Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

W roku szkolnym 2014/15 uczniów ubezpiecza Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A.

 

POSTĘPOWANIE PODCZAS ZGŁASZANIA SZKODY :

1. Formularz zgłoszenia szkody do pobrania    

2. Formularz zgłoszenia szkody wypełnia rodzic lub opiekun prawny.

3. Numer polisy potwierdza szkoła.

4. Wypełniony i potwierdzony formularz, dostarcza się poczta lub osobiście

5. Rozpatrzenie sprawy odszkodowania trwa około dwóch tygodni

6. Adresy placówek, kontakt w wypadku szkody, godz 9:00-16:00

 

Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział w Sopocie

81-781 Sopot, Ul. Sobieskiego 27

Tel. (058) 555 70 00 Fax. (058) 555-05-27

 

Financial Expert Sp. z o.o.,

ul. Krasickiego 30/4 ,81-377 Gdynia

tel. 058/761-96-60, fax. 058/761-96-61

 
X
Password:
Wrong password.