Apel dla klas drugich liceum oraz gimnazjum - aula

16.09 piątek WYWIADÓWKI

16.30 - aula

17.00 - sale lekc.

17.45 - aula

16.30 - aula, zapoznanie rodziców uczniów klas pierwszych z programem wychowania do zycia w rodzinie.

17.00 - spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach
17.45 - zebranie "3 klasowych" i rodziców chętnych do pracy w Prezydium RR ;
18.45 - spotkanie rodziców z kierownikiem internatu
17.00 - 18.30 ( w razie potrzeby dłużej ) - konsultacje nauczycieli/psychologa/pedagoga szkolnego/wychowawców dla rodziców Wywiadówka informacyjna - organizacja roku szkolnego 2016/2017. Wywiadówki / wybory do rad rodziców poszczególnych klas. Zapoznanie rodziców z WSO, PSO i programem wychowawczym szkoły oraz programami nauczania obowiązującymi w poszczególnych klasach. Spotkanie rodziców uczniów i wychowawców klas III liceum/gimnazjum w sprawie organizacji studniówki/balu gimnazjalnego.

2 poł. IX

12.00

Apel dla klas trzecich gimnazjum - EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016; aula

2 poł. IX

12.00

Apel dla klas trzecich liceum - MATURA KRAJOWA 2016; aula

17.09 sobota


77. rocznica napaści ZSRR na Polskę ( 17.09.1939 ). Dzień Sybiraka.

wrzesień/paździer.


Udział delegacji szkoły oraz pocztu sztandarowego w miejskich uroczystościach: upamiętniających polskich żołnierzy zamordowanych w Katyniu przez komunistów z ZSRR , przypominających usuwanie z Gdyni jej mieszkańców przez hitlerowców z Niemiec oraz powstanie Polskiego Państwa Podziemnego.

22-24.09


II Młodzieżowa Konferencja Matematyczna TriMAT 2016.

wrzesień


Akcja "Sprzątanie świata" ( po lekcjach: ustalone klasy pierwsze liecum i pierwsze gimnazjum)

30.09 piątek

12.00

Ostateczny termin złożenia przez uczniów klas trzecich liceum wstępnych deklaracji maturalnych do sekretariatu szkoły.

30.09 piątek


Dzień Chłopaka.

PAŹDZIERNIK

13.10 czwartek

14.30

Rada Pedagogiczna z udziałem wszystkich pracowników szkoły, rodziców oraz byłych pracowników szkoły. PLAN B

14.10 piątek


Święto Komisji Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17.10 poniedziałek

12.00

Ostateczny termin złożenia wniosków o dostosowanie warunków egzaminowania - egz.gimnazjalny

2 poł. X

12.00

Apel dla klas trzecich liceum - MATURA KRAJOWA 2016

paźdz./listopad


Szkolne eliminacje konkursów i olimpiad przedmiotowych. Porządkowanie cmentarzy w Gdyni przez uczniów (po zajęciach lekcyjnych)

29.10.16


Obchody Dnia Języków Obcych

31.10 poniedziałek


Dzień wolny od pracy.

LISTOPAD

10.11 czwartek

12.30

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

11.11 piątek


Narodowe Święto Niepodległości - udział młodzieży i wychowawców szkoły w "Gdyńskiej Paradzie Niepodległości" .

23.11 środa

14.30-17.00

Rada Pedagogiczna. PLAN B

2 poł. XI


Apel dla klas pierwszych gimnazjum oraz liceum

25.11 piątek WYWIADÓWKI

17.00-19.00

WYWIADÓWKI

28.11 poniedziałek


Finał Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Marynarce Wojennej RP

28.11 poniedziałek

10.00

Szkolne uroczystości z okazji 98. rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej (28.11.1918-2016). Ślubowanie klas pierwszych LO i GIM

28.11 poniedziałek


Święto Patrona Szkoły - Marynarki Wojennej; udział delegacji szkoły i pocztu sztandarowego w uroczystościach w Gdyni

GRUDZIEŃ

I poł.grudnia


Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

I poł. XII


Apel dla klas trzecich liceum - MATURA KRAJOWA 2016

I poł. XII


Apel dla klas trzecich gimnazjum - EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016

16.12 piątek

do godz.12.00

Ostateczny termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych.

