16:00-22:00

 

wtorek:

środa:

 

 

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

Creativity, Action, Service (CAS)

 

CAS to trzyczęściowy moduł programowy, który jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klas matury międzynarodowej. W ramach CAS uczniowie biorą udział w różnych, wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych, przeznaczając minimum 50 godzin zegarowych na każdą część.

 

 

 

 

 

 

Creativity (kreatywność)

 

Uczniowie mogą wykorzystać, rozwinąć lub odkryć swoją wrażliwość artystyczną i wyobraźnię.

 

Mogą uczyć się np. tańca, gry na instrumencie, malarstwa, rysunku, fotografii, gry aktorskiej w teatrach amatorskich, a podsumować prace w formie wystaw, spektakli, projektów.

 

Ważna jest praca w grupie, a aktywność, którą podejmują uczniowie, powinna być nowa lub mieć nową formę. Można łączyć tę aktywność z wolontariatem.

 

 

 

 

 

 

 

Service (wolontariat)

 

Jest nie tylko pracą dla innych, ale i z innymi poprzez nawiązywanie kontaktów z poszczególnymi ludźmi lub grupami społecznymi, np. społecznością szkolną, lokalną lub znajdującą się poza granicami kraju.

 

Można podjąć działania zależnie od potrzeb środowiska i własnych predyspozycji: opiekować się starszymi ludźmi w ich domach lub w placówkach opieki społecznej, dziećmi w domach dziecka, w szkołach i przedszkolach integracyjnych, w hospicjach i szpitalach, w świetlicach socjoterapeutycznych itp.

 

 

 

 

 

Action (ruch)

 

Głównym założeniem jest rozwój fizyczny i podejmowanie nowych form aktywności – wdrożenie do samodyscypliny, pokonywania własnych słabości, rozwoju zainteresowań.

 

Można uprawiać sport, uczestniczyć w obozach wędrownych, turystycznych, sportowych, uzyskując przy tym np. kartę pływacką, patent żeglarski, tytuł ratownika.

 

 

 

 

 

 

 
 
X
Password:
Wrong password.