Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

 

KONTAKT

Aktualności pogrupowane są w dziewięciu głównych modułach tematycznych.

Linki do nich podane są w NewsBar na stronie głównej. Zapraszamy do ich odwiedzania!

 

 

29.12.2020 - ZARZĄDZENIE DYREKTORA III LO W GDYNI W SPRAWIE ZASAD KWALIFIKACJI DO KLASY TRZECIEJ (III IB) CZTEROLETNIEGO LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO na r. szk.  2021/2022

 

załącznik

 

21.12.2020 - WIGILIA W GDYŃSKIEJ TRÓJCE

 

załącznik

 

17.12.2020 - OGŁOSZENIE PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

załącznik

 

14.12.2020 - ETAP OKRĘGOWY OLIMPIAD W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

załącznik

 

10.12.2020 - ZARZĄDZENIE DYREKTORA III LO W SPRAWIE ZMIAN W TERMINARZU ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

09.12.2020 - GDYŃSKIE WSPARCIE DLA MŁODZIEŻY

OGŁOSZENIE PEDAGOGA SZKOLNEGO SZKOLNEGO

załącznik

 

07.12.2020 - 50. ROCZNICA GRUDNIA'70

załącznik

 

30.11.2020 - ZARZĄDZENIE DYREKTORA III LO W SPRAWIE OPŁAT ZA ZAKWATEROWANIE W INTERNACIE

załącznik

 

26.11.2020 - ZARZĄDZENIE DYREKTORA III LO W SPRAWIE NAUCZANIA ZDALNEGO

załącznik

 

18.11.2020 - GDYŃSKA TRÓJKA DLA HOSPICJUM

załącznik

 

16.11.2020 - OBNIŻENIE OPŁAT ZA ZAKWATEROWANIE W INTERNACIE

załącznik

 

09.11.2020 - HYMN PAŃSTWOWY

 

19.10.2020 - DYŻURY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

załącznik

 

16.10.2020 - ZARZĄDZENIE DYREKTORA III LO W GDYNI Z DN. 16 X 2020

załącznik

 

16.10.20202 - DYŻURY WYCHOWAWCÓW W INTERNACIE

załącznik

 

16.10.2020 - OGŁOSZENIE PEDAGOGA SZKOLNEGO

załącznik

 

14.10.2020 - ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

 

Filmowa wersja życzeń od rodziców, uczniów i Dyrektora Szkoły z okazji tegorocznego DNIA EDUKACJI NARODOWEJ w oprawie muzycznej autorstwa zespołu z Naszej Szkoły.

 

https://youtu.be/D5TiqHFnm8c

 

Życzenia od samorządu internackiego

 

14.10.2020 - OGLOSZENIE dot. STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDYNI

załącznik 1

załącznik 2

 

28.08.2020 REGULAMIN FUNKCJONOWANIA III LO OD 1 WRZEŚNIA 2020r.

 

28.08.2020 SZAFKI SZKOLNE

 

28.08.2020  KONTA POCZTOWE DLA UCZNIÓW III LO

 

01.09.2020 - UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021, WTOREK 1 IX 2020

ODBĘDZIE SIĘ WG. WARIANTU "A"

WARIANT "A" - na boisku szkolnym w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych

godz. 9.00 - klasy pierwsze

godz. 10.00 - klasy drugie czteroletniego liceum

godz. 10.30 - klasy drugie trzyletniego liceum

godz. 11.00 - klasy trzecie

Po zakończeniu każdego z ww spotkań klasa udaje się na lekcję ze swoim wychowawcą do wyznaczonej sali (nr sali podano przy opisie wariantu "B"). Wejście do budynku szkoły od strony boiska:

-klasy pierwsze-wejście prawe/nr 1/,

-klasy drugie czteroletniego liceum-wejście środkowe/nr 2/,

-klasy drugie trzyletniego liceum: klasa IBO-wejście główne przy auli, pozostałe klasy-wejście lewe od strony boiska/nr3/,

-klasy trzecie-wejście przy jadalni (schodami w górę).

Spotkanie z wychowawcą może być zorganizowane poza budynkiem szkoły.

 

WARIANT "B"

WARIANT "B" - w budynku szkoły w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych           (wejście do budynku szkoły dla uczniów klas pierwszcych przez szatnię od ulicy Legionów, a dla pozostałych klas tak jak w wariancie „A”)

godz. 9.00-klasy pierwsze: C-BIOCHEM, Z-MATPOL (aula, a następnie sale nr : 6 i 2)

godz. 9.30-kl.pierwsze:M-MATFIZ,H-PRAHUM,P/E-MATINFO/MATGEO (aula,sale nr :7, 8, 9)

Po zakończeniu każdego z ww spotkań klasa udaje się na lekcję ze swoim wychowawcą                  do wyznaczonej sali, której oznaczenie (numer) podane jest w nawiasach.

godz.10.00-kl.drugie czteroletniego liceum (sale nr : 19-BE, 18-C, 14-H, 11-M, 15-P, 10-Z)

godz.10.30-kl.drugie trzyletniego liceum (sale nr:20-B,16-C,21-E,17-H, aula-IBO, 12-M, 13-P)

godz.11.00-klasy trzecie (sale nr: 6A - B, 26 - C , 22 - E, , 25 - H,  F2 - IBO, czytelnia-M, 24 - P)

 

godz. 7.45 MSZA ŚW. W KOŚCIELE OO FRANCISZKANÓW (w przypadku obu wariantów) 

 

Na terenie całej szkoły obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (maska lub przyłbica)                      oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku szkolnego, a także wskazane jest zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.

 

 

21.08.2020 -ZASADY I HARMONOGRAM KWATEROWANIA W INTERNACIE

 

-  Zasady kwaterowania

 

-  Harmonogram kwaterowania

 

12.08.2020 – INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO III LO

 

-Lista kandydatów zakwalifikowanych do III LO w Gdyni na r.szk. 2020/2021

 

- Minimum punktowe uprawniające do przyjęcia do poszczególnych klas

 

- Wykaz podręczników do klas pierwszych III LO w r. szk. 2020/2021

 

- kandydaci zakwalifikowani do internatu - klasy I - r. szk. 2020/2021

 

- uczniowie - zakwalifikowani do internatu - klasy II i III - r. szk. 2020/2021

 

 

 

31.07.2020 - UROCZYSTE WRĘCZENIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

 

 

ABSOLWENCI GDYŃSKIEJ TRÓJKI oraz ICH RODZICE, WYCHOWAWCY i NAUCZYCIELE !

 

Serdecznie zapraszam Państwa na uroczyste wręczenie świadectw dojrzałości                                                 ( matura krajowa 2020 ) we wtorek 11 sierpnia 2020 roku w auli szkolnej:

 

godz. 11.00:  klasa III B

godz. 11.30:  klasa III C

godz. 12.00: klasa III E

godz. 12.30: klasa III H

godz. 13.00: klasa III M

godz. 13.30: klasa III P

godz. 11.00: klasa III B

                                                                                                                               

Absolwenci, którzy nie będą uczestniczyć w powyższej uroczystości mogą otrzymać świadectwa dojrzałości w sekretariacie szkoły w każdym dniu roboczym po 11 VIII 2020r. w godz. 9.00 - 14.00 .

 

Z wyrazami szacunku i uznania,

 

Wiesław Kosakowski  

 

PS. Przypominam, iż na terenie szkoły należy stosować się do zasad, które obowiązywały podczas uroczystego wręczania świadectw ukończenia III LO w Gdyni.  

 

 

26.06.2020 - ZAKOŃCZENIE NAUKI W KLASACH PIERWSZYCH I DRUGICH GDYŃSKIEJ TRÓJKI

w roku szkolnym 2019/2020

 

Dzień dobry.

Szanowni Państwo,

przesyłam w załączeniu oraz poniżej słowa, które zamierzałem Wam przekazać, podobnie jak w latach poprzednich, na boisku szkolnym w piątek 26 czerwca 2020 roku podczas UROCZYSTEGO ZAKOŃCZENIA NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020. Jednak z uwagi na obecną sytuację w kraju nie możemy się spotkać Wszyscy Razem w Naszej Szkole......

Przesyłam Wam także wersję filmową mojego wystąpienia (https://youtu.be/SW8Bzsytb1g).

DO ZDROWEGO NIEZDALNEGO ZOBACZYSKA PIERWSZEGO WRZEŚNIA 2O2O ROKU !!!

Wiesław Kosakowski

 

Pismo Pana Dyrektora

wersja w wordzie

wersja w pdf

 

23.06.2020 - INFORMACJA O STYPENDIACH

 

1. Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

2. Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Pomorski Program Pomocy Stypendialnej

3. Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Zdolni z Pomorza

4. Regulamin przyznawania stypendiów z budżetu województwa pomorskiego

 

16.06.2020 - PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS SPRAWDZIANÓW UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH

dokument w wordzie

dokument w pdf

 

01.06.2020 ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 8 CZERWCA

 

8-10. VI  dla uczniów  to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 

11 i 12. VI  dni wolne od pracy.

 

Od 15 czerwca lekcje realizowane są zgodnie z obowiązującym obecnie planem.  

 

W okresie od 15 – 25 czerwca w razie takiej konieczności będą organizowane zastępstwa.

Informacje o nich będą opublikowane  dla rodziców i uczniów na stronie szkoły i  ZASTĘPSTW.

 

 

 

29.05.2020 - LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY II IB W r. szk. 2020/21

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy II IB w r. szk. 2020/21 (po uwzględnieniu odwołań)

 

wersja w wordzie

wersja w pdf

 

 

27.05.2020 - UROCZYSTE WRĘCZENIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA III LO W GDYNI

 

Zapraszamy na uroczyste wręczenie świadectw ukończenia III LO w Gdyni- 5 czerwca 2020, aula (w obecności wychowawców) wg harmonogramu:

godz. 11.00 - klasa III P

 

godz. 11.30 - klasa III M

 

godz. 12.00 - klasa III H

 

godz. 12.30 - klasa III E

 

godz. 13.00 - klasa III C

 

godz. 13.30 - klasa III  

 

godz. 14.00 - klasa III IB

 

 

 

20.05.2020 - ZARZĄDZENIE DYREKTORA III LO W GDYNI W SPRAWIE OBNIŻENIA OPŁAT ZA INTERNAT

 

 

Zarządzenie Dyrektora III LO w Gdyni z dn. 18 maja 2020 roku w sprawie obniżenia opłat wnoszonych przez uczniów za zakwaterowanie w internacie III LO w Gdyni.

