Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

 

KONTAKT

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

Przewodniczący zespołów przedmiotowych koordynują pracę nauczycieli w zespole przedmiotowym, m.in.  koordynują organizację pracy w zespole, opracowanie przedmiotowych systemów oceniania, autorskich programów nauczania, organizację kół zainteresowań, zajęć wspomagających, opieki nad uczniami uzdolnionymi itp.

 

Funkcję przewodniczących zespołów przedmiotowych pełnią następujące osoby:

Przedmiot

Przewodniczący zespołu przedmiotowego

biblioteka, czytelnia

ANNA DUSZAK-KLETKIEWICZ

biologia

DANUTA BUSSLER

chemia

JUSTYNA RAULIN

edukacja dla bezpieczeństwa,
plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne

MAŁGORZATA OLSZOWA

fizyka

ELŻBIETA KOZIRÓG

geografia,
podstawy przedsiębiorczości

IWONA KOTOWSKA

historia, wos

DARIUSZ PIASEK

język angielski

SŁAWOMIRA WINIARSKA-MIELNICZUK

język obcy nowożytny:
j.hiszpański,j.francuski, j.niemiecki, j.rosyjski

MARTA BIELAK-BODNAR

język polski

BRYGIDA MACIEJEWSKA

matematyka, informatyka

GRAŻYNA MIŁOSZ

pedagog, psycholog

ALEKSANDRA MATYSIAK

religia, etyka

JOANNA JANKOWSKA

wychowanie fizyczne

GRZEGORZ HENICZ 
X
Password:
Wrong password.