16.12 piątek


Szkolne obchody rocznicy "Wydarzeń Grudniowych" w Gdyni ( w tym wystawa fotograficzna).

17.12 sobota


Obchody 46. rocznicy "Wydarzeń Grudniowych" w Gdyni ( grudzień 1970 );udział delegacji szkoły i pocztu sztandarowego w uroczystościach w Gdyni

20.12 wtorek


Spotkanie wigilijne w internacie

22.12 czwartek

9.00

Jasełka szkolne i spotkanie wigilijne ( aula ).Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

22.12 czwartek

od 10.00

Wigilie klasowe w wyznaczonych salach lekcyjnych (lekcje wychowawcze prowadzone przez wychowawców i n-li uczących w danej klasie)

23.12.16 - 1.01.17


Zimowa przerwa świąteczna - dni wolne od zajęć dydaktycznych. Boże Narodzenie. Nowy Rok.

31.12 sobota


KONIEC PIERWSZEGO OKRESU 2016/2017

STYCZEŃ

1.01 niedziela


POCZĄTEK DRUGIEGO OKRESU 2016/2017 - dzień wolny od pracy

2.01 poniedziałek


Pierwszy dzień nauki w II okresie roku szkolnego 2016/2017

3.01 wtorek

8.00

Próbny egzamin gimnazjalny - język angielski poziom rozszerzony

3.01 wtorek

8.00

Próbny egzamin maturalny - poziom rozszerzony z przedmiotów: chemia, historia

4.01 środa

8.00

Próbny egzamin maturalny - poziom rozszerzony z przedmiotów: język polski, matematyka

5.01 czwartek

8.00

Próbny egzamin gimnazjalny - matematyka, biologia/chemia/fizyka/geografia

5.01 czwartek

8.00

Próbny egzamin maturalny - poziom rozszerzony z przedmiotów: fizyka, geografia, biologia, wos

5.01 czwartek

14.30-17.00

Rada Pedagogiczna. PLAN B

6.01. piątek


Święto Trzech Króli. Dzień wolny od pracy

9.01 poniedziałek

14.30-17.00

Rada Pedagogiczna. PLAN B

9.01.poniedziałek

8.00

Próbny egzamin maturalny - język polski poziom podstawowy

10.01 wtorek

8.00

Próbny egzamin maturalny - matematyka poziom podstawowy

12.01 czwartek

8.00

Próbny egzamin gimnazjalny - język polski, historia/wos

12.01 czwartek

8.00

Próbny egzamin maturalny - język angielski rozszerzony i dwujęzyczny

13.01 Piatek

9.00

Próbny egzamin maturalny - informatyka poziom rozszerzony

13.01 Piatek

14.00

Wojewódzki konkurs języka polskiego - etap rejonowy-we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

14.01 Sobota

11.00

Olimpiada Matematyczna Juniorów - etap okręgowy - we współpracy z Komitetem Głównym olimpiady w Warszawie

16-29.01


Ferie zimowe.

30.01 poniedziałek


Ostateczny termin złożenia wniosku o dostosowanie warunków egzaminowania - MATURA KRAJOWA 2017

styczeń-marzec


Udział uczniów w zawodach okręgowych olimpiad przedmiotowych oraz w zawodach rejonowych konkursów przedmiotowych Pomorskiego Kuratora Oświaty

LUTY

03.02 Piątek

14.00

Wojewódzki konkurs języka angielskiego - etap rejonowy - we współpracy z Kuratorium Oświaty w Gdańsku

04.02 sobota


Studniówka

7.02 wtorek


Ostateczna deklaracja maturalna

7.02 wtorek

14.30-17.00

Rada Pedagogiczna. PLAN B

10.02 piątek WYWIADÓWKI

16.30

WYWIADÓWKI

10.02 piątek


91. rocznica nadania praw miejskich Gdyni;udział delegacji szkoły i pocztu sztandarowego w uroczystościach w Gdyni