 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną oraz uwzględniając konieczność zapewnienia stałej gotowości pomieszczeń internatu szkoły na przyjęcie uczniów zarządzam obniżenie o 50% wysokości miesięcznych opłat za zakwaterowanie, w tym możliwość zakwaterowania, w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. Absolwenci szkoły, a także ew. uczniowie z klas drugich i pierwszych III LO, którzy w czerwcu 2020 r. będą zakwaterowani w internacie, bez względu na liczbę noclegów wnoszą pełną miewsięczną opłatę przed dniem przyjęcia do internatu. Opłata za marzec 2020 r. z uwagi na konieczność zapewnienia stałej gotowości  pomieszczeń internatu szkoły na przyjęcie uczniów nie będzie obniżona. Nie ulegają obniżeniu opłaty za zakwaterowanie, w tym możliwość zakwaterowania, w internacie uczniów wnoszone za nich przez podmioty zewnętrzne.

 

Wiesław Kosakowski - dyrektor III LO w Gdyni

 

 

 

 

 

 

20.05.2020 - LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY II IB

 

Ostateczna lista kandydatów przyjętych do klasy II IB zostanie ogłoszona po 25.05.2020 tj. po rozpatrzeniu wszystkich odwołań, które wpłynęły w wyznaczonym terminie.

 

18.05.2020 - INFORMACJE DLA UCZNIÓW Z INTERNATU

Od 18.05.2020 r., w godzinach 9:00 – 18:00 istnieje możliwość odbioru rzeczy osobistych młodzieży zakwaterowanej w internacie (nie ma potrzeby wcześniejszego umawiania się drogą mailową).

 

15.05.2020 - PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW

 

Od 15.05.2020 aż do odwołania  przyjmowanie interesantów w godz. 9.00 - 15.00.

 

 

15.05.2020 - KWALIFIKACJA KANDYDATÓW

DO KLASY DRUGIEJ MATURY MIĘDZYNARODOWEJ (ROK 2020/21)

Kwalifikacja kandydatów do klasy drugiej matury międzynarodowej (rok 2020/21)

 

12.05.2020 - ZAPROSZENIE DO GDYŃSKIEJ TRÓJKI

 

Zaproszenie do Gdyńskiej Trójki

 

 

12.05.2020 - OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE STYPENDIUM MEN

 

ogłoszenie dot. stypendium MEN

 

 

27.04.2020

 

podziękowanie dla EFC

 

 

27.04.2020

 

Ze smutkiem zawiadamiam,

że 23 kwietnia 2020 roku zmarł

Pan Profesor Czesław Poznański

Wybitny Nauczyciel matematyki

oraz Wspaniały Wychowawca

wielu pokoleń absolwentów

Gdyńskiej Trójki

Wiesław Kosakowski-dyrektor

III Liceum Ogólnokształcącego

 im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04.2020

 

Zakończenie nauki w klasach trzecich GDYŃSKIEJ TRÓJKI

Gdynia, 24 kwietnia 2020 r.

 

        Szanowne  Absolwentki i Szanowni Absolwenci Gdyńskiej Trójki !!! 

 

        Serdecznie gratuluję Wam ogromnego sukcesu jakim jest niewątpliwie ukończenie Gdyńskiej Trójki.

        VIR HONESTUS ET BONUS CIVIS – CZŁOWIEK GODZIWY I DOBRY OBYWATEL. Ta szlachetna dewiza Szkoły Rycerskiej jest także dewizą Gdyńskiej Trójki, a że SZLACHECTWO ZOBOWIĄZUJE, to absolwenci naszego liceum winni być jej wierni .

 

        Ostatni dzień Waszego pobytu w Gdyńskiej Trójce jako uczniów   to wyjątkowa okazja do uhonorowania Tych spośród Was, którzy wspaniale pracowali na rzecz innych ludzi, skutecznie nieśli im pomoc, a także byli autorami różnych szkolnych przedsięwzięć, mieli wyjątkowe osiągnięcia artystyczne, godnie reprezentowali Liceum podczas zawodów sportowych    albo zdobywali laury w olimpiadach czy też w konkursach naukowych.    W pierwszej kolejności zaś na wyróżnienie zasługują ci, na których zawsze można polegać czyli osoby spolegliwe.

 

         Pięknie Wam za te wspaniałe osiągnięcia dziękuję !!!

 

         W tym szczególnym dniu kłaniam się i serdecznie dziękuję za pracę wychowawczą  i dydaktyczną Waszym Wychowawcom oraz Nauczycielom,  a Waszym Rodzicom za różnorodne wspieranie  Naszej Szkoły.  

 

         Drodzy Absolwenci ! Drogie Absolwentki !

 

          Wierzę, iż okres edukacji w naszej szkole zaowocuje nie tylko uzyskaniem przez Was znakomitych wyników na maturze krajowej lub międzynarodowej, ale także pomoże Wam mądrze zaplanować zarówno karierę zawodową, jak i życie osobiste.

 

           Proszę, pamiętajcie o tym, że jeśli nie będziecie mieli na swoje życie własnego planu, to staniecie się częścią cudzego i to częścią traktowaną bardzo przedmiotowo. W tej sytuacji nie ma mowy o tym, abyście panowali nad różnymi życiowymi zdarzeniami, które pozostawione same sobie,                            nie miejcie złudzeń, zawsze przybiorą jak najgorszy obrót.

         Zachęcam Was do otwierania się na innych ludzi  oraz do sięgania   po książki i te papierowe, i te elektroniczne, ale z wielu różnych nawet przeciwnych półek. Nie czytając wcale, czytając niewiele lub czytając książki tylko z jednej półki  bardzo się ograniczamy. Tak ograniczeni podatni jesteśmy na jednostronne i stereotypowe ocenianie innych ludzi i takież postrzeganie wydarzeń, w których uczestniczymy lub których jesteśmy świadkami.

 

          Bardzo proszę, nie szukajcie usprawiedliwienia swoich czynów i słów  w podręcznikach lub książkach pisanych przez innych, ale WŁASNORĘCZNIE PISZCIE SWOJE ŻYCIE I ZAWSZE CZYTELNIE SIĘ POD NIM PODPISUJCIE

         

           Moim wszystkim krajowym i międzynarodowym maturzystom z 2020 roku

 

Wiesław Kosakowski – dyrektor Gdyńskiej Trójki

 

Gdynia, 24.-04.2020

 

w 70- lecie utworzenia III Liceum Ogólnokształcącego imienia Marynarki Wojennej RP w Gdyni

 

Wychowawcy klas maturalnych

 

Joanna Artwińska

Małgorzata Aszendorf

Marta Burzyńska

Anna Czarnowska

Magdalena Lotterhoff

Marta Mąkosa

Małgorzata Meronk

Sławomira Winiarska-Mielniczuk

Agnieszka Skalska

Sylwia Tarała

Dariusz Piasek

 

 

    Szanowna Pani Profesor  !  Szanowny Pan Profesor !

     

              Serdecznie dziękuję za pełne oddania pełnienie niełatwych   obowiązków wychowawcy klasy,                               a w szczególności za:

                                                     

- pokłady cierpliwości wprost proporcjonalne do ilości zadawanych przez    

    uczniów pytań;                                                                          

- wsparcie, zarówno w sytuacjach prostych, jak i nietuzinkowych;                                                

 - za pasję godną wielkich wodzów;

 - ogrom serdeczności dopełniony codziennym uśmiechem;

 - za humor dający promyk nadziei na każde kolejne 45 minut.

               

 

       Z wyrazami szacunku i uznania

      Wiesław Kosakowski – Dyrektor III LO w Gdyni

 

 

Wyróżnieni Rodzice uczniów klas maturalnych

 

      Iwona Aakerman

Agnieszka Jakubowska

Katarzyna Kozłowska

Ewa Micińska

Izabela Milewska

Hanna Muńko

Małgorzata Plazińska

Joanna Ryan

Katarzyna Safuryn

Magdalena Strachowicz-Kolan

Beata Strykowska

DorotaT rzop-Zwiech

Katarzyna Uchlik

Małgorzata Winiarek-Gajewska

Joanna Zblewska

Katarzyna Zorena

Jacek Peszek

Jordan Stańczyk

Grzegorz Wątróbski

 

                     

 

AD  PARENTES  LAUDANDOS

 

Scholae amicissimis  parentalissimis parentibus

 

                    Szkoła nasza, jak każde społeczne ustanowienie, przede wszystkim ludźmi                                       i ich przymiotami stoi, które z czasu upływem przerastają w jej obyczaje pisane i niepisane                             oraz jej genius loci; część ich wielką stanowią rodzice uczniów naszych,                                                              od których przychylności  i uwagi jakość, siła i moc naszego liceum zależy i rośnie.                                       Młodzi wchodzą w czas edukacji i jej rygory dla zyskania sprawności intelektualnych

i dojrzałości charakteru. Rodzice i opiekunowie towarzysząc swym dzieciom

powtarzają i odnawiają niejako tę próbę, poddając się egzaminowi z dojrzałości

szkolno- rodzicielskiej. A to sprawdzian  niełatwy, jako że sztuka rodzicielska liczy

się pomiędzy te najtrudniejsze i najbardziej tajemnicze.        

I jedni, i drudzy mają między sobą jednostki wybitne i godne najwyższej pochwały.

 

Pragniemy zatem podziękować Państwu

 

za cnoty rodzicielskie ku szkole obrócone, a to: dobrodziejstwo, szczodrość, stałą uwagę,

skrzętność nieznużoną, zapobiegliwość wytrwałą, przywiązanie, opiekuńczość, spolegliwość,

żywą współobecność i pieczę nieustanną, co szkołę naszą  budują i zaszczyt jej czynią.

 

                                                                     Z wyrazami szacunku i uznania                                                                                                            Wiesław Kosakowski - Dyrektor III LO w Gdyni

                       

 

Wyróżnieni Absolwenci                  

       

 

LIST GRATULACYJNY

 

 

 

      Droga Absolwentko „Gdyńskiej Trójki” !

    Drogi Absolwencie „Gdyńskiej Trójki” !

 

 

            Serdecznie gratuluję wyjątkowych osiągnięć edukacyjnych                                                                     oraz godne reprezentowanie  Naszego Liceum w różnych szkolnych  przedsięwzięciach                                  i w uznaniu  znakomitych osiągnięć  przyznaję  medal                                                                                             VIR HONESTUS ET BONUS CIVIS.

    Życzę Ci dojrzałego i pozytywnego nastawienia   do egzaminów podczas matury,                                         a na świadectwie dojrzałości liczby punktów zapewniających mądry i szczęśliwy wybór                                                                                            dalszej ścieżki edukacyjnej na wymagającej uczelni wyższej.

