Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

04.09.2018 - INTEGRACJA KLAS PIERWSZYCH

Data wyjazdu: (wtorek) 04.09.2018

Godzina: 7:45 , zbiórka pod szkołą.

Koszt: 55 zł.

Wpłata na konto Rady Rodziców do 15 sierpnia ( nr konta 71 1440 1084 0000 0000 0938 8338).

Tytuł wpłaty – należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę, „wyjazd”.

Miejsce: Adventure Park Kolibki Gdynia.

 

Uczeń ma mieć przy sobie:

1) zgodę na udział w imprezie (w załączeniu),

2) zgodę na ewentualny samodzielny powrót do domu,  

3) legitymację szkolną,

4) strój sportowy lub treningowy, obuwie sportowe,

5) butelkę wody, kanapkę lub baton energetyczny.

Wspólna zabawa kończy się ogniskiem (kiełbaski).

 

Uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 

 
X
Password:
Wrong password.