10.02 piątek


Apel dla klas pierwszych z liceum - aula ( Nadanie praw miejskich Gdyni )

10.02 piątek


OSTATECZNY TERMIN DOKONANIA WYBORU przez uczniów klas pierwszych LO ( 2016/17 ) PRZEDMIOTÓW NAUCZANYCH W ZAKRESIE ROZSZEROZNYM W KLASACH II i III - 2017/18 i 2018/19

10-12.02


Olimpiada Geograficzna - etap okręgowy - we współpracy z Komitetem Okręgowym Olimpiady Geograficznej w Gdańsku

17-19.02


Warsztaty matematyczne Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci

MARZEC

6.03 poniedziałek

od 8.00

Dzień prezentacji „PERSONAL PROJECT MYP” - uczniowie IV MYP (aula-prezentacja otwarta dla uczniów z innych klas, nauczycieli oraz rodziców). Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w kl. IV MYP - pon.

8.03 środa


Dzień Dziewczyny

20.03 poniedziałek

do godz. 12.00

Ostateczny termin wystawienia przewidywanych klasyfikacyjnych ocen rocznych w klasach maturalnych

20-22.03.17


TriMUN.- symulacja obrad ONZ

24.03 piątek WYWIADÓWKI

17.00

WYWIADÓWKI

II poł. marca


Festiwal Piosenki Angielskiej i Amerykańskiej

28.03 wtorek


72. rocznica wyzwolenia Gdyni ( 28 III 1945 );udział delegacji szkoły i pocztu sztandarowego w uroczystościach w Gdyni

31.03.17


Trójmiejski Konkurs Języka Niemieckiego

KWIECIEŃ

marzec-kwiecień


Finały wojewódzkie konkursów "kuratoryjnych" i finały ogólnopolskie olimpiad przedmiotowych.

1.04 sobota

9.00 - 13.00

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY (SPOTKANIA DLA KANDYDATÓW DO III LO, W TYM DO II KL. IB)(odpracowanie 02.05.2017 -plan lekcji wg wtorku- nie dotyczy klas maturalnych ). Indywidualne spotkania z rodzicami - WYWIADÓWKI

6.04 czwartek

od 11.30

Rekolekcje dla uczniów. Zebrania zespołów przedmiotowych, myp, ibo (Zajęcia dydaktyczne w szkole do godziny 11.15) Dzień w części wolny od zajęć dydaktycznych

7.04 piątek

od 11.30

Rekolekcje dla uczniów. Zebrania zespołów przedmiotowych, myp, ibo (Zajęcia dydaktyczne w szkole do godziny 11.15) Dzień w części wolny od zajęć dydaktycznych

10-12.04


Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów do kl. II IB

11.04 wtorek

14.30-17.00

Rada Pedagogiczna. PLAN B szkolenie egz gim + matura

12.04 środa

09:35
10:30

Apel dla klas trzecich gimnazjum - EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017.
Apel dla klas trzecich liceum - MATURA 2017

13-18.04


Przerwa świąteczna. Wielkanoc.

19.04 środa

9.00

Egzamin gimnazjalny część humanistyczna /aula + sale lekcyjne/

20.04 czwartek

9.00

Egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza /aula+s. lekcyjne/

21.04 piątek

9.00

Egzamin gimnazjalny część z języka nowożytnego /sale lekcyjne/

20-21.04


Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych dla realizujących ITN uczniów z klas maturalnych

21.04 piątek

do godz.12.00

Ostateczny termin wpisania klasyfikacyjnych ocen rocznych w klasach maturalnych

21.04 piątek

do godz. 13.00

Ostateczny termin złożenia wniosków o egzaminy sprawdzające, klasyfikacyjne, poprawkowe ( klasy maturalne )