                                                               

                                                                   Z wyrazami szacunku i uznania

                                                  Wiesław Kosakowski – Dyrektor III LO w Gdyni

 

 

Mateusz Borowski

Michał Bożek

Hannah Calvo

Jan Cygan

Arkadiusz Czarkowski

Daria Duda

Julia Duwe

Stanisław Glegolski

Julia Góralska

Maciej Grajewski

Kacper Harasimowicz

Jan Horackiewicz

Jakub Jędrzejczak

Julia Kaliszewska

Julia Kolan

Stanisław Kołodziejski

Laura Kosel

Julia Kropidłowska

Kacper Krzywicki

Adrianna Kułtoniak

Radosław Kutera

Natalia Leżuchowska

Kornelia Lipowska

Anna Lipska

Madina Mach

Patrycja Malaj

Krzysztof Melcer

Michał Mgeładze-Arciuch

Maja Micińska

Marcin Mordecki

Krzysztof Muńko

Paulina Owczarek

Wojciech Paupa

Edgar Pawłowski

Krzysztof Peszek

Jakub Piotrowski

Jędrzej Piórek

Karolina Potrzebska

Paulina Prychożdenko

Hanna Renke

Natalia Roman

Mike Ryan

Borys Rzepa

Julianna Skalska

Judyta Skrzyńska

Marceli Skrzypczak

Marlena Stańczyk

Maria Stasiak

SzymonStemski

Mikołaj Szatkowski

Tytus Sztyma

Dawid Tziamtzis

Michał Umiński

Emilia Warmińska

Zuzanna Wątróbska

Dawid Wica

Julia Wielongowska

Marcelina Wiśniewska

Nikola Wojnarowska

Mateusz Wójcik

Beata Zaborowska

Jakub Zarzycki

Zofia Zblewska

Borys Ziemianowicz

 

 

Najlepsi z Najlepszych

 

PRIMUS INTER PARES

 

The splendour of eminent virtues of mind and character of the

student having been considered, manifested and therefore extolled

through the whole course of education, and confirmed with the

most excellent final grades, hereby we proclaim that the student

completed school duties in a manner worth the highest laudation

and entitling her to ascend the scholar Parnassus and bear the

noble palm of Primus inter Pares.

Splendore illius eminentissimarum virtutum intellectus ingeniique

in scholae cursu toto manifesto et ita ubique circumfuso atque per

excellentissimas notas ultimas confirmato,

hic pronuntiamus eam schola abituram officia disciplinae artium

liberalium summa cum laude explevisse et tanti gradus qui ei

potestatem det ascendendi Parnassus scholae et nobilem palmam

Primi inter Pares ferre.

 

  Wiesław Kosakowski - Scholae magister

Gedyniae, Anno Domini MMXX Aprilis XXIV

 

 

 

 

PRIMUS INTER PARES

 

The splendour of eminent virtues of mind and character of the

student having been considered, manifested and therefore extolled

through the whole course of education, and confirmed with the

most excellent final grades, hereby we proclaim that the student

completed school duties in a manner worth the highest laudation

and entitling him to ascend the scholar Parnassus and bear the

noble palm of Primus inter Pares.

Splendore illius eminentissimarum virtutum intellectus ingeniique

in scholae cursu toto manifesto et ita ubique circumfuso atque per

excellentissimas notas ultimas confirmato, hic pronuntiamus eum

schola abiturum officia disciplinae artium

liberalium summa cum laude explevisse et tanti gradus qui ei

potestatem det ascendendi Parnassus scholae et nobilem palmam

Primi inter Pares ferre.

 

    Wiesław Kosakowski - Scholae magister

                                                                         

Gedyniae, Anno Domini MMXX Aprilis XXIV  

                                             

LYCEUM ARTIUM LIBERALIUM TERTIUM COGNOMINATUM

nomine CLASSIS MILITARIS REI PUBLICAE POLONIAE

FINIS EDUCATIONIS IN SCHOLA TERTIA GEDYNIAE

 

 

Daria Duda

Jakub Jędrzejczak

Stanisław Kołodziejski

Wojciech Paupa

Krzysztof Peszek

Paulina Prychożdenko

Hanna Renke

Mike Ryan

Szymon Stemski

Michał Umiński

Emilia Warmińka

Mateusz Wójcik

 

 

Moi Drodzy, z okazji zakończenia edukacji w III LO w vGdyni dedykuję Wam wiersz Pana Jonasza Kofty:

 

Gdy slogany powracają płytą zdartą,

fajerwerków piosenkowych pęka raca,

czas powiedzieć sobie to, co warto,

co w naszych czasach nie zawsze się opłaca.

 

Gdy z łysiną już wytartą

dziwny niesmak się pojawia w formie kaca,

czas przypomnieć sobie to, co warto,

dla higieny chociaż w myślach tam powracać.

 

Zawsze warto nigdy nie być zawodowcem,

zawsze warto czasem schodzić na manowce,

zawsze warto wiedzieć, co za grzyb purchawka,

i nie głupieć, kiedy się rozlegną brawka.

 

Zawsze warto - zamiast głuszyć się idolem –

ptaków słuchać na wędrówce lasem, polem.

Zawsze warto was obudzić, kiedy śpicie,

przeciw szujom i kołtunom przeżyć życie.

 

To czasami niewygodne bywa wielce,

trudniej trochę żyje się w powietrzu świeżym,

lecz - nim zmienisz na atrapę głowę, serce...

Może jeszcze na czymkolwiek ci zależeć?

 

Zawsze warto rzec durniowi, że jest durniem,

nawet gdy asekuruje się odgórnie,

zawsze warto całość znać, nie tylko cytat,

osobiście raz z Miłosza coś przeczytać.

 

Zawsze warto czasem wiedzieć, co się myśli,

i powiedzieć to, nim wszyscy z sali wyszli.

Zawsze warto, żeby kiedyś nie mieć kaca,

zrobić coś, co się być może nie opłaca. ...

 

 

 

 

20.04.2020

 

UWAGA UCZNIOWIE UBIEGAJĄCY SIĘ O KONTYNUACJĘ ZAKWATEROWANIA W INTERNACIE

 

Prosimy o kierowanie podań o kontynuację zakwaterowania w internacie III LO w Gdyni na adres: asia@lo3.gdynia.pl   do dnia 15.06.2020.

podanie o przyjęcie do internatu

 

 

 

11.04.2020

Absolwenci, Pracownicy i Przyjaciele "Gdyńskiej Trójki" !

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z obecną trudną sytuacją w kraju i w trosce o Państwa bezpieczeństwo  

podjęliśmy decyzję o nieorganizowaniu w dn. 20 czerwca 2020 r. Zjazdu Absolwentów  oraz Balu Absolwentów III LO w Gdyni.

 

Zamierzamy zorganizować Zjazd i Bal w innym terminie w roku szkolnym 2020/2021,                                     tj. po 1 września 2020.

 

Kolejne informacje odnoszące się do Uroczystości Jubileuszowych będziemy przekazywać w miarę rozwoju sytuacji w kraju. Ostateczną decyzję dotyczącą daty Naszej Uroczystości opublikujemy                 do 30 czerwca 2020 r.

 

Nowy termin wniesienia opłaty za Bal lub/i pakiet zjazdowy to 31 sierpnia 2020 r.

 

Wszelkie dotychczasowe zgłoszenia i wpłaty zachowują swoją ważność.

 

Przypominamy, że udział w Zjeździe Absolwentów jest bezpłatny.

 

Jeżeli nowy termin Zjazdu i/lub Balu nie będzie Państwu pasował, możliwy będzie zwrot wpłaconych  pieniędzy.

 

Mamy ogromną nadzieję, że wspólnie uczcimy 70-te Urodziny Gdyńskiej Trójki jeszcze   w tym roku.

 

Organizatorzy Zjazdu i Balu Absolwentów III LO w Gdyni

 

Gdynia, 31 marca 2020

 

 

25.03.2020 - UWAGA !!!

WAŻNE NOWE ZARZĄDZENIE DYREKTORA III LO W GDYNI OBOWIĄZUJĄCE OD 25 MARCA 2020

 

1.Zarządzenie Dyrektora III LO w Gdyni z dn. 25 marca 2020 r.

2.Załącznik do Zarządzenia

 

24.03.2020

Szanowni Państwo,

wszyscy niepokoimy się obecną sytuacją związaną z pandemią. Niektórym lęk uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Jeżeli odczuwasz znaczne obciążenie psychiczne lub znasz osoby, które nie radzą sobie w tym trudnym czasie, zgłoś się po pomoc.

Potrzebujesz wsparcia, daj znać przez e-mail,

umówimy się na rozmowę online.

Alicja Krzemieniewska

alicjakrzemieniewska@lo3.gdynia.pl

 

Dorota Stepaniuk

dorotastepaniuk@lo3.gdynia.pl

 

Dodatkowo, poniżej zamieszczamy adres stron, dzięki którym każdy, kogo dotknął kryzys związany z epidemią koronawirusa, może zasięgnąć darmowej porady psychologa lub psychoterapeuty

 

Polecamy szczególnie bezpłatną pomoc oferowaną przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną nr 2 w Gdyni:

On- line z terapeutą- psychologiem Jolantą Folejewską

 

https://zwierciadlo.pl/psychologia/wsparcie-psychicznie-w-czasie-pandemii-koronawirusa-gdzie-szukac-pomocy

https://www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl/kontakt

 

Od dzisiaj  (24 marca) działa Telefoniczny Punkt Konsultacyjny. Psychoterapeuci gdyńskich poradni psychologiczno- pedagogicznych są do Waszej dyspozycji

od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 18.00 .

Dzwońcie pod numer: 58 626 26 26

 

 

23.03.2020

UWAGA

 

ważne informacje  dla uczniów klasy III IB oraz ich rodziców i opiekunów prawnych

 

 

 

 

23 March 2020

To our IB Students and Families,

The International Baccalaureate Organization has announced that the May examinations for the International Baccalaureate Diploma Programme and Career-related Programme will not be held this year due to the COVID-19 (Coronavirus) pandemic.  As an organization, it is critical for the IB to ensure that the options it provides its global community of IB World Schools are based on compassion and fairness for the difficult circumstances that its students and educators are experiencing. As a result, based on considerable advice from stakeholders across the globe, including schools, students, universities and official bodies, the IB has determined what it believes to be the most responsible and ethical way forward.

The May 2020 examinations as scheduled between 30 April and 22 May for Diploma Programme and Career-related Programme candidates will no longer be held.  

Depending on what they registered for, the student will be awarded a Diploma or a Course Certificate which reflects their standard of work. This is based on student's coursework and the established assessment expertise, rigor and quality control already built into the programmes.  

We know parents and student will have many questions. The IB will share full details and FAQs with us and on their website by 27 March 2020.

For any other questions, please contact: ibcoord@lo3.gdynia.pl

Thank you and stay well.

© International Baccalaur

 

 

 

22.03.2020

Pracownicy III LO w Gdyni,

Uczniowie III LO w Gdyni                                                                                                     oraz Ich Rodzice i Opiekunowie Prawni

 

Szanowni Państwo !

 

Bardzo serdecznie dziękuję Pracownikom Naszego Liceum  za wspaniałą postawę  w trudnej  dla Nas Wszystkich sytuacji:                                                                                                    - Nauczycielom za kontynuowanie nauczania i wychowania Naszych Uczniów,              - Pracownikom Administracji i Obsługi za wykonywanie obowiązków          

 zawodowych  w budynku szkolnym i poza nim.          

                 

 Serdecznie dziękuję Uczniom za obecność i pracę podczas internetowych spotkań i zajęć dydaktycznych prowadzonych  przez Nauczycieli po 12.03.20,   a Rodzicom i Opiekunom Prawnym  za wyrozumiałość i wsparcie organizacyjne  oraz finansowe działalności Naszej Szkoły, , w tym pomoc w zakupieniu dodatkowego wyposażenia technicznego potrzebnego do zdalnego nauczania.  

                              

 "Żaden człowiek siły swojej nie zna, dopóki jej w potrzebie z siebie nie dobędzie" /E.Orzeszkowa/    zwłaszcza pomagając innym.

 

Z wyrazami najwyższego szacunku i uznania,

Wiesław Kosakowski - dyrektor Gdyńskiej Trójki

 

 

22.03.2020

Pracownicy III LO w Gdyni,                                                                                         Uczniowie III LO w Gdyni                                                                                               oraz Ich Rodzice i Opiekunowie Prawni

 

Szanowni Państwo !

 

W związku z obecną sytuacją w kraju Nasza Szkoła będzie funkcjonować inaczej            niż przed 12.03.2020  r.

Obecnie nauczyciele prowadzą - w różnej formie  - zajęcia dydaktyczne                              i wychowawcze wykorzystując m.in. sieć internetową.  Od 25.03.2020r do 10.04.2020 r.  zadania Szkoły realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na podstawie  rozp. MEN    ( https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne ),   które będzie obowiązywać od 25.03.2020 r.  

                         

We wtorek 24.03.2020r. opublikowane zostanie  zarządzenie Dyrektora III LO w Gdyni regulujące  zasady, sposoby i tryb realizacji ww zadań, w tym zajęć dydaktycznych      i wychowawczych,  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Naszego Liceum.

 

Wiesław Kosakowski - dyrektor Gdyńskiej Trójki

 

 

14.03.2020

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, iż od poniedziałku                  16 marca 2020 aż do odwołania, teren szkoły       (w tym budynek szkoły) zostanie zamknięty.

 

Z poważaniem,

Wiesław Kosakowski - dyrektor III LO w Gdyni

 

 

 

 

 

 

11.03.2020

Zarządzenie Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP z dn. 11.03.2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz informacją zamieszczoną   na stronie internetowej MEN ( https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach ) oraz biorąc pod uwagę decyzję organu prowadzącego( Gmina Miasta Gdyni ) zawieszam od 12 marca 2020  aż do odwołania prowadzenie wszelkich zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w III LO w Gdyni ( szkoła oraz internat ).

W powyższym okresie nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. Wszelkie kolejne informacje dotyczące funkcjonowania szkoły będą przekazywane poprzez służbową pocztę elektroniczną pracowników liceum    i pocztę elektroniczną gospodarzy poszczególnych klas, a także będą publikowane na stronie internetowej III LO w Gdyni oraz na stronie dziennika elektronicznego III LO w Gdyni.

                                                                                          Wiesław Kosakowski - dyrektor III LO w Gdyni

 

 

09.12.2019

DRODZY UCZNIOWIE, RODZICE ORAZ PRZYJACIELE GDYŃSKIEJ TRÓJKI

Nasza szkoła co roku angażuje się w akcję charytatywną "Szlachetna Paczka". Jednak w tym roku zastąpimy ją innym, szczególnie ważnym dla nas działaniem, ponieważ pragniemy wesprzeć osobę nam bliską, zawsze gotową do udzielenia pomocy - nauczyciela matematyki profesora Adama Dzedzeja. Naszego belfra i jego rodzinę w ostatnim czasie spotkało wielkie nieszczęście - jego dom nocą zaczął się palić, co poniosło za sobą ogromne straty materialne. Nikt nie zdążył nic ze sobą zabrać, ponieważ rodzice w pośpiechu ratowali piątkę dzieci. Straż pożarna poinformowała ich, że nie mogą do niego wrócić. W związku z tym, do 12 grudnia będziemy zbierać pieniądze, które zostaną przeznaczone na pomoc. Wsparcie finansowe pozwoli pokryć koszty niezbędnych napraw i przyspieszy powrót do stanu przed tragedią. Mocno zachęcamy do wspomagania naszego nauczyciela. Liczy się każda złotówka. Pokażmy, że los całej rodziny nie jest nam obojętny, a wręcz przeciwnie - wspólnymi siłami pragniemy zmierzyć się z problemem.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z Liwią Jarocką - Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego.

Z góry dziękujemy za pomoc w tak istotnej dla nas sprawie.

 

20.11.2019 - WYWIADÓWKI

Wywiadówki dla wszystkich klas licealnych w dniu 29.11.2019 (piątek) o godz. 17.00

 

17.10.2019 - STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDYNI

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się z regulaminem.

 

Warunki przyznawania stypedniów w ramach Gdyńskiego Program Wspierana Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

 

Wniosek_Gdyński Program Wspierana Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

 

więcej informacji na stronie urzędu miasta

https://www.gdynia.pl/bip/sprawy-do-zalatwienia,81/stypendium-miasta-gdyni-dla-uczniow-i-studentow-wyrozniajacych-sie-w-nauce-a-takze-za-osiagniecia-artystyczne-i-sportowe,496642

 

16.10.2019 - OGŁOSZENIE

Olimpiada Wiedzy o Afryce-MOZA.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z panią Dorotą Dźwig.

 

10.10.2019 - OPIEKA STOMATOLOGICZNA DLA UCZNIÓW

III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni zapewnia opiekę stomatologiczną dla uczniów szkoły poprzez firmę CITIMED.

 

W  OFERCIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

• fluoryzacja (wzmocnienie szkliwa zębów)

• lakierowanie

•lakowanie szczelin oraz bruzd

•leczenie

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

• dzieci i młodzież do ukończenia 19 roku życia (profilaktyczne świadczenia stomatologiczne)

•uczniowie powyżej 19 roku życia (podstawowe świadczenia ogólnostomatologiczne)

Opieka stomatologiczna dla uczniów realizowana jest indywidualnie w placówkach:

•Gdynia, Wawrzyniaka 4

•Gdynia, Żwirki i Wigury 14

 

Aby skorzystać ze świadczeń należy się zarejestrować na wizytę telefonicznie 58 743 17 21 lub osobiście. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego lub jego obecność w czasie wizyty w palcówce.

 

Druk do pobrania: zgoda rodzica na profilaktykę i leczenie stomatologiczne

 

Rejestracji można dokonać od 10.10.2019r.

 

Świadczenia są nieodpłatne i finansowane są w ramach umowy z NFZ

Zakres świadczeń realizowany na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

 

 

26.09.209 – OFERTA PRACY

III LO w Gdyni zatrudni od zaraz rehabilitanta osoby autystycznej albo oligofrenopedagoga ze specjalizacją do pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera w wymiarze 8 – 10 godzin tygodniowo.

 

 

 

Bardzo dobre wyniki matury krajowej w GDYŃSKIEJ TRÓJCE

 

Tegoroczni absolwenci III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni poznali we czwartek 4 VII 2019  wyniki części pisemnej krajowego egzaminu maturalnego.

Podobnie jak w latach ubiegłych również i w tym roku wszyscy ( 100% ) tegoroczni absolwenci GDYŃSKIEJ TRÓJKI, którzy przystąpili do krajowego egzaminu maturalnego zdali go znakomicie ( 143 osoby ). Średnie wyniki uzyskane przez maturzystów z III LO w Gdyni z pisemnych matur z poszczególnych przedmiotów okazały się bardzo wysokie:

egzaminy obowiązkowe /poziom podstawowy/:

j.polski - 73%,

matematyka -  91%,

j.angielski -   97 %,

egzaminy dodatkowe / poziom rozszerzony ; tylko wyniki z egzaminów, do których przystąpiło 7 i więcej absolwentów /:

j.polski - 90%,

matematyka -  84%,

j.angielski -  88%,

biologia -  76%,

chemia -  79%,

fizyka -   84%,

geografia -  76%,

informatyka -  87%,

historia -   78%,

wiedza o społecz. -    73%,

j.angielski /poziom dwujęzyczny/ - 95% .                                                                                   /poziom dwujęzyczny - tylko w przypadku egzaminu z języka obcego - jest zdecydowanie trudniejszy od poziomu rozszerzonego/

Wiesław Kosakowski - dyrektor GDYŃSKIEJ TRÓJKI

 

UWAGA ABSOLWENCI 2019

 

MATURA KRAJOWA

Uroczystość wręczenia świadectw dojrzałości rozpocznie się o 12.00 w auli 4.07.2019 (czwartek).

 

Przypominamy o odpowiednim ubiorze oraz zachowaniu.

 

Odbiór świadectw dojrzałości po 4.07.2019 - każdy dzień roboczy w godz. 10.00 - 13.00 w sekretariacie szkoły.

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

Przekazanie zaświadczeń o wynikach matury międzynarodowej - aula, godz. 16.00, 5.07.2019 (piątek).

 

 

 

ZATRUDNIMY NAUCZYCIELA JĘZYKA POLSKIEGO

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni zatrudni od 1 IX 2019, w pełnym lub niepełnym tygodniowym wymiarze godzin, nauczyciela języka polskiego.  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem liceum ( e-mail: sekretariat@lo3.gdynia.pl    tel. 58 6221833 , wew. 31 )

 

ZATRUDNIMY NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni zatrudni od 1 IX 2019 w pełnym lub niepełnym tygodniowym wymiarze godzin, nauczyciela języka angielskiego.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem liceum (e-mail: sekretariat@lo3.gdynia.pl, tel. 58 622-18-33, wew. 31).