21.04 piątek

do 14.15

Decyzja członków Rady Pedagogicznej dot. wniosków o egzaminy sprawdzające, klasyfikacyjne

24-25.04 pon-wt


Terminy przeprowadzenia egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych (dla uczniów nieklasyfikowanych z klas maturalnych)

26.04 środa

14.30-18.00

Rada Pedagogiczna (klasyfikacyjna klas maturalnych). PLAN B

28.04 piątek

14.00

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych. Pożegnanie wszystkich klas maturalnych w obecności ich wychowawców oraz rodziców – aula, WRĘCZENIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY oraz DYPLOMÓW, MEDALI i NAGRÓD NAJLEPSZYM ABSOLWENTOM

MAJ

1.05 poniedziałek


Święto Pracy. Dzień wolny od pracy. ROZPOCZĘCIE SESJI EGZAMINACYJNEJ MATURY MIĘDZYNARODOWEJ 1 - 19 V 2017.

2.05 wtorek


Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.Dzień wolny od pracy.

3.05 środa


Święto Konstytucji 3 Maja. MATURA MIĘDZYNARODOWA.

4.05 czwartek


ROZPOCZĘCIE SESJI EGZAMINACYJNEJ MATURY KRAJOWEJ 4 - 24 V 2017.
MATURA KRAJOWA. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

5.05 piątek


MATURA KRAJOWA. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

8.05 poniedziałek


MATURA KRAJOWA. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

12.05 piątek

do godz.12.00

Ostateczny termin wystawienia przewidywanych klasyfikacyjnych ocen rocznych

19.05 piątek WYWIADÓWKI

17.00

WYWIADÓWKI

22.05 poniedziałek

14.30

Rada Pedagogiczna. PLAN B

26.05 piątek


Dzień Matki.

29-31.05.17

15:00

Sprawdziany dla kandydatów do klas I liceum

CZERWIEC

1.06 czwartek


Międzynarodowy Dzień Dziecka.

8-9.06 czw-pt


Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów z ITN

9.06 piątek

19.00-23.00

Bal Gimnazjalny

14.06 środa

do godz. 12.00

Ostateczny termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych

14.06 środa

do godz. 13.00

Ostateczny termin złożenia wniosków o egzaminy sprawdzające, klasyfikacyjne, poprawkowe.

14.06 środa

do 14.15

Decyzja członków Rady Pedagogicznej dot. wniosków o egzaminy sprawdzające, klasyfikacyjne, poprawkowe.

15.06 czwartek


Boże Ciało. Dzień wolny od pracy.

16.06 piątek


Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

19-20.06 pon-wt.


Termin przeprowadzenia egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych.

21.06 środa

14.30

Rada Pedagogiczna. PLAN B

22.06 czwartek

8.00-11.00

Rada Pedagogiczna (klasyfikacyjna). Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

23.06 piątek

9.00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Dzień Ojca.

26.06 poniedziałek

9.00

Rada Pedagogiczna

26-30.06 pon-pt.

8.00-15.00

Zebrania zespołów przedmiotowych, wychowawców, zespołu MYP, IB, szkolenia BHP

30.06 piątek

12.00

Wręcznie świadectw dojrzałości / matura krajowa - ogłoszenie wyników /

LIPIEC

24.06-10.07


Rekrutacja do klas pierwszych liceum oraz internatu

5.07 wtorek

15.30

Przekazanie wyników matury międzynarodowej drogą elektroniczną do szkoły przez Centrum Egzaminacyjne Organizacji Matury Międzynarodowej

SIERPIEŃ

28.08 poniedziałek

9.00

Rada Pedagogiczna

29-30.08


Przygotowania do roku szkolnego 2017/2018

29-30.08

9.30-14.00

Szkolenia nauczycieli

31.08 czwartek

9.00

Rada Pedagogiczna.

04.09 poniedziałek

9.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 ; wręczenie dyplomów IBO

02.09 sobota


Zajęcia integracyjne klas I liceum. Odrabianie zajęć z dnia 2.05.18.


 
X
Password:
Wrong password.