                                                                                                         

ZATRUDNIMY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni zatrudni od 1 IX 2019 na cały etat na stanowisko  głównego księgowego.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem liceum

(e-mail: sekretariat@lo3.gdynia.pl, tel. 58 6221833 , wew. 31)

 

21.06.2019 - LISTĘ PODRĘCZNIKÓW DO IB

Podręczniki – klasa IB 2019–2021 (pdf)

Podręczniki – klasa IB 2019 – 2021 (doc)

 

 

WYNIKI SPRAWDZIANÓW  DLA KANDYDATÓW DO 3-LETNIEGO LO

Wymagane min. Punktowe z języka angielskiego do klas/grup dwujęzycznych  wynosi 20 pkt.

Wymagane min. punktowe do klasy MATFIZ (M)  wynosi 19 pkt. ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z matematyki i 12 pkt. ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z fizyki.

Wymagane min. punktowe do klasy MATINF (P) wynosi 19 pkt. ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z matematyki.

Kandydaci, którzy nie uzyskali wymaganej minimalnej ilości punków są nadal kandydatami do klas, do których nie obowiązywał sprawdzian kompetencji językowych oraz sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

 

 

WYNIKI SPRAWDZIANÓW  DLA KANDYDATÓW DO 4-LETNIEGO LO

Wymagane min. punktowe do klas/grup dwujęzycznych  wynosi 20 pkt.

Wymagane min. punktowe do klasy MATFIZ (M)  wynosi 21 pkt. ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z matematyki i 8 pkt. ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z fizyki.

Wymagane min. punktowe do klasy MATINF (P) wynosi 21 pkt. ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z matematyki.

Kandydaci, którzy nie uzyskali wymaganej minimalnej ilości punków są nadal kandydatami do klas, do których nie obowiązywał sprawdzian kompetencji językowych oraz sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

 

 

 

DODATKOWE TERMINY SPRAWDZIANÓW DO 3-letniegi i 4-letniego III LO W GDYNI

Język angielski  - 27.05.2019, poniedziałek, godz. 13.00

Matematyka – 28.05.2019, wtorek, godz. 13.00

Fizyka – 29.05.2019, środa, godz. 13.00

 

REKRUTACJA

Link do rekrutacji elektronicznej

 

 

Przyjmowanie dokumentów: kopii świadectwa ukończenia szkoły oraz kopii zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego od kandydatów do III w Gdyni                  

 

od 21 czerwca, godz. 10.00

do 25 czerwca, godz. 15.00

 

 

Absolwenci'2019

Szanowni Państwo,

uroczystość zakończenia edukacji w Naszym Liceum jest ważnym elementem tradycji Gdyńskiej Trójki. Podczas uroczystości honorowani są za swoje wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach absolwenci III LO    w Gdyni , a także zaangażowani we współpracę ze szkołą rodzice albo opiekunowie prawni absolwentów oraz wychowawcy klas maturalnych. Absolwentom wręczane są świadectwa ukończenia liceum.   Wychowawcy po uroczystości przeprowadzają ostatnią szkolną lekcję   dla swoich uczniów.

Zaplanowana na piątek 26 kwietnia 2019 uroczystość nie odbyła się....      

Zatem serdecznie zapraszam Państwa na

 

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA EDUKACJI   w GDYŃSKIEJ TRÓJCE       w piątek 24 maja 2019

 

tuż po zakończeniu, w godzinach rannych, ostatniego pisemnego egzaminu w tegorocznej sesji maturalnej.

 

Początek uroczystości godz.12.00 w szkolnej auli.

                   

Mieszkającym daleko od Gdyni absolwentom, a także tym rodzicom absolwentów, którzy wyróżniani będą podczas piątkowej uroczystości zapewniam bezpłatny nocleg  w internacie z czwartku na piątek, tj. 23/24.05.2019r ( zapotrzebowanie na nocleg proszę zgłosić kierownikowi internatu ).    

                               

  Z poważaniem,

 

Wiesław Kosakowski

 

 

 

UWAGA KANDYDACI DO KLASY II IB NA ROK SZKOLNY 2019/2020 !

 

Rozmowy klasyfikacyjne do klasy II matury międzynarodowej odbędą się od 24 do 29 maja 2019.

 

Dokładne informacje dla kandydatów z III LO w Gdyni będą umieszczone w gablocie IB.

 

Dla kandydatów spoza III LO w Gdyni rozmowy klasyfikacyjne odbędą się w dniu 27 maja 2019 między godz. 8.00 a 13.00. Dokładną godzinę można ustalić z Koordynatorem IB                               (kontakt: ibcoord@lo3.gdynia.pl ).

 

Ogłoszenie wyników kwalifikacji do kl. II IB nastąpi 5 czerwca do godz. 17.00.

 

Spotkanie z zakwalifikowanymi do klasy II IB  uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami prawnymi jest zaplanowane na poniedziałek, 17 czerwca, godz. 17.00, aula.

 

 

Dyrektor

Wiesław Kosakowski

Gdynia, 26.04.2019

 

 

 

11.04.2019 - INFORMACJA DO UCZNIÓW KLAS 3 GIMNAZJUM

 

UWAGA UCZNIOWIE GIMNAZJUM.

 

PRZYPOMINAM O JUTRZEJSZYM EGZAMINIE GIMNAZJALNYM.

PROSIMY O PRZYBYCIE JUTRO, PIĄTEK 12.04.2019, GODZ. 8.00.

 

 

Rodzice i opiekunowie prawni uczniów III LO oraz Gim.24 w Gdyni

Uczniowie III LO oraz Gim. nr 24 w Gdyni

 

Drodzy Gimnazjaliści !

Jutro ciąg  dalszy trwającej trzy dni SESJI EGZAMINACYJEJ (10-11-12. 04.2019).

Zatem w PIĄTEK 12.04.2019 proszę, abyście WSZYSCY byli w Naszej Szkole najpóźniej o godz. 8.00  (obowiązuje godne zachowanie i uroczysty ubiór).

 

 

 

 

29.03.2019 –PROJEKT ,,STOP THE CLOCK”

Przed Państwem oficjalna reklama społeczna projektu ,,Stop The Clock” dotycząca problemu, z którym boryka się około 2/3 społeczeństwa. Problemu tak powszechnego, że w pewien sposób społeczeństwo przestało go zauważać. Nie oznacza to jednak, że stał się on mniej poważny. Mowa o braku czasu.

Pięcioro uczniów klas pierwszych: Nicole Lubaczewska, Barbara Midziak, Jakub Byzdra, Ksawery Głowiński oraz Stanisław Reszka, postawiło przed sobą trudne zadanie – próbę zatrzymania zegara.

Czy udało im się tego dokonać? Jak wyglądają owoce ich sześciomiesięcznej pracy?

Aby się o tym przekonać, zapraszamy do obejrzenia zrealizowanego przez nich materiału:

 

https://youtu.be/GebTFCikEWE

 

 

19.03.2019 –KONFERENCJA TRICITY MODEL UNITED NATIONS 2019

W czwartek 21.03.2019r. zaczyna się organizowana przez uczniów klasy 2 IB konferencja Tricity Model United Nations 2019. Są to trwające trzy dni symulowane obrady ONZ, dziejące się głównie w PPNT.

Poruszane tematy obejmują zagadnienia edukacji, nierówności na świecie jak i problemów natury geopolitycznej. Uczestniczy w niej prawie 300 delegatów z całej Polski i z zagranicy, przez trzy dni debatując i szukając rozwiązań na zadane im problemy w swoich komitetach.

Zaangażowanych w to jest od września ponad 20 uczniów klasy 2 IB, a od stycznia i lutego jeszcze prawie 100 wolontariuszy i pomocników z całej szkoły i nie tylko. Więcej informacji nt. przebiegu i przygotowań można znaleźć na naszej stronie: www.trimun.pl oraz na naszych social media: Tricity Model United Nations na Facebooku i instagramie.

 

14.01.2018 - NIE ŻYJE PREZYDENT PAWEŁ ADAMOWICZ

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Pana Pawła Adamowicza - Prezydenta Miasta Gdańska.

Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.                          

Bardzo trudno nam pogodzić się z tym, co się stało....

W imieniu społeczności gdyńskiej Trójki, w tym gdańszczan, a także wolontariuszy WOŚP

Wiesław Kosakowski - dyrektor szkoły

 

10.12.2018 - KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH REJONU GDYNIA

Lista uczniów zakwalifikowanych w roku szkolnym 2018/2019 do stopnia rejonowego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych rejonu Gdynia

wyniki

 

12.11.2018 JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE I OPIEKUŃCZO-DYDAKTYCZNE NIE ODBYWAJĄ SIĘ.

 

03.09.2018 - UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich uczniów gimnazjum oraz liceum odbędzie się    3 września 2018 o godz. 9.00 na boisku szkolnym.

 

8.00 - dla wszystkich chętnych msza w kościele oo. Franciszkanów.

 

 

28.08.2018 – UWAGA UCZNIOWIE KLAS MATURALNYCH!

3 września odbędzie się sesja fotograficzna do Yearbooka.

Wszystkich obowiązuje strój galowy!

Uczniom, którzy nie uregulowali kwestii finansowych, przypominam o konieczności wpłaty 44 złotych na konto Rady Rodziców z dopiskiem "sesja do Yearbooka" lub przekazanie gotówki wychowawcy najpóźniej w dniu sesji. Zdjęcia będą wykonywane na terenach zielonych szkoły oraz we wskazanej sali lekcyjnej zamienionej na studio fotograficzne. Uczniowie, którzy nie zgadzają się na udział w sesji, muszą dostarczyć pisemną informację o rezygnacji z niej.

 

04.09.2018 - INTEGRACJA KLAS PIERWSZYCH

czytaj dalej

oświadczenie rodzica

 

09.07.2018 - SPOTKANIE DYREKTORA III LO W GDYNI Z ZAKWALIFIKOWANYMI DO SZKOŁY KANDYDATAMI

W dn. 9 lipca (poniedziałek) 2018 r., godz. 13.00, AULA - spotkanie dyrektora III LO w Gdyni

z zakwalifikowanymi do szkoły kandydatami oraz ich rodzicami lub opiekunami prawnymi. OBECNOŚĆ KANDYDATÓW i/lub ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA SPOTKANIU

JEST OBOWIĄZKOWA

 

06.07.2018 - INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKWATEROWANIA W INTERNACIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

informacja

 

03.07.2018 - UROCZYSTE WRĘCZENIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI MATURY KRAJOWEJ

Uroczystość odbędzie się we wtorek  3 lipca 2018 o godz. 12.00 w auli szkolnej

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

UWAGA KANDYDACI DO KLAS I LICEUM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych oraz kompetencji językowych odbędą się w dniach:

16, 17, 18 maja 2018.

 

15.05.2018 – WYWIADÓWKI DLA KLAS GIMNAZJALNYCH ORAZ LICEALNYCH

W dniu 18.05.2018 (w dniu wywiadówek)

Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów w godz. 16.00 - 17.40.

Wicedyrektorzy są do dyspozycji w godz. 17.00 - 20.00.

 

17.04.2018 - 50 LAT MATURY MIĘDZYNARODOWEJ

dokument

 

07.04.2018 - DZIEŃ OTWARTY W GDYŃSKIEJ TRÓJCE  

godz. 9.00 – 13.00

program dnia otwartego

plan szkoły

 

12.01.2018 - WYWIADÓWKI DLA KLAS GIMNAZJALNYCH ORAZ LICEALNYCH

Zapraszamy wszystkich rodziców w piątek 12.01.2018 na godz. 17.00

 

11.01.2018 - KONCERT KOLĘD

Z A P R A S Z A M Y

całą Społeczność Miasta Gdynia, oraz Społeczność Gdyńskiej Trójki:

Rodziców, Pedagogów i Młodzież Na  koncert  kolęd w wykonaniu uczniów III LO Gdynia

w dniu 21 stycznia 2018 o godz.19:00 w Kościele oo. Franciszkanów pw. św. Antoniego

plakat

 

09.01.2017 – APEL SZKOLNY

Apel szkolny 24.01.2018

1. trzecia godzina lekcyjna dla uczniów klas gimnazjalnych i klas I liceum;

2. piąta godzina lekcyjna - dla uczniów klas II i III liceum.

 

06.12.2017 – ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI POCHÓWKU PAŃSTWOWEGO

OFICERÓW MARYNARKI WOJENNEJ

III LO w Gdyni, którego patronem jest Marynarka Wojenna RP zachęca do wzięcia udziału 15 i 16 grudnia w uroczystościach pogrzebowych i rehabilitacyjnych śp. kontradmirała Stanisława Mieszkowskiego, śp. kontradmirała Jerzego Staniewicza i śp. komandora Zbigniewa Przybyszewskiego - ofiar zbrodni komunistycznych, których szczątki odnaleziono w 2013 r. na tzw. "Łączce" na warszawskich Powązkach. Spoczną oni obok szczątków wiceadmirała Józefa Unruga w Kwaterze Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu.

plan uroczystości

 

06.12.2017 – JASEŁKA SZKOLNE I SPOTKANIE WIGILIJNE

W dniu 20. grudnia 2017 roku o godz. 18.00 w auli III LO odbędą się Jasełka szkolne i spotkanie wigilijne obecnych i emerytowanych pracowników szkoły z udziałem uczniów.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

 

15.09.2017 - SPOTKANIE Z RODZICAMI

16.30 - aula, spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły

17.00 - spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach

17.45 - zebranie "3 klasowych" i rodziców chętnych do pracy w Prezydium RR

18.00 - spotkanie rodziców z kierownikiem internatu

17.00 - 18.00 (w razie potrzeby dłużej) - konsultacje z nauczycielami, psychologiem, pedagogiem szkolnym, wychowawcami

Wywiadówka informacyjna - organizacja roku szkolnego 2017/2018.

 

04.09.2017 - UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich uczniów gimnazjum oraz liceum odbędzie się 4 września 2017 o godz. 9.00 na boisku szkolnym.

W przypadku deszczowej pogody - rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w auli szkolnej.

 

02.09.2017 - UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW MATURY MIĘDZYNARODOWEJ

Uroczystość wręczenia dyplomów matury międzynarodowej odbędzie się 2 września 2017 o godz. 11.00 w auli szkolnej.

 

19.07.2017 - ZAKWATEROWANIE W INTERNACIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

informacja

 

13.07.2017 - INFORMACJA

 

W DNIACH 12.07 – 18.08.2017

SEKRETARIAT DLA UCZNIÓW, RODZICÓW ORAZ INNYCH INTERESANTÓW

CZYNNY W GODZ. 8.00 – 14.00

 

03.07.2017 - INTEGRACJA KLAS PIERWSZYCH 05.09.2017

program

 

01.04.2017 - DZIEŃ OTWARTY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARYNARKI WOJENNEJ

W GDYNI

W dniu 1 kwietnia 2017 odbędzie się Dzień Otwarty III Liceum Ogólnokształcącego

im. Marynarki Wojennej w Gdyni – zapraszamy wszystkich zainteresowanych absolwentów gimnazjów oraz ich rodziców, absolwentów oraz przyjaciół Gdyńskiej Trójki.

W godz. 9.00 – 13.00 odbędą się lekcje pokazowe, kandydaci  i ich rodzice będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły.

10.00 – spotkanie Dyrektora Szkoły z kandydatami do Liceum  oraz IBO School 0704

9.00- 13.00 - próbne testy z języka angielskiego, matematyki, fizyki, eksperymenty

w laboratorium chemicznym i biologicznym, doświadczenia fizyczne, prezentacja uczniowskiego projektu kosmicznego, działalność firm uczniowskich, turniej brydżowy, wystawa prac plastycznych, pokaz filmów koła filmowego, prezentacja projektów teatralnych, występy artystyczne, zawody sportowe.

program dnia otwartego

 

01.03.2017 – KONKURS JĘZYKOWY DÍA A DÍA

Drodzy Uczniowie,

Serdecznie zachęcamy do oddania głosów na prace Waszych Koleżanek i Kolegi, które zostały zgłoszone do konkursu językowego Día a Día.

Dzięki Waszym głosom zgłoszone prace przejdą do drugiego etapu, w którym będzie je oceniała komisja konkursowa. Od Waszego wsparcia zależy czy Koleżanki i Kolega będą mieli szansę wygrać darmowy kurs wakacyjny w Hiszpanii oraz inne atrakcyjne nagrody!

czytaj więcej

 

10.02.17 – WYWIADÓWKI

W dniu 10 lutego 2017 roku zapraszamy  rodziców na spotkania i wywiadówki

według następującego harmonogramu:

 

godz. 16.30 – 17.10  prezentacja dla rodziców na temat cyberprzemocy w auli

                                   - Ośrodek "Razem" w Gdyni,

 

godz. 17.10  spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach,

 

godz. 17.00 – 19.00 konsultacje nauczycieli/psychologa/pedagoga szkolnego/wychowawców

                                  dla rodziców.

Zapraszamy.

 

07.02.2016 - MIĘDZYNARODOWY PROJEKT "ARCHITEKCI MOSTÓW - DECLARATION OF RESPECT"

- 13 LUTEGO W III LO W GDYNI

Klasa 2IB zaprasza do udziału w międzynarodowym działaniu, które połączy 6 europejskich szkół oraz szkoły wyznaniowe z Ankary (Turcja) i  Zagory (Maroko). Każdy z partnerów projektu stworzy 10 metrowy materiał, gdzie uczniowie i nauczyciele szkoły mogą się podpisać pod ogólnoludzką deklaracją szacunku, podstawą pokojowego dialogu. Zszyte razem materiały utworzą ponad 80 metrowy manifest, unaoczniając, że dialog, choć trudny, jest możliwy pomimo barier geograficznych, językowych, kulturowych, religijnych czy etnicznych. W projekt weżmie udział ponad 4000 osób, aby pokazać, że w dzisiejszym świecie potrzebne są mosty.

A nie mury.  

czytaj więcej

 

21.12.2016 - ROZSTRZYGAMY KONKURS MOJA UNIA EUROPEJSKA. 12 WIZYT STUDYJNYCH W BRUKSELI CZEKA

Zapraszamy na blog konkursu http://mojauniaeuropejska.unblog.fr/  gdzie opisaliśmy szczegółowo projekty zrealizowane w ramach konkursu JA/UE.

Znajdziecie tam filmy, zdjęcia oraz raporty, które aktualnie ocenia jury spoza szkoły w składzie:

 

Prof. Arnold Kłonczyński - Rektor UG ds studenckich

mec. Tomasz Kopoczyński - Konsul Honorowy Luksemburga

dr Magdalena Żadkowska -  adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych UG, koordynator EEA grants

mgr Jerzy Gajzler - Dyrektor Stowarzyszenia ALLIANCE FRANCAISE

 

Komentujcie i lajkujcie, wasz głos też się liczy!

 

 

16.11.2016 - WYBORY NA PRZEWODNICZĄCĄ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Nową przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni została Anna Krawczyk.

czytaj więcej

 

09.11.2016 - APEL DO ABSOLWENTÓW GDYŃSKIEJ TRÓJKI

treść apelu

 

17.10.2016 - OŚWIADCZENIE RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 

Jako Rzecznik Praw Ucznia w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni chcę wyrazić wielkie oburzenie faktem, iż słowa pogardy i braku szacunku dla kobiet padły z ust nauczyciela naszej szkoły.

 

Każdy z Was – uczniów „gdyńskiej „Trójki”, ma prawo do godności, a wszelkie zachowania seksistowskie, mowa nienawiści czy indoktrynacja polityczna lub religijna nie powinny mieć miejsca w naszej szkole.

 

Jeżeli ktokolwiek z Was czuje się skrzywdzony, indoktrynowany, obrażany działaniami nauczycieli, pracowników szkoły lub innych uczniów, może zgłosić ten fakt Rzecznikowi Praw Ucznia.

 

Godność człowieka  wyraża się w pragnieniu posiadania szacunku społeczności z uwagi na swoje walory duchowe, moralne czy też zasługi społeczne …jest właściwa każdemu człowiekowi, należy mu się z faktu samego bycia człowiekiem”.

 

Waldemar Kotowski

Rzecznik Praw Ucznia w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni

 

11.10.2016 - OŚWIADCZENIA DYREKTORA SZKOŁY I PRZEDSTAWICIELI RODZICÓW

 

Uczniowie III LO oraz Gim.24

Rodzice/Opiekunowie Prawni Uczniów

Wszyscy Pracownicy Naszej Szkoły

 

Szanowni Państwo,

z wielkim zaskoczeniem, oburzeniem i smutkiem przyjąłem do wiadomości fakt, że na jednym z portali internetowych, zatrudniany przeze mnie nauczyciel dokonał wulgarnego wpisu w odniesieniu do osób biorących udział w proteście obywatelskim, który odbył się w dn. 3 X 2016. Wyrażam z tego powodu ubolewanie i przepraszam Wszystkich, którzy poczuli się obrażeni przez ww. nauczyciela.

 

W poniedziałek 10 X 2016, w pierwszym dniu mojej obecności w pracy po powrocie z konferencji szkoleniowej, przeprowadziłem rozmowę wyjaśniającą z autorem ww. wpisu. W rozmowie uczestniczyli m.in. wicedyrektorzy i szefowie obu szkolnych związków zawodowych.

 

Wszelkie trudne sprawy i sytuacje w Naszej Szkole staram się rozwiązywać poprzez bezpośredni dialog z moimi uczniami, ich rodzicami oraz pracownikami. Na dzisiaj, 11 X 2016, zaplanowałem nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej, a następnie spotkam się z rodzicami reprezentującymi wszystkie klasy licealne oraz gimnazjalne. W dniu jutrzejszym, 12 X 2016, zamierzam spotkać się z uczniami podczas czterech apeli w auli /gimnazjaliści,licealiści-klasy: I, II, III/.

 

Jestem przekonany, że ww. spotkania pozwolą całej Naszej Społeczności na zdecydowane potwierdzenie tego, że swoboda wyrażania myśli oraz przekonań może się odbywać tylko w duchu szacunku i tolerancji opartych na zasadach demokracji i prawach człowieka. Właśnie taki sposób wyrażania myśli oraz przekonań obowiązuje - zgodnie z dewizą Naszej Szkoły: VIR HONESTUS ET BONUS CIVIS /Człowiek godziwy i dobry obywatel/ - i uczniów, i pracowników Naszej Szkoły, a w sposób szczególny obowiązuje każdego pedagoga.

 

W związku z uchybieniem godności zawodu nauczyciela planuję złożenie wniosku do Wojewody Pomorskiego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec autora ww. wpisu.

 

Wiesław Kosakowski – dyrektor III LO i Gim.24

 

Oświadczenie przedstawicieli rodziców:

 

Jako przedstawiciele trójek klasowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni stanowczo potępiamy treść i formę wpisu dokonanego przez jednego z nauczycieli na popularnym portalu społecznościowym.

 

Na spotkaniu przedstawicieli rodziców (trójek klasowych) z dyrektorem szkoły i autorem wpisu wysłuchaliśmy wyjaśnień i przeprosin.

 

Mając na względzie, wyrażoną przez zebranych, pozytywną opinię o ponad szesnastoletniej pracy nauczyciela w naszej szkole, pozostawiamy decyzję w sprawie przyszłych konsekwencji dyscyplinarnych wobec niego właściwemu organowi, bez  naszej rekomendacji co do ich rodzaju.

 

Nie umniejszając wagi incydentu, stanowczo protestujemy przeciwko jego wykorzystywaniu  do wszczynania  i prowadzenia w przestrzeni publicznej  negatywnej kampanii godzącej w dobre imię całej  Naszej Szkoły.

 

Przedstawiciele trójek klasowych zgromadzeni  na zebraniu w dniu 11.10.2016

 

 

 

16.09.2016 - WYWIADÓWKI, SPOTKANIE TRÓJEK KLASOWYCH

W dniu 16 września 2016 roku zapraszamy  rodziców na spotkania i wywiadówki według następującego harmonogramu:

16.30 - (aula) zapoznanie rodziców uczniów klas pierwszych z programem wychowania do życia w rodzinie.

17.00 - spotkania z wychowawcami klas (w wyznaczonych salach)

17.45 - zebranie "3 klasowych" i rodziców chętnych do pracy w Prezydium RR (aula)

18.45 - spotkanie rodziców z kierownikiem internatu (stołówka)

17.00-18.30 (w razie potrzeby dłużej) - konsultacje nauczycieli / psychologa / pedagoga szkolnego / wychowawców dla rodziców.

Wywiadówka informacyjna - organizacja roku szkolnego 2016/2017. Wywiadówki / wybory do rad rodziców poszczególnych klas. Zapoznanie rodziców z WSO, PSO i programem wychowawczym szkoły oraz programami nauczania obowiązującymi w poszczególnych klasach.

18.00 - spotkanie reprezentantów rodziców uczniów i wychowawców w sprawie studniówki (sala 2)

18.00 - spotkanie reprezentantów rodziców uczniów i wychowawców w sprawie balu gimnazjalnego (biblioteka)

 

06.09.2016 - KOMUNIKAT- DOT. DZIAŁALNOŚCI STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZSO NR 1 W GDYNI

Z uwagi na konieczność spełnienia niezbędnych wymogów dotyczących działalności stołówki i kuchni w ZSO nr 1 w Gdyni przez prowadzącego żywienie t.j. firmę ESPAŃA s.c. Tomasz Prajs, Arkadiusz Andrzejczyk, Powiatowy Inspektor Sanitarny zlecił badania wody. Wyniki oczekiwane są ok. piątku.

W związku z powyższym mamy nadzieję, że stołówka usługę żywieniową rozpocznie

od 12 września 2016 roku.

 

Kierownik internatu ZSO nr 1 w Gdyni

J. Łakomy

 

03.09.2016 - KOMUNIKAT Z INTERNATU dot. STOŁÓWKI

Informujemy, że stołówkę szkolną w ZSO nr 1 w Gdyni prowadzić będzie firma

„ Espańa”s.c T. Prajs, A. Andrejczyk

74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 35

czytaj więcej

 

03.09.2016 - ZAJĘCIA W SOBOTĘ

W dniu 3.09.2016 (sobota) plan wg zajęć wtorkowych.

Obowiązuje plan „B”.

 

01.09.16 – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17 dla uczniów Szkoły odbędzie się w  

CZWARTEK, 1 IX 2016, GODZ. 9.00.

8.00 – Msza Święta – KOŚCIÓŁ OO. FRANCISZKANÓW

9.00 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17.

Przy pogodzie bezdeszczowej – na boisku szkolnym, udział wszystkich klas.

Przy pogodzie deszczowej – w auli tylko klasy pierwsze liceum oraz klasy pierwsze gimnazjum, a pozostałe klasy w wyznaczonych salach.

10.00 – Spotkania uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych

(pierwszoklasiści – podczas ww. spotkań przeprowadzenie testu poziomującego z wybranego przez ucznia klasy pierwszej liceum/gimnazjum drugiego języka obcego).

 

05.07.2016 - INTEGRACJA KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM I LICEUM WE WRZEŚNIU

szczegółowe informacje

 

08.07.2016 - INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKWATEROWANIA W INTERNACIE ZSO NR 1 W GDYNI

NA ROK SZKOLNY 2016/17

czytaj więcej

 

08.07.2016 - W OKRESIE WAKACJI TJ. OD 11.07 DO 25.08.2016 PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW

W SEKRETARIACIE SZKOŁY ODBYWA SIĘ W GODZ. 10.00 – 14.00.

 

24.06.2016 - ZAPRASZAMY NA MSZĘ ŚW. Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

W PIĄTEK godz. 8.00.

 

OO. Franciszkanie i Katecheci

 

05.07.2016 - wtorek- godzina 9:00 - Wręcznie świadectw dojrzałości / matura krajowa - ogłoszenie wyników /

 

20.05.2016 - OD GODZINY 17.00 - SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW KLAS I POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI Z RODZICAMI. ZAPRASZAMY!

 

23.05.2016 - OBOWIĄZUJE PLAN "B"

 

27.05.2016 - DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

06.05.2016 – ORGANIZACJA NAUKI W DNIACH 9-6 MAJA

W dniach 9-16 maja, w godzinach trwania matury międzynarodowej w auli, obowiązują następujące wejścia do szkoły dla uczniów klas niematuralnych:  od strony ul. Tetmajera oraz od strony boiska naprzeciw sali 13.

W dniach 9-16 maja, w godzinach trwania matury krajowej w sali gimnastycznej z uwagi na zamknięty łącznik z salami 22-27, obowiązuje następujące przejście do/z internackiej części szkoły: wejście w III wnęce (pod salami 18-19) oraz ścieżką od ul. Partyzantów.

 

10.04.2016 - 6. ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginął Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią oraz wszystkie znajdujące się na pokładzie samolotu osoby – załoga oraz członkowie delegacji Prezydenta RP, w tym Dowódca Marynarki Wojennej RP Admirał Floty Andrzej Karweta.

czytaj więcej

 

09.04.2016 - DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

harmonogram

 

07.04.2016 - „GIMNAZJA NA START – GDYŃSKA GIEŁDA SZKÓŁ”

Czy są tutaj może uczniowie klas III gdyńskich gimnazjów? Jeśli tak, to mamy dla Was świetną wiadomość!  Już 22 kwietnia w godzinach: 12.00 -19.30 w hali Gdynia Arena odbędzie się wydarzenie „Gimnazja na start – Gdyńska Giełda Szkół”.

czytaj więcej

 

10.03.2016 – VII TRÓJMIEJSKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Finał VII Trójmiejskiego Konkursu Języka Niemieckiego odbędzie się 10 marca 2016 w Gdańskim Liceum Autonomicznym. Szczegółowy program i lista uczniów w załączniku.

czytaj więcej

 

15.01.16 - WYWIADÓWKI ORAZ WYKŁAD DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

W dniu 15.01.16  o godzinie 16.00 zapraszamy rodziców i nauczycieli do auli na wykład dotyczący problemów  wieku dojrzewania, związanych z obniżeniem odporności psychicznej młodzieży i mniejszej umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.  Wykład poprowadzi przedstawiciel Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego „Razem” w Gdyni.

 

O godzinie 17.00 odbędą się zebrania z wychowawcami klas, a konsultacje z nauczycielami w godzinach 17.00-19.00.

 

24.12.2015 - OGŁOSZENIE

W czwartek (24 XII) sekretariat nieczynny - dzień wolny od pracy

 

04.12.2015 - UTRUDNIENIA Z WJAZDEM NA TEREN SZKOŁY

Sz.P.

Informacja dla pracowników szkoły.

Dnia 08.12.2015 rozpoczynają się prace remontowo-budowlane w rejonie wjazdu do szkoły

od strony Legionów. W związku z tym zamknięty będzie ten wjazd aż do zakończenia prac.

Wjazd i wyjazd będzie realizowany poprzez bramę od ul. Tetmajera

 

27.11.2015 - WYWIADÓWKI, KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

W dniu 27.11.15 Rada Rodziców zaprasza zainteresowane osoby na indywidualne konsultacje do pokoju 29a (obok biblioteki) w godzinach: 16.30-17.00.

O godzinie 17.00 odbędą się zebrania z wychowawcami klas, a konsultacje z nauczycielami w godzinach 17.00-19.00 w wyznaczonych salach. Zapraszamy.

 

22.09.2015 - APELE

Apele dla klas według harmonogramu:

21.09, godz. 12.00, aula - apel kl. 3 gimnazjum i 2 gimnazjum

22.09, godz. 12.00, aula - apel kl. 1 liceum i 1 gimnazjum

23.09, godz. 12.00, aula - apel kl. 3 liceum

24.09, godz. 12.00, aula - apel kl. 2 liceum

 

11.09.15 - WYWIADÓWKI, SPOTKANIE TRÓJEK KLASOWYCH

W dniu 11 września 2015 roku zapraszamy  rodziców na spotkania i wywiadówki według następującego harmonogramu:

godz. 16.30 – aula, zapoznanie rodziców uczniów klas pierwszych z programem wychowania do życia w rodzinie

godz. 17.00 – spotkanie z wychowawcami klas w wyznaczonych salach

godz. 17.45 – aula, zebranie „3 klasowych” i rodziców chętnych do pracy w Prezydium Rady Rodziców

godz. 17.00 – 19.00 konsultacje nauczycieli/psychologa/pedagoga szkolnego/wychowawców dla rodziców

godz. 18.45 – spotkanie rodziców/opiekunów prawnych uczniów zakwaterowanych w internacie z panią kierownik internatu, stołówka szkolna.

 

1.09.15 – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16 dla uczniów Szkoły odbędzie się we  

WTOREK, 1 IX 2015, GODZ. 9.00.

8.00 – Msza Święta – KOŚCIÓŁ OO. FRANCISZKANÓW

9.00 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16.

Przy pogodzie bezdeszczowej – na boisku szkolnym, udział wszystkich klas.

Przy pogodzie deszczowej – w auli tylko klasy pierwsze liceum oraz klasy pierwsze gimnazjum, a pozostałe klasy w wyznaczonych salach.

10.00 – Spotkania uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych

(pierwszoklasiści – podczas ww. spotkań przeprowadzenie testu poziomującego z wybranego przez ucznia klasy pierwszej liceum/gimnazjum drugiego języka obcego).

 

9.07.15 - ZMIANA GODZIN PRACY SEKRETARIATU W OKRESIE WAKACYJNYM

W DNIACH 10.07 – 21.08.2015

SEKRETARIAT DLA UCZNIÓW, RODZICÓW ORAZ INNYCH INTERESANTÓW

CZYNNY W GODZ. 9.00 – 14.00

 

3.07.15 – SPOTKANIE KNDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY ORAZ ICH RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH  Z DYREKTOREM III LO W GDYNI

Dnia 3.07.2015  w auli szkolnej odbędzie się spotkanie kandydatów przyjętych do szkoły oraz ich rodziców, opiekunów prawnych z dyrektorem III LO w Gdyni:

 

KANDYDACI PRZYJĘCI DO GIMNAZJUM – GODZ.12:00

KANDYDACI PRZYJĘCI DO LICEUM – GODZ.13:00

 

OBECNOŚĆ UCZNIÓW LUB ICH RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA SPOTKANIU JEST OBOWIĄZKOWA.

 

30.06.15 - UROCZYSTE WRĘCZENIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Uroczyste wręczenie świadectw dojrzałości odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 w auli szkolnej. Obowiązuje odpowiedni strój i zachowanie.

 

Osoby nieodpowiednio ubrane prosimy o zgłoszenie się po odbiór świdectw do sekretariatu szkoły po godzinie 15.00.

 

26.06.2015 - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Zapraszamy na uroczystość zakończenia roku szkolnego według następującego porządku:

godz. 8.00 - Msza Swięta w Kościele Ojców Franciszkanów

godz. 9.00 - udział całej społeczności szkolnej w uroczystości zakonczenia roku na boisku szkolnym, przejście uczniów z wychowawcami do klas

 

22.05.15 - WYWIADÓWKI, SPOTKANIE TRÓJEK KLASOWYCH

W dniu 22.05.15  o godzinie 16.30 Rada Rodziców zaprasza na  spotkanie Trójek Klasowych, które odbędzie się w sali wielofunkcyjnej w części gimnazjalnej.

O godzinie 17.00 odbędą się zebrania z wychowawcami klas, a konsultacje z nauczycielami w godzinach 17.00-19.00. Zapraszamy.

 

20.05.15 - SPOTKANIE Z UCZNIAMI PRZYJĘTYMI DO KLASY 2IB

Obowiązkowe spotkanie z uczniami przyjętymi do klasy IB i ich rodzicami odbędzie się w środę 20 maja o godzinie 17.00 w auli szkoły.

 

20.05.15 - WGLĄDY DO PRAC KANDYDATÓW DO KLASY 2IB ORAZ DO GIMNAZJUM

UWAGA.  DOTYCZY KANDYDATÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI PODANIA O WGLĄDY DO PRAC.

WGLĄDY DO PRAC ORGANIZOWANE SĄ W DNIU  20.05.2015 r., W GODZ. 13.00-14.15.

 

28.04.15 - WGLĄDY DO PRAC KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM

UWAGA.  DOTYCZY KANDYDATÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI PODANIA O WGLĄDY DO PRAC.

WGLĄDY DO PRAC ORGANIZOWANE SĄ W DNIU  28.04.15 W NW. GODZINACH:

matematyka -    od godz. 15.00 kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się od liter  B-Ł,

                            od godz. 16.00 pozostali kandydaci,

język polski -      od godz. 15.00 kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się od liter  B-M,

                            od godz. 16.00 pozostali kandydaci,

język angielski - od godz. 15.00 wszyscy kandydaci.

 

11.04.15 – DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

W  dniu 11 kwietnia 2015 r., w godzinach 9.00-13.00, w III LO w Gdyni i Gimnazjum nr 24 w Gdyni odbędzie się Dzień Otwarty Szkoły. Z przyjemnością zapraszamy i witamy wszystkich chętnych do odwiedzenia naszej Szkoły.

szczegółowy program dnia

 

27.03.15 - WYWIADÓWKI I SPOTKANIE TRÓJEK KLASOWYCH

W piątek 27 marca 2015 r. o godzinie 16.30 Rada Rodziców zaprasza na  spotkanie Trójek Klasowych, które odbędzie się w auli szkolnej. O godzinie 17.00 odbędą się zebrania z wychowawcami klas, a konsultacje z nauczycielami w godzinach 17.00-19.00.  Zapraszamy.

 

16.01.15 - WYWIADÓWKI, SPOTKANIE TRÓJEK KLASOWYCH I WYKŁAD DLA RODZICÓW

W dniu 16.01.15  o godzinie 16.30 Rada Rodziców zaprasza na  spotkanie Trójek Klasowych, które odbędzie się w auli szkolnej.

O godzinie 17.00 odbędą się zebrania z wychowawcami klas, a konsultacje z nauczycielami w godzinach 17.00-19.00.

O godzinie 18.00 zapraszamy Rodziców do auli na spotkanie z panem Bartoszem Karczem – psychologiem z SWPS w Sopocie, dotyczące kwestii komunikowania się z nastolatkami. Będzie ono miało charakter pogadanki połączonej z wymianą doświadczeń.

 

11.12.14 - KOMUNIKAT W SPRAWIE "POŁOWINEK"

W odpowiedzi na pojawiające się informacje o planowanej w tym roku szkolnym przez uczniów niektórych szkół gdyńskich organizacji imprezy tzw. „połowinek” informujemy, że III LO w Gdyni nie jest organizatorem tej imprezy.

Szkoła nigdy nie organizowała tego typu imprez i nie planuje ich organizacji, nie pochwala też udziału uczniów w takich imprezach.

Powyższe informacje zostały przekazane wszystkim uczniom naszej szkoły, a także ich rodzicom lub opiekunom prawnym.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczący w imprezach masowych oraz innych nieorganizowanych przez szkołę czynią to na swoją odpowiedzialność (uczniowie pełnoletni) lub odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych (uczniowie niepełnoletni).

 

14.11.14 – WYWIADÓWKI I SPOTKANIE TRÓJEK KLASOWYCH

W piątek 14. listopada o godz 16.30 Rada Rodziców zaprasza na spotkanie Trójek Klasowych, które odbędzie się w sali wielofunkcyjnej na terenie gimnazjum.

Z kolei o godz 17.00 zapraszamy wszystkich Rodziców na zebrania z wychowawcami klas.

 

5.11.14 - EGZAMINY THE ADMISSIONS TESTING SERVICE

Dnia 5 listopada 2014 dwudziestu jeden uczniów przystąpi w naszej szkole do egzaminów w ramach działalności autoryzowanego centrum Cambridge Assessment.

Egzaminy te są częścią procesu rekrutacyjnego na renomowane uczelnie w Wielkiej Brytanii, takie jak Oxford, Cambridge, Imperial College London.

Osiem osób bedzie zdawało egzamin Thinking Skills Test (TSA), sześcioro uczniów - BioMedical Admisssions Test (BMAT), cztery osoby - Physics Aptitude Test (PAT), dwie - Mathematics Aptitude Test (MAT), a jeden uczeń - History Aptitude Test (HAT).

Wszystkie egzaminy przebiegły sprawnie. Trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki!

 

30.10.14 - STUDIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Chcecie podjąć studia w USA, ale nie do końca wiecie, jak się do tego przygotować?

A może sądzicie, że na naukę w Stanach mogą pozwolić sobie tylko synowie szejków arabskich?

Nic bardziej mylnego! Aby się o tym przekonać, wejdź na stronę yaply.org, na której masz możliwość skontaktowania się z absolwentką Harvard College, opiekunką wszystkich młodych członków HCOP, Magdaleną Kalą. Magda ma bogate doświadczenie w procesie aplikacyjnym i z chęcią odpowie na wszystkie nurtujące Was pytania.

Laura Deryng 3IB

 

27.10.14 - GDYNIA - SAMORZĄDOWYM LIDEREM EDUKACJI

Stabilna sieć szkół, jedne z najwyższych w kraju wyniki egzaminów, najlepszy ogólniak w Polsce północnej, obowiązkowe lekcje pływania, innowacyjne projekty. To wszystko składa się na sukces gdyńskiej oświaty i przyznanie miastu tytułu Samorządowego Lidera Edukacji.

 

1.09.14 - UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015. UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW MATURY MIĘDZYNARODOWEJ

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich uczniów gimnazjum oraz liceum odbędzie się 1 września 2014 o godz. 9.00 na boisku szkolnym (nie dotyczy uczniów klas II IB i III IB).

8.00 - dla wszystkich chętnych msza w kościele oo. Franciszkanów.

Po uroczystości odbędą się spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.

 

W przypadku deszczowej pogody - rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych gimnazjalnych i licealnych odbędzie się w auli szkolnej o godz. 9.00. Dla uczniów z pozostałych klas spotkania z wychowawcami odbędą się w wyznaczonych salach lekcyjnych o godz. 9.00 (nie dotyczy uczniów klas II IB i III IB).

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas II IB i III IB odbędzie się 1 września

o godz. 11.00 w auli szkolnej, po uroczystości odbędzie się spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.

 

 

 
 
 
X
Password:
Wrong password.